ponedeljek, 12. december 2016

Davki in dobrodelnost

Kaj imajo skupnega davki in dobrodelnost? Na prvi pogled bi lahko rekli, da davki nimajo nobene povezave z dobrodelnostjo. Pa vendar ni tako. Če se družba odloči, da bo podarila denarna sredstva v dobrodelne namene,  se mora zavedati, da takšna donacija ni davčno priznana. Vendar pa lahko družba uveljavlja olajšavo za donacije. Pri tem pa mora biti pozorna, komu podarja sredstva in v kolikšnem znesku.

Za lažjo predstavo v nadaljevanju navajamo primer, kako je potrebno obravnavati donacije v skladu s 1. točko 59. člena ZDDPO-2.

Primer: Družba podari denarna sredstva društvu

Družba se odloči, da bo v letu 2016 podarila 800 EUR društvu Rdeči noski. Družba načrtuje, da bo za leto 2016 realizirala 500.000 EUR obdavčljivih prihodkov. 


Kako z davčnega vidika obravnavamo donacijo?

V skladu s 30. členom ZDDPO-2 so donacije davčno nepriznan odhodek. To pomeni, da mora družba te odhodke izvzeti iz davčne bilance, kar pomeni, da bo davčna osnova za obračun davka od dohodkov pravnih oseb višja. Vendar pa lahko družba v skladu z 59. členom ZDDPO-2 koristi  olajšavo za donacije v višini 0,3% obdavčljivega prihodka davčnega obdobja, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.

V našem konkretnem primeru je obravnavano davčno obdobje leto 2016. Ker bo družba dosegla 500.000 EUR obdavčljivih prihodkov bo lahko koristila olajšavo za donacije največ do višine 1.500 EUR (500.000 EUR x 0,3%). Glede na navedeno lahko družba v letu 2016 koristi kot olajšavo za donacije celoten znesek 800 EUR, ki ga je podarila društvu Rdeči noski.

Če bi se družba odločila, da društvu podari 1.800 EUR, bi lahko v letu 2016 uveljavljala samo 1.500 EUR olajšave ne glede na to, da je društvu dejansko podarila znesek 1.800 EUR. Razliko 300 EUR pa družba ne sme prenašati v naslednja davčna obdobja.

Komu lahko družba donira?

Poleg omejitve višine olajšave za donacije zakon opredeljuje tudi komu so lahko sredstva podarjena, da lahko družba koristi olajšavo za donacije. Zakon natančno opredeljuje, da lahko družba koristi olajšavo za donacijo, če so sredstva podarjena za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojnoizobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke, religiozne in splošno koristne namene organizacijam, ki so po posebnih predpisih ustanovljene za opravljanje navedenih dejavnosti, kot nepridobitnih dejavnosti.

VIR: www.findinfo.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar