četrtek, 23. marec 2017

Želite pridobiti mednarodni certifikat? Na voljo so evropska sredstva


Na voljo so evropska sredstva za tiste, ki želite pridobiti certifikat oziroma certifikate po mednarodnih standardih. Skupna višina sredstev znaša 300.000 evrov. Javni razpis je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) na svoji spletni strani, rok za oddajo vlog pa je 17. maj.

Z razpisom na ministrstvu želijo podjetjem, ki vstopajo na nov tuji trg oziroma širijo svoje poslovanje v tujini, sofinancirati stroške pridobivanja certifikatov po mednarodnih standardih. Pridobljen mednarodni certifikat namreč pripomore k dvigu kakovosti poslovanja in poveča možnosti pri vstopu na nove tuje trge. Certifikat mora biti pridobljen na podlagi mednarodnih standardov (ISO, IEC in ITU) oziroma evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI), in sicer v letu 2017.

Z razpisom ministrstvo namerava podpreti do 30 podjetij, ki se bodo odločila pridobiti določen mednarodni certifikat. Od tega bodo sofinancirali 20 podjetij v Vzhodni in 10 podjetij v Zahodni Sloveniji.

Pogoji kandidiranja in upravičeni stroški

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji.

Več o pogojih za kandidiranje najdete v javnem razpisu. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so na voljo, pa je 300.000 evrov.

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so stroški certificiranja proizvodov in/ali certificiranja sistemov vodenja, ki jih izvaja za to akreditiran certifikacijski organ.

Stopnja sofinanciranja znaša do 60 odstotkov upravičenih stroškov na posamezno operacijo. Pomoč je hkrati tudi vrednostno omejena, in sicer ne more preseči 10.000 evrov na posamezno operacijo.

Rok za oddajo vlog je 17. 5. 2017. Vloge lahko pošljete ali oddate osebno na SPIRIT Slovenija, na lokaciji Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur med 9. in 13. uro.

VIR: www.data.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar