torek, 10. oktober 2017

Digitalni odkup terjatev – še bolj učinkovita rešitev

Praktično vsak, ki se je vsaj nekaj časa gibal v podjetniških vodah, se je prej ali slej znašel v situaciji, ko se je moral ukvarjati z vprašanji plačilne discipline. Običajno gredo v Sloveniji pogovori na to temo v smeri pritožb o predolgih plačilnih rokih, ki so jih podjetja ob vse bolj ostri konkurenci prisiljena sprejemati. Mesec dni plačilnega roka je običajna poslovna praksa, včasih pa se ti roki podaljšajo tudi do štirikrat.

Že v idealnem svetu, kjer bi se vsak sklenjen posel zaključil z zaprtim denarnim krogom, kjer torej ne bi prihajalo do dolgih zamud ali celo do neplačil za opravljene storitve in dobavljeno blago, so dolgi plačilni roki potencialno precejšnja težava. Pri tem so na udaru predvsem manjša podjetja in podjetja, ki so se iz različnih razlogov znašla v nekoliko šibkejši finančni situaciji, kar jim otežuje dostop do običajnih virov kreditiranja. Alternativne možnosti financiranja so v tovrstnih primerih izjemno dobrodošle, odkup terjatev pa zaradi vedno lažje dostopnosti, transparentnosti in izboljšane regulacije postaja ena od bolj privlačnih oblik zagotavljanja likvidnosti.

Odkup terjatev že z nekaj kliki

Odkup terjatev seveda ni primeren za vsa podjetja in vse situacije. Pogosteje se zanj odločajo podjetja, ki poslujejo v sezonskih panogah, in podjetja, ki se soočajo z visokimi stroški redne dejavnosti. Včasih je razlog za prodajo terjatev specializiranemu posredniku želja po izboljšanju bilanc in s tem bonitetne ocene, včasih pa preprosto želja po zmanjšanju plačilnega tveganja določenega kupca. V vsakem primeru je po sprejetju odločitve za prodajo terjatev za podjetje najbolj pomembno, da lahko celoten proces izvede na preprost in uporabniku prijazen način – po možnosti brez papirnega poslovanja in nepotrebnih poti do posrednika. Digitalna platforma, ki omogoča integriran proces odkupa terjatev, je zato idealen način za hitro in pregledno izvedbo celotnega odkupa.

 Podobnosti in razlike med e-odkupom in standardno odkupno shemo

Odkup terjatev je tudi v digitalnem okolju možen zgolj v primerih, ko je podjetje, ki terjatev prodaja, že izpolnilo svoje pogodbene obveznosti (opravilo storitev ali dostavilo blago), terjatev pa še ni zapadla. Zaenkrat so do e-odkupa terjatev upravičene zgolj slovenske pravne osebe, kar velja tako za odstopnika (prodajalca), kot za dolžnika (kupca). Pri elektronskem odkupu terjatev odstopnik znotraj spletne aplikacije pošlje obvestilo, da so bile terjatve odplačno odstopljene posredniku (banki) in mu hkrati naroči, naj ob zapadlosti vsake posamezne terjatve dolgovani znesek nakaže na račun posrednika. Dolžnik mora prodajo potrditi znotraj spletne aplikacije.

Kako dostopamo do spletne aplikacije?

Dostop do spletne aplikacije za prodajo terjatev je mogoč z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila, ki ga uporabljamo tudi za podpisovanje pogodbene dokumentacije. S pomočjo uporabe digitalnega potrdila je hkrati 24 ur na dan omogočen vpogled v celotno stanje linij in vseh odkupov v postopku.
Digitalni odkup terjatev ob zgoraj opisanih možnostih ponuja še precej drugih prednosti, ki jih bodo uporabniki v časovni stiski še posebej veseli. Hkrati je potrebno poudariti, da je varnostni vidik celotne transakcije na enako visokem nivoju kot tradicionalni postopek odkupa. 

http://poslovni.azimut360.si/

Ni komentarjev:

Objavite komentar