torek, 29. maj 2018

Razlike med podružnico in hčerinsko družbo

Imate obstoječe podjetje in ga želite razširiti? V nadaljevanju vam bomo razložili glavne razlike med podružnico in hčerinsko družbo, ki vam bodo pomagale pri odločitvi.
 
Podružnica – kakšna je definicija?

Če imate obstoječo družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), lahko registrirate podružnico. Podružnica in hčerinska družba sta povezani z matično družbo v tujini. Glavna razlika odvisne družbe je, da ni samostojna pravna oseba, temveč del matične družbe. Če matična družba preneha obstajati, podružnica ne more obstajati samostojno. Pri ustanovitvi podružnice ni potrebe po ustanovitvenem kapitalu, kar je tudi ena od razlik med ustanovitvijo podružnice in hčerinske družbe. Podružnica lahko registrira le poslovne dejavnosti, ki jih je registrirala matična družba. To pomeni, da ne more nuditi drugačnih storitev od matične družbe. Matična družba je odgovorna tudi za poslovanje podružnice v primeru sporov.

Hčerinska družba – kakšna je opredelitev?

Če že imate registrirano podjetje, lahko ustanovite tudi hčerinsko družbo. Hčerinska družba je neodvisna pravna oseba od matične družbe, zato matična družba ne odgovarja za poslovanje hčerinskega podjetja. Matična družba deluje kot poln ali delni družbenik hčerinske družbe, sicer je ločena od matične družbe. Če hčerinsko družbo ustanovite kot družbo z omejeno odgovornostjo, potrebujete ustanovitveni kapital najmanj 7.500 EUR. Hčerinska družba lahko, za razliko od podružnice, registrira tudi druge poslovne dejavnosti, kot jih ima registrirane matična družba, ter opravlja druge storitve. To tudi zmanjšuje odgovornost matične družbe, saj je hčerinska družba za poslovanje odgovorna samo z ustanovitvenim kapitalom. Hčerinska družba je tako odvisna od matične družbe samo z gospodarskega in strateškega vidika. 
 
Razlike med podružnico in hčerinsko družbo – registracija podjetja

Razlika v samem postopku registracije podružnice ali hčerinske družbe je, da se podružnica registrira le pri notarju. Hčerinska družba je družba z omejeno odgovornostjo, kar pomeni, da se lahko registracija tega podjetja izvede tudi na VEM/SPOT točki. Podružnica ne zahteva ustanovitvenega kapitala, med tem ko hčerinsko podjetje ga, saj gre za tip družbe z omejeno odgovornostjo.

Razlika med registracijo podružnice in hčerinske družbe je tudi, da se podružnica lahko registrira na podlagi pooblastila, med tem ko registracija hčerinske družbe zahteva fizično prisotnost predstavnikov matične družbe.
 
VIR: www.data.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar