četrtek, 5. oktober 2017

Brezposelnost bo urejena drugače

Zakonodaja, ki med drugim ureja tudi brezposelnost, bo kmalu spremenjena. Poslanci so namreč predkratkim v parlamentu obravnavali novelo zakona o urejanju trga dela.

Obvezna prijava med odpovednim rokom

Novela zakona predvideva, da se bo moral delavec, ki mu bo že grozila brezposelnost in bo v odpovednem roku, obvezno prijaviti na Zavod RS za zaposlovanje in se vpisati med iskalce zaposlitve. V kolikor delavec te obveznosti ne bo spoštoval, mu bo prve tri mesece pravica do denarnega nadomestila zmanjšana iz 80 na 60 odstotkov osnove.

Hitrejša zaposlitev bo nagrajena

Predlog zakona predvideva tudi, da bodo nižje in srednje izobraženi prejemniki denarnega nadomestila za brezposelnost nagrajeni, če se bodo že v času prejemanja denarnega nadomestila za brezposelnost zaposlili. Pravica do prejemanja nadomestila jim bo s tem sicer potekla. Vendar pa bodo lahko prejemali ob plači še 20 odstotkov od zadnjega izplačanega neto zneska denarnega nadomestila. To bo lahko prejemal najdlje 12 mesecev oziroma do konca dodeljene pravice. Hkrati tako izplačevanje nadomestila ne bo vplivalo na morebitno novo pravico do nadomestila za brezposelnost. S predlogom se namreč želi spodbuditi brezposelne, da sprejmejo delo že v času prejemanja nadomestila in ne šele ob izteku pravice. Izjema so deficitarni poklici.

Za neizpolnjevanje obveznosti ob brezposelnosti sankcija kasneje

Zakon predvideva omilitev sankcioniranja brezposelnih ob neupravičeni opustitvi izpolnjevanja obveznosti brezposelnih oseb oziroma aktivnih iskalcev zaposlitve. Če tega ne počnejo, jih lahko zdaj zavod izbriše iz evidence brezposelnih oseb ob prvi kršitvi. Sprememba zakona predvideva, da bi jih izbrisali iz evidence ob drugi kršitvi. Po prvi kršitvi pa bi se jim nadomestilo za brezposelnost lahko znižalo za 30 odstotkov zadnjega izplačanega nadomestila, a hkrati do najmanj 350 evrov bruto.

Šele ob drugi kršitvi pa bi jih iz evidence izbrisali, kar s sabo sicer prinaša tudi izgubo nadomestila za brezposelnost. Med obveznostmi, ki lahko ob kršitvi pripeljejo do sankcij, je npr. neopravičena odklonitev v program aktivne politike zaposlovanja, odklonitev primerne ali ustrezne zaposlitve, neprizadevanje za zaposlitev na zaposlitvenem razgovoru, ipd.)


Brezposelnost nezdružljiva s poslovodsko funkcijo

Med iskalce zaposlitve pa se po novem ne bodo mogli več vpisati družbeniki, ki so hkrati poslovodne osebe v gospodarskih družbah. Krog družbenikov – poslovodnih oseb v gospodarskih družbah, ki so nezdružljivi s statusom brezposelnosti, se s predlogom širi. Tako nadomestila za brezposelnost ne bodo mogle več prejemati vse poslovodne osebe vseh osebnih in kapitalskih družb (d. o. o., k. d., d. n. o., d. d., k. d. d., …). Že do zdaj se med brezposelne ni mogel vpisati edini družbenik osebnih oziroma enoosebnih družbah z omejeno odgovornostjo. V zavodih pa bo status brezposelnosti odrečen zgolj ustanovitelju, ki je poslovodna oseba v zavodu.

VIR: data.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar