četrtek, 25. oktober 2018

Zanimivo: obstajajo dejavnosti, kjer ženske prejemajo višje plače kot moški.

Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih moških v Sloveniji v letu 2017 je znašala 1.769 evrov. Zaposlene ženske pa so v povprečju prejemale 1.664 evrov bruto plače.
Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih v Sloveniji je v letu 2017 znašala 1.721 evrov. To je za 2,1 odstotka več kot v prejšnjem letu. Moški so v povprečju prejemali plačo, ki je višja od slovenskega povprečja, povprečna mesečna bruto plača zaposlenih žensk pa je bila nižja od povprečja.
Najvišje bruto plače so v letu 2017 zabeležili v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (2.461 evrov), najnižje pa v kmetijstvu in lovu ter gozdarstvu in ribištvu (1.331 evrov), gradbeništvu (1.310) in gostinstvu (1.209 evrov). Nad 2.000 evrov bruto plače so bile še v naslednjih dejavnostih:
  • oskrba z električno energijo, plinom in paro,
  • rudarstvo,
  • informacijske in komunikacijske dejavnosti,
  • dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti.

V katerih dejavnostih zaslužijo ženske več kot moški? 
 
 
Povprečna mesečna bruto plača žensk je bila v 2017 v skoraj v vseh dejavnostih nižja od povprečne mesečne bruto plače moških. Izjeme so bile dejavnosti, kjer med zaposlenimi prevladujejo moški, vendar ženske v teh dejavnostih opravljajo bolje plačana dela:
  • oskrba z vodo,
  • ravnanje z odplakami in odpadki,
  • saniranje okolja,
  • gradbeništvo ter
  • promet in skladiščenje.

Kje v Sloveniji so plače med moškimi in ženskami najbolj izenačene?
Povprečna mesečna bruto plača se je v letu 2017 glede na preteklo leto najbolj zvišala v podravski statistični regiji, za 3,4 odstotka. Povprečna mesečna bruto plača moških in žensk je bila v letu 2017 najbolj izenačena v statistični regiji jugovzhodna Slovenija (plača moških: 1.698 evrov, žensk pa 1.671 evrov). Najvišja razlika v povprečni mesečni bruto plači med moškimi in ženskami pa je bila v gorenjski in posavski statistični regiji. 

Vir: data.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar