torek, 15. maj 2018

Kako je poslovala vaša konkurenca v letu 2017?

AJPES je 26.4.2018 objavil letna poročila gospodarskih družb za leto 2017. Iz predloženih izkazov je razbrati, da večletni trend upadanja dospelih neporavnanih obveznostih se je nadaljeval tudi v letu 2017, število plačilno nesposobnih subjektov in njihov znesek sta manjša v primerjavi s preteklimi leti. Tudi v prvem trimesečju 2018 sta se v primerjavi s povprečji preteklih let zmanjšala tako povprečni dnevni znesek kot število pravnih oseb z likvidnostnimi težavami, podoben trend je pri samostojnih podjetnikih. Največ plačilno nesposobnih pravnih oseb je v dejavnosti trgovine, gradbeništvu, strokovni, znanstveni in tehnični dejavnosti ter predelovalnih dejavnostih, pri samostojnih podjetnikih tudi v gostinstvu.
 
Družbe in podjetniki, ki so predložili letna poročila za leto 2017, so povečali število zaposlenih, prihodke, tudi prihodke na tujem trgu, neto dodano vrednost in neto čisti dobiček. V letu 2017 so družbe poslovanje financirale v večji meri z lastnimi viri sredstev kot v predhodnem letu.

Povprečna mesečna plača na zaposlenega v družbah je znašala 1.581 EUR. V primerjavi z letom 2016 (iz podatkov letnih poročil za leto 2017 - podatki za prejšnje leto) je bila realno višja za 1,0 %.Delež neto čistega dobička v skupnih prihodkih družb v letu 2017 je višji kot leto prej, večji od ravni leta 2006, vendar nižji od »rekordnega« v letu 2007.

Na manjše število predloženih letnih poročil samostojnih podjetnikov (za leto 2016 jih je predložilo 58.455 podjetnikov) je vplivalo povečano število samostojnih podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki niso zavezani za predložitev letnega poročila. Teh je bilo v letu 2017 33.234, v letu 2016 pa 27.141.

VIR: AJPES

Ni komentarjev:

Objavite komentar