ponedeljek, 1. april 2019

Pogodba o zaposlitvi brez odpovednega roka?

Najprej navajamo nekaj vprašanj, na katere vam v nadaljevanju želimo odgovoriti:

  • Ali ste podpisali pogodbo o zaposlitvi, kjer ni naveden odpovedni rok? 
  • Ali to pomeni, da sploh nimate odpovednega roka? 
  • Ali lahko prenehate z delom po pogodbi o zaposlitvi kadarkoli sami to želite?  
  • Ali morate v času odpovednega roka opravljati svoje delo?
Zakon o delovnih razmerjih določa, da delavec in delodajalec lahko odpovesta pogodbo o zaposlitvi v zakonsko ali pogodbeno določenem odpovednem roku.
 
Zakonski odpovedni rok je naveden v Zakonu o delovnih razmerjih.

Pri določitvi pogodbenega odpovednega roka morata pogodbeni stranki upoštevati minimalni čas trajanja odpovednega roka, določen v Zakonu o delovnih razmerjih ter določila kolektivnega pogodbe. Kolektiva pogodba namreč lahko omogoča daljši odpovedni rok.

Zakon o delovnih razmerjih določa, da je odpovedni rok odvisen od:
  • odpovednega razloga,
  • časa, ko ste zaposleni pri delodajalcu,
  • dejstva, kdo odpoveduje pogodbo o zaposlitvi - pogodbo lahko odpove tako delavec kot delodajalec.
Odpovedni rok v času poskusnega dela

Zakon o delovnih razmerjih določa, da je v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi v času poskusnega dela s strani delavca ali delodajalca zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela odpovedni rok sedem dni.


Odpovedni rok ob redni odpovedi delovnega razmerja

V primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca je odpovedni rok:
  • do enega leta zaposlitve pri delodajalcu 15 dni,
  • od enega leta zaposlitve pri delodajalcu 30 dni.

S pogodbo o zaposlitvi ali kolektivno pogodbo je lahko dogovorjen daljši odpovedni rok.

V primeru, da torej v pogodbi o zaposlitvi ni naveden odpovedni rok, je potrebno upoštevati Zakon o delovnih razmerjih, kjer je naveden odpovedni rok, ki vas zavezuje.

Odpovedni rok začne teči naslednji dan po vročitvi odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

Ali moram opravljati delo v času odpovednega roka?

Delavec je v času odpovednega roka v rednem delovnem razmerju pri delodajalcu in je v skladu s pogodbo dolžan opravljati svoje delo. Delavec in delodajalec se lahko dogovorita, da delavec ni dolžan opravljati svojega dela v času odpovednega roka, vendar je to mogoče le na podlagi posebnega sporazuma. Tak sporazum mora biti pisen in ni dovolj, da se delavec in delodajalec le ustno dogovorita o tem, da delavcu ni več potrebno opravljati dela v času odpovednega roka.
 
Vir: www.data.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar