ponedeljek, 2. oktober 2017

Podjetniki pozor: To o vas vedo na banki!


Če zamujate pri odplačevanju kredita eni banki, to vidijo tudi vse ostale banke v Sloveniji.

Z novim letom so banke pridobile še eno orodje s katerim lahko preverjajo kreditno sposobnost poslovnih subjektov – SISBIZ. Gre za informacijski sistem izmenjave podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov oziroma za centralni register posojilnih pogodb slovenskih podjetij, ki ga vodi in upravlja Banka Slovenije. SISBIZ je bil vzpostavljen z namenom učinkovitega ocenjevanja in obvladovanja kreditnega tveganja pri kreditodajalcih in ukrepov za odgovorno kreditiranje ter vzdržno zadolževanje in preprečevanje prekomerne zadolženosti poslovnih subjektov.

Pri fizičnih osebah imajo banke bolj kot ne na voljo le sistem SISBON za pridobitev informacij o dolžnikih, medtem ko so za poslovne subjekte poleg sistema SISBIZ na voljo že številne druge podatkovne baze. Vseeno pa je tudi ta sistem pridobitev za banke, saj lahko lažje prepoznajo slaba podjetja in jim odrečejo posojila, s katerimi bi lahko v težave spravili tudi svoje poslovne partnerje.

 

Banke vidijo, če podjetje zamuja z odplačevanjem kredita

V sistemu SISBIZ banke posojilodajalci lahko dostopajo do podatkov, ki razkrivajo dejansko in potencialno zadolženost poslovnih subjektov. Zbirajo se podatki o zadolženosti poslovnih subjektov, podatki o kreditojemalcu in drugi podatki o kreditnih poslih podjetij:
 • zamude pri izpolnitvi obveznosti do kreditodajalca
 • zneski neodplačanih obveznosti z naslova kredita
 • zavarovanja obstoječih kreditov
 • znesek nečrpanega dela odobrenega kredita
 • vrsta posla, datum posla in datum zapadlost dolga
 • podatki o stečaju ali prisilni poravnavi ali drugem postopku zaradi insolventnosti
 • izpostavljenost do poslovnih subjektov po vrstah finančnih instrumentov
 • podatki o donosnosti in nedonosnosti izpostavljenosti
 • podatki o morebitnih reprogramih kredita v preteklosti

Kdo in kdaj lahko dostopa do vaših podatkov?

V sistemu SISBIZ so podatki zaupni, vsak dostop pa se beleži in nadzoruje. Kdor bo pregledoval vaše podatke bo za sabo pustil elektronsko sled, ki omogoča kasnejše ugotavljanje kdaj so bili podatki vpogledani in kdo jih je vpogledal ter posredoval. Vpogled v podatke je dovoljen:
 • za ocenjevanje kreditne sposobnosti kreditojemalca
 • za ocenjevanje kreditnega tveganja, ki bi s sklenitvijo posameznega kreditnega posla nastalo za člana ali je nastalo v zvezi z izvajanjem kreditnega posla
 • za reklamacije, izterjave in revizije
 • za posodabljanje podatkov, ki se vključujejo v sistem izmenjave informacij

Kaj pa varnost sistema SISBIZ?

Za varnost sistema SISBIZ in s tem podatkov poslovnih subjektov je poskrbljeno z elektronsko ali revizijsko sledjo. Z njo je mogoče v vsakem trenutku ugotoviti, kdo, kdaj in s kakšnim namenom je dostopal do podatkov. Do sistema lahko dostopajo le člani in pooblaščene osebe z digitalnim potrdilom kvalificiranega izdajatelja. Če pa bi slučajno prišlo do kršitev, zakon o centralnem kreditnem registru narekuje visoke kazni, od pet tisoč do 150 tisoč evrov, za kršitve pri dostopu do informacij. Podjetja s spletno aplikacijo Moj SISBIZ pa lahko tudi sama preverjajo, katera banka in s kakšnim namenom je dostopala do njihovih kreditnih informacij. 
  
Preverite, kdo brska po vaših kreditnih podatkih!

Moj SISBIZ je spletna aplikacija, ki poslovnim subjektom omogoča vpogled kdo, kdaj in s kakšnim namenom je vpogledoval v njihove podatke v sistemu SISBIZ. Poleg tega aplikacija poslovnemu subjektu omogoča še vpogled v lastne podatke v sistemu SISBIZ, izpis lastnih podatkov v pdf obliki in oddajo pritožbe. Do aplikacije Moj SISBIZ lahko dostopajo podjetja, ki se preko spletnega obrazca s kvalificiranim digitalnim potrdilom registrirajo. Seveda pa uporaba aplikacije Moj SISBIZ ni zastonj.

VIR: http://bankazapodjetnike.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar