četrtek, 11. julij 2019

Nepravočasno izplačilo regresa

Zakon o delovnih razmerjih določa, da je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres. Regres za letni dopust se izplača najmanj v višini minimalne plače. Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1. julija v tekočem koledarskem letu. Regres v višini 886,63 evra dobil vsak, saj je to najnižji regres, enak minimalni plači. 
Kaj lahko storite, če vam delodajalec ne izplača regresa pravočasno?

Če regres ni izplačan, morda to še ni dokončno. Regres za letni dopust je lahko po 1. 7. 2019 izplačan le, če sta v vašem podjetju izpolnjena dva pogoja:
  • delodajalec se znajde v resnih likvidnostnih težavah in
  • kasnejšo izplačilo regresa omogoča kolektivna pogodba, ki velja za delodajalca.
Za poznejše izplačilo morata biti torej hkrati izpolnjena oba navedena pogoja. Tudi v primeru nelikvidnosti mora biti regres torej izplačan, in sicer najpozneje do 1. novembra.

Kot primer navajamo določbe Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije glede izplačila regresa določa, da se v primeru nelikvidnosti delodajalca regres za letni dopust izplača najkasneje do 1. novembra v tekočem koledarskem letu. Delodajalec lahko izplača del regresa v nedenarni obliki. V primeru, da izplača del regresa v nedenarni obliki znaša regres za letni dopust od 1. 1. 2019 dalje 970 EUR, od tega mora delodajalec izplačati v denarju najmanj 55 % tega zneska. V primeru izplačila dela regresa v nedenarni obliki, je delodajalec dolžan ta del regresa zagotoviti v obliki, s katero je delavcu omogočen nakup širokega nabora izdelkov, ki jih potrebuje za zadovoljevanje vsakodnevnih življenjskih potreb, le-ta pa mora biti po vrednosti enakovredna denarni obliki.

Če regres ni izplačan, vam svetujemo, da pri delodajalcu preverite, zakaj do izplačila ni prišlo ter kdaj vam namerava regres za letni dopust izplačati.

Če tudi po tem ne pride do izplačila, vam svetujemo, da od delodajalca pisno zahtevate izplačilo regresa. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) namreč pravi, da če delavec meni, da delodajalec ne izpolnjuje obveznosti iz delovnega razmerja ali krši katero od njegovih pravic, kot je denimo obveznost do izplačila regresa, ima pravico pisno zahtevati, da delodajalec svoje obveznosti izpolni.

Delodajalec mora v roku osmih delovnih dni po vročeni pisni zahtevi delavca regres izplačati.
 
Vir: www.data.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar