torek, 19. december 2017

Odkup blagovne znamke od fizične osebe

Podjetje želi kupiti blagovno znamko od fizične osebe (ki je hkrati lastnica in direktorica tega podjetja), in sicer bi v celoti kupilo poslovno idejo, zaščiteno blagovno znamko, domeno, celostno grafično podobo, recepture in načrt proizvodnega procesa produkta od fizične osebe. Zanima jih, kakšni davki se odvedejo ob nakupu te blagovne znamke in kaj je treba storiti ob nakupu blagovne znamke?

Mnenje Inštituta za računovodstvo

Če fizična oseba ni načrtovala proizvodnega procesa in ustvarila blagovne znamke v delovnem razmerju, družba z njo sklene pogodbo o prenosu pravice, tehničnih načrtov, recepture in drugo. Dohodek se obravnava kot dohodek iz prenosa premoženjske pravice iz 78. člena Zakona o dohodnini, ob obračunu dohodka se za namene obračuna akontacije dohodnine upoštevajo še normirani stroški iz 79. člena Zakona o dohodnini. Davek se obračuna od pogodbene vrednosti. Ob izplačilu se o izplačanem dohodku obvesti FURS na predpisanem obrazcu REK, hkrati pa tudi prejemnica dohodka, t.j. fizična oseba.

Odkupljene pravice družba evidentira med svojimi neopredmetenimi sredstvi in jih amortizira v ocenjeni dobi trajanja projekta (proizvodnje in trženja).

Ob tem bi opozorili še na nekaj. Ker kupujete pravice od osebe, ki je hkrati tudi družbenica in direktorica družbe, ki pridobiva pravice, morate biti tudi pozorni na ceno za ta prenos. Gre namreč za transakcije med povezanimi osebami. Cena za odkup naj bi bila primerljiva tržna cena. Če bo plačilo višje, se razlika plačila imetnici pravic nad tržno ceno obravnava kot prikrito izplačilo dobička, to pa pomeni obdavčitev kot izplačilo dobička, pri pridobitelju pravic pa v kasnejših obdobjih v tem delu amortizacije davčno nepriznan odhodek.
 
VIR: https://www.findinfo.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar