torek, 25. oktober 2016

1. november skrajni rok za izplačilo regresa


 

Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta


S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti pa se lahko določi kasnejši rok izplačila regresa. Če nastopi nelikvidnost delodajalca pa se galahko izplača najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Izraz (ne)likvidnost

Likvidnost oziroma likvidno poslovanje pomeni sposobnost podjetja poravnavati vse obveznosti ob zapadlosti. Če tega ni zmožno, potem rečemo, da je podjetje nelikvidno in mora iskati zunanje vire financiranja, če sploh želi ostati v poslu.

Vsa podjetja, ki so bila do 30.6. 2016 nelikvidna, imajo čas da do 1.11.2016 da priskrbijo finančna sredstva, za izplačilo regresa za letni dopust svojim zaposlenim.

Višina regresa je zakonsko določena, in sicer mora biti najmanj v višini minimalne plače. Od 1. januarja 2016 dalje znaša 790,73 evra bruto. 
Kolektivna pogodba lahko določa tudi višji regres.

Delavec je upravičen do izplačila regresa za letni dopust sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas. 
Regres za letni dopust je vezan na pravico delavca do dopusta in ne na njegovo dejansko izrabo, zato delavcu pripada regres, čeprav ni izrabil letnega dopusta.
Ni komentarjev:

Objavite komentar