ponedeljek, 18. december 2017

Koga bo FURS nadziral v začetku januarja?


Finančna uprava RS (Furs) bo v začetku leta 2018 poostreno nadzirala oddajanje nepremičnin v turistični najem – tudi preko spletnih portalov Booking in Airbnb.

Inšpektorji bodo pozorni predvsem na fizične osebe, fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe, ki so dosegale dohodke z oddajanjem nepremičnin v najem. Kdo vse oddaja nepremičnine na črno, namreč na Fursu že vedo, saj so pridobili podatke o teh dohodkih, tako iz Slovenije kot tujine. 

Zato vsem, ki vam oddajanje nepremičnin predstavlja vir dohodka, predlagajo, da ponovno preverite, če ste res napovedali vse te dohodke. Do 31. januarja 2018 pa imate še čas, da se s samoprijavo izognete plačilu globe. Ta sicer znaša od 400 do 30.000 evrov. 
 
Oddajanje nepremičnin mora biti ustrezno registrirano


Posameznik se lahko odloči za oddajanje nepremičnin in oglaševanje prostih kapacitet v turistične namene (npr. preko Airbnb ali Booking) le, če ima to dejavnost ustrezno registrirano. Če oddajanje nepremičnin ni ustrezno priglašena, oseba, ki se s tem ukvarja, opravlja delo na črno.

Fizične osebe, ki imajo namen turistom oddati v najem sobo, del stanovanja ali celotno stanovanje za kratko časovno obdobje, lahko to dejavnost opravljajo na dva načina, kot:
  • registrirani sobodajalci – fizične osebe, če opravljajo dejavnost le občasno (skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu) in gostom nudijo do 15 ležišč ter so vpisane v Poslovni register Slovenije 
  • samostojni podjetniki
Oddajanje nepremičnin “za nazaj” in “za naprej”

Če se želite registrirati za oddajanje nepremičnin v najem, je postopek, sledeč:
1. Pri AJPES morate ustrezno registrirati dejavnost – se vpisati v Poslovni register Slovenije (PRS) in urediti svoj status ”za naprej’.’
2. Če želite biti t.i. normiranec, morate to v osmih dneh od vpisa v PRS priglasiti finančnemu uradu.
3. Ker registracija dejavnosti pri AJPES ”za nazaj” ni možna, se morate na finančnem uradu z obrazcem DR-03 ”za nazaj” vpisati v davčni register.
4. Če želite biti t.i. normiranec tudi ”za nazaj”, morate to v osmih dneh od vpisa v PRS priglasiti finančnemu uradu.
5. Preko eDavkov na podlagi samoprijave oddate obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za pretekla obdobja, ko ste oddajali v turistični najem (ločeno po obdobjih).

V primeru, da ste te dohodke dosegali le v preteklih letih in lahko tudi še del leta 2017, v prihodnje pa nimate več namena opravljati obravnavane dejavnosti, ravnate na enak način. Le, da vam ni treba pri AJPES registrirati dejavnosti in urediti statusa “za naprej”. 

Kazni se lahko izognete s samoprijavo

“Zavezanci, ki boste izpolnili zakonsko predpisane obveznosti v zvezi z oddajanjem nepremičnin v turistični najem in boste predložili obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti na podlagi samoprijave do 31. 1. 2018, se boste izognili postopku o prekršku in globi po davčnih predpisih,” so povedali na Fursu.

V tem primeru boste plačali le še 3 odstotke obresti od premalo plačanega oziroma neplačanega davka. To velja tudi za obračun davka od dohodkov pravnih oseb.

V kolikor pa zavezanci svojih davčnih obveznosti, vezanih na oddajanje nepremičnin v turistični najem, ne boste izpolnili oziroma boste nadaljevali z oddajo v najem nezakonito, bo Furs zoper vas uvedel postopek o prekršku. V nadaljevanju vas lahko doleti globa od 400 do 30.000 evrov.

VIR: data.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar