ponedeljek, 25. februar 2019

Kako doseči finančne cilje?


V življenju vsakega posameznika se na njegovi življenjski lestvici dogajajo različne prelomnice, dogodki, spremembe, ki večinoma s seboj prinašajo tudi spremenjeno finančno situacijo. Bodisi, da gre za nakup hiše, rojstvo otroka, poroko in skupno življenje ali za zaposlitev, upokojitev ali samo načrtovanje daljšega potovanja ali večjih nakupov.

Vsi ti življenjski dogodki se večini ljudi zgodijo – ali zanje finančno načrtujejo ali ne. A veliko bolje je biti na te življenjske situacije, ki se nam bodo zgodile, pripravljen. Povsem enako je pri planiranju večjih finančnih ciljev prihodnosti. Pri obeh točkah moramo predvsem pravilno načrtovati, opredeliti cilj in potem delati na tem. 
Veliko različnih primerov posameznikov poznamo, ki so ravno zaradi povsem jasno postavljenih ciljev v življenju dosegli zelo veliko in večino teh spremlja tudi finančno blagostanje. Statistično vidimo, da ljudje, ki si v življenju postavljajo cilje (bodisi zasebne, poslovne, finančne, družinske) dosegajo več in imajo boljšo finančno situacijo kot tisti, ki tega ne počnejo. Zato se vsekakor splača imeti v življenju cilje – saj le takrat napredujemo, rastemo, se učimo, izboljšujemo in seveda se posledice vidijo tudi v pritekanju denarja. 

6 osnovnih korakov za dosego finančnega cilja

Osebni finančni cilji so predvsem tiste želje in potrebe posameznika, ki bodo prišle v določenem obdobju življenjskega cikla ali pa si jih posameznik želi doseči (finančna neodvisnost). Ker je seveda teh ciljev lahko precej veliko, vam priporočamo, da se ciljev najprej lotite z osnovnimi koraki tukaj:

KORAK 1: Najprej si vse finančne želje in cilje ter prihodnje finančne potrebe zapišite

KORAK 2: Nato cilje in potrebe razvrstite glede na čas, ki ga še imate do uresničitve omenjenega cilja – kratkoročni, srednjeročni, dolgoročni cilji

KORAK 3: Finančno ovrednotite vsakega izmed ciljev oziroma potreb – koliko sredstev potrebujete takrat, ko boste prispeli do cilja

KORAK 4: Vse ovrednotene finančne cilje je potrebno potem razvrstiti po pomembnosti – kateri so prednosti cilji (npr. varnostna rezerva, odplačilo dolgov, glavnica za začetek investiranja, itn…) in kateri so strateški cilji (šolanje otrok, preskrba v pokoju, nakup nepremičnine,…) – naše investiranje nato razdelimo med prednostne in strateške cilje

KORAK 5: Izbrati je potrebno naložbe in investicije s katerimi se podamo na pot do finančnega cilja in narediti najpomembnejši korak – razdeliti naša sredstva med naložbene razrede v skladu z našo strategijo – npr.: koliko denarja v delnice, koliko v obveznice, koliko v alternativne naložbe, itn…

KORAK 6: Kontrola naših investicij in redno uravnavanje med naložbenimi razredi glede na izbrano razdelitev na začetku varčevanja – prilagajanje in ˝balansiranje˝ vse do dosege finančnega cilja

Največje napake pri načrtovanju in uresničevanju finančnih ciljev

Cilji so preveč splošni ali pa jih je preveč – s tem se sooča največ ljudi, ki nato zaradi demotivacije niti ne prične z uresničevanjem ali načrtovanjem ciljev. Podobno nas lahko demotivirajo tudi preveč splošni cilji, ki niso natančno ovrednoteni in izračunani. Vsi cilji, ki si jih postavljamo, morajo biti konkretni, merljivi, zelo natančni in časovno določeni.

Ciljev ne ovrednotimo in ne razdelimo po pomembnosti – v kolikor svojih finančnih ciljev ali prihodnjih potreb ne ovrednotimo finančno, sploh ne vemo, koliko sredstev bomo takrat potrebovali – npr.: veste, da bodo pokojnine nizke, pričnete z varčevanjem, a sploh ne veste, koliko boste potrebovali takrat in koliko bi mogli varčevati – primer, ki je vnaprej obsojen na slab izzid. Prav tako morate nujno vedeti, kateri finančni cilji so pomembni – za te je namreč potrebno pričeti varčevati takoj!

Za postavljene cilje pričnemo varčevati v napačnem finančnem produktu – vsekakor po izkušnjah daleč največja napaka pri uresničevanju finančnih ciljev. Finančna nepismenost in agresivnost finančne industrije sta slaba kombinacija za dosego vaših finančnih ciljev – v večini so namreč omenjeni finančni produkti lahko stroškovno zelo slabi in nefleksibilni. Zaradi tega ljudje na dolgi rok izgubljajo veliko težko privarčevanih sredstev ali celo sploh ne dosežejo svojih finančnih ciljev.

Ni redne letne kontrole nad cilji in prilagajanja med naložbami – ker se finančne naložbe gibljejo različno glede na dogajanje na trgu je potrebno enkrat letno pregledati trenutno stanje na trgu in ga usklajevati glede na začrtano razdelitev premoženja ob začetku uresničevanja finančnega cilja. Vsako leto je tako potrebno pregledati in po potrebi uskladiti odstotke v razdelitvi finančnih naložb in jih prilagoditi glede na približevanje finančnemu cilju. Npr: zmanjšati delež tveganih naložb in povečati delež tistih, ki so bolj varne, zaklepati vmesne dobičke, itn… 
Zaključek

Finančno načrtovanje vsekakor ni privilegij, ki bi bil samo za bogate, je pa povsem res, da ga redno uporabljajo vsi tisti, ki v življenju nato tudi dosežejo finančni uspeh. Če želite doseči svoje finančne cilje, potem vsekakor morate načrtovati.
Vir: www.cresus.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar