četrtek, 27. oktober 2016

Jesenska finančna vzpodbuda - uporabite jo!


Greste v naložbe, širite dejavnost, razvijate nove izdelke ali storitve, potrebujete nove kadre? Časopis Finance je poiskal kje lahko dobite subvencijo ali pa ugodno posojilo za svoje poslovanje.Trenutno aktualni razpisi, s katerimi lahko uplivate na konkurenčnost in razvoj podjetja, so naslednji:


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo1. Podpora strateškim razvojnoinovacijskim partnerstvom (SRIP) 


Prek razpisa bo vlada podprla vzpostavitev SRIP oziroma inovacijskih grozdov, s čimer želijo okrepiti raziskovalno-razvojno-inovacijsko sodelovanje sicer neodvisnih deležnikov – gospodarstva, raziskovalnih organizacij ter drugih relevantnih razvojnih deležnikov.

Rok prijave: 15. november 2016 in 7. februar 20172.Sofinanciranje inovativnih produktov v turizmu 


Gre za subvencije za razvoj in promocijo novih in inovativnih turističnih proizvodov, ki temeljijo na trajnostnem turizmu. Minimalna vrednost upravičenih stroškov projekta je lahko 30 tisoč evrov, delež sofinanciranja je lahko največ 70 odstotkov.

Rok prijave: 7. december 2016 in 22. februar 2017


SPIRIT


1.Procesni vavčer 2016/2017


Do 20 tisoč evrov lahko dobi podjetje za sofinanciranje stroškov zunanjih storitev svetovanja pri uvajanju izboljšav poslovnih procesov v podjetjih. Upravičeno podjetje bo moralo vzpostaviti projektno skupino za izvajanje poslovnih procesov, ki mora biti sestavljena vsaj iz dveh članov, zaposlenih pri upravičencu.

Rok prijave: 10. november 2016, 8. december 2016, 11. januar 2017 in 15. februar 20172.Sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih


Podjetja se lahko prijavijo za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017 z namenom identifikacije novih tržnih priložnosti podjetja.

Rok prijave: 2. junij 20173.Spodbujanje tujih naložb 


Finančne spodbude za začetne naložbe pri prvih kapitalskih vstopih tujih vlagateljev. Agencija SPIRIT je sicer skupno razpisala 4,6 milijona evrov za letos in prihodnje leto.

Rok prijave: 27. marec 2017


Slovenski regionalno razvojni sklad

1.Predfinanciranje evropskih projektov 


Posojila za projekte, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju. Vlagatelj lahko pridobi posojilo v višini do največ 80 odstotkov pogodbene vrednosti odobrenih evropskih sredstev, praviloma največ do sto tisoč evrov.

Rok prijave: 15. december 2016


Ministrstvo za izobraževanje, znanost in razvoj


1.Spodbude za raziskovalce na začetku kariere 


Sofinanciranje upravičenih stroškov izvedbe neodvisnih raziskav raziskovalnih organizacij, ki jih bodo izvedli v njih zaposleni raziskovalci, ki s svojim raziskovanjem predstavljajo most med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom.

Rok prijave: 7. december 2016


SID banka


Le še do 31. oktobra bo SID banka sprejemala vloge za posojila v okviru posojilnega sklada za MSP (mikrofinanciranje poslovanja, financiranje poslovanja, financiranje naložb in zaposlovanja ter financiranje RRI). Prav tako le še do tega datuma SID banka sprejema vloge za sofinanciranje tehnološko-razvojnih projektov. O naknadnem podaljšanju linij bodo javnost pravočasno obvestili, sporočajo na SID banki.


1.Potrpežljiva posojila


Posojila SID banke za financiranje naložb s kapitalsko utrditvijo in za financiranje tekočega poslovanja s kapitalsko utrditvijo so namenjena MSP, ki imajo zdrava jedra, a zaradi finančnih težav ne morejo narediti koraka naprej in se razvijati. Podjetja bodo lahko zaprosila za najmanj sto tisoč do največ pet milijonov evrov posojila. Moratorij na odplačevanje glavnice je od štiri do šest let, ročnost posojila, vključno z moratorijem, je od osem do največ 12 let.

Rok prijave: 31. oktober 2016


Regionalne razvojne agencije


Posojila in garancije za najeta posojila lahko mala in srednja podjetja dobijo v okviru regijske garancijske sheme. Izvaja jo deset regionalnih agencij ter sklad za regionalni razvoj v sodelovanju s posameznimi bankami. Tako so tudi obrestne mere odvisne od banke. Vlagatelji lahko pridobijo garancije v višini do 50 odstotkov glavnice posojila, mak­simalna višina bančnega posojila je 150 tisoč evrov.

Rok prijave: april ali maj 2018Vir: Časopis Finance, 27.10.2016

1 komentar:

  1. Pozdravljeni, iščete posojilo z nizkimi obrestmi, ki ga potrebujete za posojilo, da bi začeli svoje podjetje, ste videli pravo podjetje z našim podjetjem, s katerim lahko brezplačno dobite posojilo, nam prijazno nam pošljete na {loanforallservice @ gmail. com} ali whatsapp nam na + 1 443 281 3404

    OdgovoriIzbriši