petek, 20. julij 2018

Primer finančnega inšpekcijskega nadzora: 100.000 evrov dodatnega davka

Finančni inšpekcijski nadzor je pred kratkim doletel neko slovensko podjetje, kjer jih niso bili veseli. Inšpektorji so se namreč zakopali v njihove poslovne knjige in jim zaračunali več kot 100.000 evrov dodatnega davka.

“Finančni inšpekcijski nadzor je ugotovil neupravičeno uveljavljen DDV v višini več kot 87.000 evrov ter neobračunano akontacijo dohodnine več kot 104.000 evrov,” so sporočili iz Finančne uprave RS (FURS).

Finančni inšpekcijski nadzor odkril fiktivne posle in račune

Omenjeni finančni inšpekcijski nadzor je pregledal poslovne knjige zavezanca za leto 2015. Odkrili so, da je v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb previsoko izkazal odhodke v skupnem znesku 364.521,13 evra. Šlo je za stroške obračuna amortizacije, stroške nabave blaga in storitev za namene vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti, stroške nabave blaga za zasebne namene in stroške nabave storitev, ki so bili izkazani na podlagi fiktivnih računov. 
 
 Davčni organ je dejansko ugotovil, da je zavezanec prejel in evidentiral več računov za nabavo blaga in storitev za zasebno rabo. Odkrili so tudi več računov, za katere je bilo ugotovljeno, da so posli in računi fiktivni. Na podlagi teh računov je zavezanec neupravičeno uveljavljal pravico do odbitka vstopnega DDV v znesku 87.273,90 evra.

Dvignil 132.005 evrov gotovine 

Omenjeni finančni inšpekcijski nadzor je ugotovil, da je bilo s transakcijskih računov zavezanca za davek opravljenih več gotovinskih dvigov denarnih sredstev. Skupen znesek znaša 132.005 evrov. Zavezanec za davek v postopku ni predložil zahtevane dokumentacije ali verodostojnih listin ter kakršnihkoli drugih podatkov, iz katerih bi lahko bilo dejansko razvidno, na podlagi česa in za kakšne namene so bila uporabljena denarna sredstva dvignjena v obliki gotovine. Odmerili so mu dodatno obveznost za plačilo akontacije davka (dohodnine) od drugih dohodkov po 25% stopnji v skupnem znesku 82.293,59 evra. 
 
Zavezanec za davek je zakonitemu zastopniku v obliki plačil računov za nabavo blaga in storitev za zasebne namene izplačal drugi dohodek. Pri tem ni izračunal in plačal akontacije dohodnine od drugih dohodkov kot plačnik davka v obračunu davčnega odtegljaja. Zato mu je davčni organ v inšpekcijskem postopku obračunal in odmeril dodatno obveznost za plačilo akontacije davka (dohodnine) od drugih dohodkov po 25% stopnji v skupni višini 21.927,80 evra.

VIR: www.data.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar