ponedeljek, 28. november 2016

Voda = sVOboDA


Pitna voda za vse državljane Slovenije je postala ustavna pravica. Leto dni po ustanovitvi Civilne iniciative za Slovenijo in svobodo, natančneje 17. novembra 2016, je Državni zbor z 64 glasovi za in nobenim proti vnesel pravico do pitne vode v Ustavo RS. Za sprejem ustavnega zakona je bila potrebna dvotretjinska večina glasov vseh poslancev, torej najmanj 60 glasov.

Slovenija s tem poleg Slovaške postaja druga država EU, ki zagotavlja pravico do vode na najvišji ravni. Odločitev poslancev pozitivno odmeva.

V skladu z ustavnim zakonom bo v ustavo vnešen nov 70.a člen, ki določa, da ima vsakdo pravico do pitne vode, da so vodni viri javno dobro v upravljanju države ter da vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso tržno blago.

V ustavi bo odslej zapisano tudi, da oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno.

Premier Miro Cerar je medtem v DZ poudaril, da to, da lahko v Sloveniji skorajda povsod pijemo vodo iz pipe, ni samoumevno. "Gre za velik slovenski privilegij, ki ga moramo ohraniti ne samo za nas, ampak tudi za naše prihajajoče generacije," je dejal.

Na dan sprejema v Ustavo je dr. Šoltes na svoji internetni strani objavil: »Vpis pravice do vode v slovensko ustavo končno postaja realnost. To je izjemno dragocena naložba v našo prihodnost, s katero bomo pokazali, da razumemo in spoštujemo pomen te edinstvene naravne danosti, od katere sta odvisna tudi razvoj in blaginja naše države. Močno upam, da te zelo dobre poteze ne bodo preglasila investicijska sodišča v transatlantskih sporazumih, ki ne skrivajo svojih apetitov po naravnih virih.«A ustava ni vsemogočna, kar člani civilne iniciative v svoji akciji, znani tudi pod imenom Voda = sVOboDA še kako poudarjajo. Pravijo, da zagotavlja sicer najvišje pravno varstvo, a se lahko ob kriznih časih spremeni. Najvišje varstvo naših voda bomo dosegli le s popolnim razumevanjem vsakogar od nas, da kako pomembna je voda za naše preživetje, razvoj in suverenost. Šele s pravo miselnostjo bomo primerno ravnali s pitno vodo, in nam vodnih virov in upravljanja z vodami ne bo mogel nihče vzeti, ne glede na pritiske ali krizne čase.

Vir: 24ur,  http://voda.svoboda.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar