torek, 22. avgust 2017

DDV in najem (tudi) poslovnih prostorov

Dejavnost oddajanje nepremičnin v najem je praviloma, po Zakonu o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju ZDDV-1) oproščena dejavnost. To pomeni, da v kolikor podjetje zaračunava najemnino (fizičnim ali pravnim osebam), od nje ne sme obračunati DDV. Na podlagi 44. člena ZDDV-1 so izvzeti (iz oprostitve) najemi določenih nepremičnin:

  • nastanitev v hotelih ali podobnih nastanitvenih zmogljivostih, vključno z nastanitvijo v počitniških domovih, počitniških kampih ali na prostorih, namenjenih kampiranju;
  • dajanja v najem garaž in površin za parkiranje vozil;
  • dajanja v najem trajno instalirane opreme in strojev;
  • najema sefov;
Od navedenih je potrebno zaračunati DDV po predpisani stopnji.

Po ZDDV-1 ima podjetje (najemodajalec) možnost obračunavanja DDV ne glede na zgoraj napisana dejstva, vendar le v primeru, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:
  • najemnik je davčni zavezanec z veljavno ID številko za DDV
  • najemnik bo prostore (nepremičnino) uporabljal za opravljanje obdavčene dejavnosti
  • najemnik ima pravico do odbitka celotnega vstopnega DDV
  • najemodajalec in najemnik sta pred izročitvijo nepremičnine podpisala izjavo o obračunavanju DDV(45. člen ZDDV-1) in jo poslala vsak svojemu davčnemu uradu (preko portala eDavki).
V kolikor so izpolnjenih vsi našteti pogoji lahko najemodajalec za najem nepremičnine zaračunava tudi DDV po predpisani stopnji in najemnik si le-tega seveda lahko odbije.

VIR: www.data.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar