petek, 11. maj 2018

Kako so obdavčena podjetja v Avstriji, Italiji in Nemčiji?

Sicer precej podobne stopnje obdavčitve so najvišje v Nemčiji, kjer pa podjetja obračunajo nižji DDV kot v Avstriji ali Italiji.
 
V Avstriji podjetja, družbe z omejeno odgovornostjo in delniške družbe plačajo le 25-odstotni davek od dohodka pravnih oseb, davka na promet ali davka na premoženje pa Avstrijci ne poznajo.

Podjetja, ki imajo davčno izgubo, plačajo minimalen davek od dohodka pravnih oseb. Najnižji znesek znaša, po podatkih PwC, za družbe z omejeno odgovornostjo dobrih 437 evrov, za delniške družbe pa 873 evrov. Prenosi davčnih izgub niso časovno omejeni, prenese pa se lahko do največ 75 odstotkov obdavčljivega dohodka za določeno leto in sto odstotkov letnega obdavčljivega dohodka za davčne skupine v primeru likvidacij ali obdavčitve tujih izgub.

Možna so zmanjšanja obdavčitev pri amortizaciji, organizacijskih stroških, odhodkih za obresti, slabih dolgovih, donacijah, prehrani in zabavi, izgubah, plačilih tujim podružnicam.

Standardna višina DDV je 20 odstotkov, poleg ničelne stopnje, ki velja za notranji in mednarodni promet, pa sta možni še dve znižani stopnji, in sicer 13 in 10 odstotkov.
 
V Italiji DDV odvisen od regije

V Italiji se davek od dohodka pravnih oseb po standardni stopnji 24 odstotkov obračuna glede na celoten čisti poslovni izid, prikazan v računovodskih izkazih. Izjeme so zavarovalnice, ki plačajo 5,3 odstotka, banke in finančni subjekti s 4,2 odstotka ter subjekti, ki jim je vlada podelila izključno pravico do opravljanja storitev, ki plačajo 3,8 odstotka davka na dohodek pravnih oseb.

Posebnost Italije je, da lahko posamezne regije zvišajo ali znižajo stopnjo DDV za slab odstotek. Poleg tega se na proizvodne dejavnosti obračuna regionalni davek na proizvodne dejavnosti v višini 3,9 odstotka.

DDV se po podatkih PwC obračunava po štirih različnih stopnjah. Standardna stopnja znaša 22 odstotkov, ničelne stopnje Italija v nasprotju z Avstrijo ne pozna, znižane davčne stopnje pa znašajo 10, pet in štiri odstotke.

Zmanjšanja obdavčitev so podjetja deležna pri obrestih, slabih dolgovih, amortizaciji, finančnem lizingu, izgubi iz poslovanja, dobrodelnih prispevkih, izdatkih za zabave, potnih stroških, stroških avtomobila, telefonskih stroških in nabavi iz davčnih oaz.
 
Nemčija brez enotne davčne obremenitve, a z davkom na promet

V nasprotju z Italijo in Avstrijo pa v Nemčiji ne poznajo enotne davčne obremenitve za poslovne subjekte. Povprečna skupna davčna obremenitev je nekoliko nižja od 30 odstotkov, kar pomenijo davek od dohodka pravni oseb (15 odstotkov), solidarnostni prispevek (5,5 odstotka) in davek na promet (14 odstotokov). Pri tem je davek od dohodka pravnih oseb obračunan kot pavšalni davek v višini 15 odstotkov obdavčljivega dohodka pravne osebe.

Davčna osnova za davek od dohodka pravnih oseb se določi na podlagi letnega dobička podjetja, ki se izračuna po računovodski metodi na podlagi nastanka poslovnih dogodkov, ki je prikazan v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida.

Nemška podjetja so bremenjena še z davkom na promet, ki znaša od sedem do 17 odstotkov, določi in obračuna pa ga vsak lokalni organ posebej, ki je tudi upravičen do celotnega obračunanega zneska.

Pri obračunu DDV znaša standardna stopnja 19 odstotkov, poleg ničelne stopnje, ki podobno kot v Avstriji velja za notranji in mednarodni promet, obstaja še znižana stopnja sedem odstotkov.

Pri prenosih davčnih izgub Nemčija omogoča prenos izgube zaradi davka od dohodka pravnih oseb nazaj za leto dni, omejeno na skupni znesek izgube v vrednosti milijon evrov. Poleg tega se lahko nekatere izgube prenesejo naprej brez časovne omejitve do zneska milijon evrov, brez kakršnihkoli omejitev. Največ 60 odstotkov obdavčljivega dobička, ki presega milijon evrov, se lahko pobota z nastalimi izgubami.
 
VIR: https://bankazapodjetnike.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar