torek, 29. november 2016

V 2015 evidentiranih za 2,9 % več podjetij kot v prejšnjem letu

Več podjetij, več oseb, ki delajo, višji prihodek.

V letu 2015 je bilo v Sloveniji evidentiranih 191.863 podjetij. Zaposlovala so 837.454 oseb in ustvarila 95.299 milijonov EUR prihodka. Vrednosti vseh navedenih podatkov so bile višje kot v prejšnjem letu: število podjetij je bilo višje za 2,9 %, število oseb, ki delajo, za 1,2 %, ustvarjeni prihodek pa za 1,8 %. Število podjetij in število oseb, ki delajo, sta se najizraziteje zvišali v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 7,5 % in za 8,2 %), prihodek pa  v  dejavnostih oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 9,7 %).

Največ je samostojnih podjetnikov posameznikov in gospodarskih družb

45,7 % v letu 2015 evidentiranih podjetij so bile pravne osebe, 54,3 % pa fizične osebe. Najštevilnejši med vsemi so bili samostojni podjetniki posamezniki; bilo jih je 48,0 %. Gospodarskih družb je bilo evidentiranih 31,8 %, med temi so prevladovale družbe z omejeno odgovornostjo. Preostalo so bile druge pravne osebe (13,9 %) in druge fizične osebe (6,3 %).

Med MSP največ podjetij v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih, med velikimi pa v predelovalnih dejavnostih

Skoraj vsa podjetja v Sloveniji so bila majhna in srednje velika podjetja (MSP); bilo jih je 99,8 %. Največ MSP se je uvrščalo v strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (16,6 %), sledila so podjetja v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (14,2 %) in podjetja v drugih dejavnostih (11,0 %). Med majhnim številom velikih podjetij so prevladovala podjetja v predelovalnih dejavnostih (teh je bilo 32,5 %), sledila so podjetja v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo (10,7 %) ter podjetja v dejavnosti javne uprave, obrambe, dejavnosti obvezne socialne varnosti (10,4 %).   

VIR: SURS

Ni komentarjev:

Objavite komentar