torek, 3. julij 2018

Obratna sredstva so nujna za tekoče poslovanje vsakega podjetja

Obratna sredstva oziroma rečemo jim tudi gibljiva sredstva so tista sredstva, ki lahko zelo hitro spremenijo svojo obliko. Danes so v eni obliki, jutri lahko že v drugi.

Spremenijo se takrat, ko pride do določene spremembe; ob spremembi zalog, ko pride do izstavljene ali poplačane fakture, ko pride do kratkoročne naložbe, ko se spremeni stanje na TRR itd. Obratna sredstva so torej v nenehnem gibanju, spreminjajo se vsakodnevno. Pri nekaterih dejavnostih se spreminjajo celo iz minute v minuto (npr. lokal, kjer se streže pijača, ali trgovina z živili).

Kaj vse štejemo med obratna sredstva? Sem uvrščamo zaloge, terjatve, kratkoročne finančne naložbe, stroške, ki so bili kratkoročno odloženi, finančna sredstva. Med obratna sredstva tako uvrščamo npr. nek predmet. Ta predmet ima lahko podjetje danes na zalogi, medtem ko že jutri isti predmet uporabi v obliki izvedbe neke storitve, ki jo ponudi strankam. Posledica tega je, da se zmanjša vrednost zalog, medtem ko se vrednost izstavljenih faktur poveča. Obratna sredstva torej obsegajo vsa tista sredstva, ki se jih porabi v krajšem času, torej v času, krajšem od enega leta.
 
Kakšen je pomen obratnih sredstev?
 
Obratna sredstva so pomemben del vsakega podjetja, saj zagotavljajo tekoče poslovanje. Uporabljamo jih v delovnem procesu. Obratna sredstva so sredstva, s katerimi podjetje oblikuje svoje izdelke ali storitve, s katerimi stranka podjetju plača za opravljene storitve, gre tudi za tista sredstva, s katerimi podjetje pokriva razne obveznosti, ki jih ima do drugih podjetij. Tudi stanje na poslovnem računu oziroma na TRR predstavlja obratna sredstva. Gre torej tudi za denar, ki je podjetju na voljo za to, da pokriva določene sprotne stroške in morebitne investicije. Denar se ob preoblikovanju obratnih sredstev pretvori v neko drugo obliko, ki je podjetju na voljo v obliki zalog ali kaj drugega, kar trenutno potrebuje.

Pomanjkanje obratnih sredstev lahko za podjetje predstavlja velik problem. Tak problem se lahko rešuje na različne načine. Recimo tako, da podjetje na banki vzame posojilo.

VIR: mladipodjetnik.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar