petek, 18. maj 2018

Nasledstvo v podjetju

Za nasledstvo pravijo, da je to kritična faza v življenju v prvih treh letih poslovanja podjetja. Najverjetneje je to res, saj po podatkih v literaturi zasledimo (SPIRIT Slovenija, 2016), da je družinsko vodenih kar 83% slovenskih podjetij, kar je primerljivo z drugimi evropskimi državami. 
 
Več o kritičnosti , ki jo nasledstvo predstavlja, govori podatek v isti literaturi, kjer navaja, da je 66% slovenskih podjetij vodnih s strani prve generacije, 28% s strani druge in le 6% s strani tretje generacije.

Nasledstvo kot izziv

Pod pojmom »nasledstvo« se tako skrivajo tiste aktivnosti , ki jih podjetnik ustanovitelj opravi, da bi se uspešno načrtoval in izvedel prenos lastništva in upravljanja podjetja na drugo osebo ali podjetje. Obstaja več načinov kako urediti nasledstvo, te so pri solventnem poslovanju lahko:
 • Prenos na naslednjo generacijo znotraj družine
 • Prenos znotraj širše družine ali prodaja zaposlenim (MBO)
 • Zaposlitev zunanjega managerja
 • Tržna prodaja podjetja
 • Strateška partnerstva, franšizing
 • Zaprtje podjetja
Obsega veliko število različnih dejavnikov, ki se morajo upoštevati ob določanju, katera alternativa je najboljša. Literatura navaja, da gre ob nasledstvu za kombinacijo lastniških, organizacijskih pravnih, finančnih, davčnih in tudi čustvenih dejavnikov (Kociper, 2016). Literatura navaja tudi da pomembno vlogo za nasledstvo dejansko predstavlja komunikacija in odvračanje od upanja, da se bodo stvari uredile same od sebe.

Kako hitro se pripraviti za nasledstvo?

Strokovnjaki priporočajo, da se zaradi različnih davčnih in pravnih pomislekov, nasledstvo prične vsaj 10 let pred odstopitvijo prvotnega lastnika. Vsaj 5 let pa navaja literatura, in navaja vidike uvajanja naslednika, optimizacije poslovnih funkcij, davščin, itd. V praksi se nemalokrat izkaže da nasledstvo zahteva tudi spremembo pravno-organizacijske oblike, kar je izvedeno vse prej kot hitro. 
 
Strateški načrt

Nasledstvo potrebuje strateški načrt in hkrati ustanoviteljevo vizijo in še več kot to. Tako literatura priporoča pisni strateški načrt z vsebino,ki vključuje vizijo, poslanstvo in cilje podjetja, časovni okvir prenosa, načrtovanje kontinuitete in primerno strukturo. 
 
Faktorji za določanje strategije

V literaturi zasledimo omenjenih nekaj ključnih faktorjev, ki se uporabljajo za določitve strategije za nasledstvo podjetja. Med kriteriji, ki so navedeni spadajo:
 • Vrednost podjetja
 • Finančni položaj podjetnika
 • Tveganje
 • Nadzor
 • Verjetnost poplačila
 • Vpliv na deležnike v podjetju
 • Optimizacija obdavčitve
Vloga davčnega svetovalca

Poleg površnih problematik, ki jih pripelje priprava na nasledstvo, so tu še podrobnosti, kot so davčni vidiki prenosa nepremičnin, računovodskih rezervacij, morebitnih nepokritih davčnih obveznosti in podobno. Pomembno je, da se prenos podjetja izvede tako transparentno in načrtno ter to tako za tiste, ki podjetje oddajajo kot tiste, ki ga prevzemajo. Pomemben je tudi vidik t.i. »uveljavljanje davčno nevtralnega prenosa«, kjer ne pride do nepredvidenih dajatev in za kar je priporočljivo spremljanje postopka s strani davčnega svetovalca. 
 
Izziv družinskih podjetij


Zaradi take velike pomembnosti tega dela cikla v življenju podjetja, je SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravil brezplačni priročnik za ustanovitelje in naslednike.

VIR: ww.data.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar