ponedeljek, 4. december 2017

Paket sprememb davčne zakonodaje

Državni zbor je sprejel novele štirih davčnih zakonov, s katerimi vlada nadaljuje prestrukturiranje davčnega sistema.

Za delavce, ki jih slovenska podjetja pošljejo na delo v tujino, je določeno znižanje davčne osnove v višini 20 odstotkov od bruto dohodka. Ta razbremenitev bo omejena na 1.000 evrov na mesec, veljala pa bo tako za napotitve v Slovenijo kot tudi za napotitve iz Slovenije.

Med novostmi so še zvišanje posebne osebne olajšave za študente na raven splošne olajšave pri dohodnini, odprava stopničavosti dodatne splošne olajšave ter oprostitev plačila dohodnine od 13.plač in božičnic do višine povprečne plače v Sloveniji.

Kaj nova davčna zakonodaja prinaša normirancem?

Novela zakona o dohodnini poleg tega vsebuje tudi ukrepe za zajezitev zlorab v sistemu normiranih odhodkov. In sicer se bodo prihodki povezanih oseb po novem seštevali. Kot ugotavlja vlada, namreč nekateri ustanovijo več podjetij, s tem pa so prihodki vsakega od njih nižji in vsako izpolnjuje kriterije za vključitev v sistem. Da bi se v takih primerih preprečilo zlorabe, je zdaj v obeh zakonih zapisano, da se prihodki povezanih oseb seštevajo.

Pogoj za obvezen izstop iz sistema normiranstva se bo prenovil - nastopil bo, ko bo zavezanec v dveh zaporednih letih presegel skupaj 300.000 evrov prihodkov.

Poleg tega se bo višina normiranih odhodkov omejila z absolutnim zneskom, in sicer ti ne bodo mogli biti višji od 40.000 evrov oz. 80.000 evrov za zavezance za vsaj eno obvezno zavarovano osebo.
Še naprej pa se bo normirancem pri ugotavljanju davčne osnove priznavalo normirane odhodke v višini 80 odstotkov njihovih prihodkov, razlika pa bo še naprej obdavčena po cedularni stopnji v višini 20 odstotkov.

Vezana knjiga računov in plačevanje brez provizije

Zavezanci, ki so doslej pri davčnem potrjevanju računov uporabljali vezane knjige računov in podatke davčnemu organu sporočali enkrat na mesec, bodo to lahko počeli tudi v prihodnje. Z novelo zakona o davčnem potrjevanju računov se vezane knjige računov z iztekom leta 2017 ne bodo ukinile.

Nova davčna zakonodaja pa vsebuje tudi spremenjen zakon o davčnem postopku. Njegova bistvena novost je možnost plačevanja brez provizije pri upravnih in državnih organih.

VIR: https://www.findinfo.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar