torek, 25. julij 2017

Kako pogledate v črevesje poslovnih partnerjev?

Ali veste, kje in kako lahko podjetnik pridobi informacije o svojih poslovnih partnerjih?

Korak za korakom smo se sprehodili po poslovni bazi Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) in preverili, katere informacije zagotavlja podjetnikom, da lahko temeljito preverijo svoje poslovne partnerje, in kako se najhitreje dokopljejo do njih. Namen AJPES je zbirati podatke o poslovnih subjektih in njihovem poslovanju ter jih zagotoviti zainteresirani javnosti. Prizadevajo si za zagotavljanje transparentnega poslovnega okolja, saj je pomembno, da je podjetnik dobro obveščen o tem, s kom posluje. Na spletni strani AJPES podjetnik najde naslednje aplikacije, ki mu pomagajo pri preverjanju poslovnih partnerjev.


Kako poiskati informacije? Korak za korakom do celotne slike
Za podjetnika, ki želi preveriti poslovanje svojega poslovnega partnerja, so najpomembnejše aplikacije: poslovni register Slovenije, objava letnih poročil, register transakcijskih računov in uradne objave. Korak za korakom smo preverili, kako naj podjetnik v poslovni bazi AJPES poišče poslovnega partnerja, preveri njegova letna poročila, transakcijske račune in morebitne postopke zaradi insolventnosti.

Korak 1: Najprej se mora prijaviti v sistem spletne strani www.ajpes.si. Poslovnega partnerja lahko poišče z začetne strani AJPES in v iskalnik po poslovnih subjektih vpiše naziv podjetja. Lahko pa ga poišče tudi z vstopom v Poslovni register Slovenije, ki ga najde na dnu začetne strani


Korak 2: S klikom na vstop v aplikacijo se odpre spodnji obrazec za vnos iskalnih pogojev. Poslovnega partnerja poišče z vpisom firme, matične številke, davčne številke, naslova ali dejavnosti.

 
Korak 3: Podjetniku se za izbrano podjetje prikažejo osnovni podatki o subjektu, družbeniki in poslovni deleži, pooblaščene osebe, člani nadzora, skupščinski sklepi, razno ter podatki o spremembi statuta. Za podjetnika, ki bi rad temeljito preveril poslovnega partnerja, pa so najpomembnejše ikone, ki so spodaj desno. Tam najde ikono JOLP (Javna objava letnih poročil), eRTR (register transakcijskih računov), zbirko listin ter objave vpisov in predložitve listin.Korak 4: S klikom na ikono JOLP in po vpisu kode za dostop lahko podjetnik dostopa do finančnih dokumentov poslovnega partnerja. Tu lahko preveri podatke v bilanci stanja, izkazu poslovnega poročila in dostopa do preteklih revidiranih letnih poročil.Korak 5: Odprte in zaprte transakcijske račune poslovnega partnerja preveri s klikom na ikono eRTR. Tu najdete tudi podatek o tem, ali ima vaš poslovni partner morebiti blokiran TRR.


Za več informacij je treba odpreti denarnico
Do zgornjih baz podatkov se lahko v poslovni bazi AJPES dostopa brezplačno. Na voljo pa so še podrobnejši podatki o poslovnih subjektih, za katere pa bo treba odpreti denarnico. Plačljivi aplikaciji sta Spletna boniteta (eS.BON) ter finančni podatki družb in podjetnikov (FI-PO).
S prvo podjetnik kar prek spleta podrobno preveri poslovanje poslovnih partnerjev. Bonitetna ocena se namreč izda na podlagi letnega poročila, lahko pa se tudi med letom spremeni, če obstajajo razlogi za to. Zajema informacije o zadolženosti, plačilni disciplini, davčnih neplačnikih, revizorjevo mnenje, izračunane dejavnike tveganja (kazalniki dobičkonosnosti, denarnega toka, zadolženosti, likvidnosti, aktivnosti, produktivnosti) ter stopnje rasti za zadnjih pet let. Vključuje tudi podatke o prejemkih in izdatkih podjetja v tekočem letu.

Plačljiva zbirka podatkov FI-PO podjetnikom omogoča hiter pogled najpomembnejših podatkov njihovih poslovnih partnerjev. Zajema namreč podatke in kazalnike iz letnih poročil, dnevno posodobljene podatke o neporavnanih obveznostih, vpogled v zadeve v postopkih zaradi insolventnosti, podatek o revidiranosti in seznam družb, vključenih v konsolidacijo. S to aplikacijo podjetnik poslovanje partnerja ali konkurenta lahko analizira skozi daljše časovno obdobje in izvaja primerjave po različnih merilih. S tem si zagotovi možnost hitrega odziva na morebitne težave poslovnega partnerja in učinkovito reševanje kriznih razmer.

 VIR: https://pro.finance.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar