ponedeljek, 20. februar 2017

Tvegani kapital?


Ime izhaja iz naložbene politike investitorjev, da v podjetje vstopajo v zgodnjih fazah njegovega 

Tvegani kapital je posebna oblika lastniškega kapitala, ki ga investitorji vložijo v posameznika z izvirno idejo ali patentom, v mlada, hitro rastoča podjetja ali že uveljavljena podjetja, ki imajo enkratno poslovno priložnost ali inovacijo ter na podlagi tega potencial, da se razvijejo v uspešno regionalno ali globalno podjetje. 

Večje tveganje, a tudi višji donos

Vložek ni posojilo, ki bi ga podjetje moralo vrniti, temveč predstavlja osnovni ali dodatni kapital, ki ob propadu podjetja služi za poplačilo dolgov in ga investitor ne more zahtevati nazaj. S tem prevzema veliko tveganje, v zameno pa pričakuje ustrezno visok donos na vložena sredstva.

Ko podjetje doseže ustrezno velikost in ceno na trgu, investitor obvezno izstopi iz podjetja (običajno to naredi v treh do šestih letih) in proda svoj lastniški delež obstoječim lastnikom ali zunanjim investitorjem.

Tvegani kapital se zagotavlja za financiranje:
  • razvoja začetnega koncepta poslovnega modela (semenski kapital),
  • razvoja izdelkov ali storitev in začetnega trženja (zagonski kapital),
  • nadaljnjega razvoja podjetja, torej za povečanje proizvodnih zmogljivosti, razvoj trga, izdelkov ali storitev (razširitveni kapital). 

Velik vpliv na podjetja

V družbe tveganega kapitala denar investirajo banke, pokojninski skladi in druge finančne institucije ter premožni posamezniki. Njihov glavni namen je plemenitenje premoženja ob pričakovanih višjih donosih.

Vsaka družba ima tudi profesionalne upravljavce, katerih naloga je, da identificirajo primerne naložbe in upravljajo s sredstvi. Gre za izkušene poslovneže, ki dobro poznajo panogo, v kateri deluje podjetje, v katerega vlagajo. Pri tem imajo nanj tudi precejšen vpliv, predvsem na strategijo in zaposlovanje ključnih ljudi. 
 
Običajno investirajo zneske od 500.000 evrov pa tudi do nekaj milijonov evrov. Prav tako ima vsak sklad specifično lastno naložbeno politiko, v katere panoge vlaga, v kakšna podjetja (faza rasti, prihodki …) in podobno. 

Poslovni angeli

Podjetnikom lahko na pomoč priskočijo tudi poslovni angeli, posamezni izkušeni poslovneži, ki poleg finančnega vložka prispevajo k hitrejši in bolj učinkoviti rasti perspektivnega podjetja. V zgodnji fazi pomagajo s svojim znanjem, izkušnjami in socialnim kapitalom oziroma poslovnimi kontakti.

Tvegani kapital je zelo pomemben za ustvarjanje novih uspešnih, hitro rastočih podjetij, ki povečujejo gospodarsko rast in ustvarjajo delovna mesta.
VIR: http://bankazapodjetnike.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar