sreda, 26. julij 2017

Pokojninska reforma: Nova zakonodaja naj bi bila sprejeta do leta 2020


Vlada in socialni partnerji so sprejeli Izhodišča za prenovo sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Kaj bo torej prinesla pokojninska reforma, ki naj bi se postopoma uveljavila do leta 2020?
 
Pokojninska reforma naj bi v prvi vrsti prinesla dostojno višino pokojnin in finančno vzdržnost pokojninskega sistema. Eden ključnih ciljev je postopno doseči ustrezno višino pokojnin z najnižjo nadomestitveno stopnjo 70 odstotkov. To pomeni, koliko odstotkov plače znaša pokojnina. Torej je predlagan cilj, da bi višina pokojnine znašala vsaj 70 odstotkov plače. Poleg tega pa naj bi pokojninska reforma zagotovila tudi transparentnost delovanja sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter dvig zaupanja vseh generacij zavarovancev v sistem.

Kakšni so predlagani ukrepi?

Pokojninska reforma naj bi prinesla spodaj navedene ukrepe:
  • Polno uveljavitev načela “vsako delo šteje”. In sicer na način, da se zagotavlja ustrezna socialna varnost tako skozi plačilo prispevkov kot tudi z odmero pravic.
  • Dvig dejanske upokojitvene starosti in podaljševanje delovne aktivnosti z ustreznimi ukrepi na trgu dela za spodbujanje zgodnejšega zaposlovanja mladih in podaljševanja aktivnosti starejših.
  • Poenotenje različnih dob sedaj veljavne zakonodaje v enotni termin “zavarovalna doba” ter ohranitev pričakovanih pravic iz naslova različnih dob.
  • Preglednejšo odmero pokojnine, ki izhaja iz načela enake obravnave žensk in moških. Ter zagotavlja, da se znotraj odmere pravic upoštevajo morebitne razlike med spoloma, ki obstajajo oziroma bodo obstajale na trgu dela.
  • Sistemsko določeno formula za usklajevanje pokojnin. Na ta način se bo lahko preprečilo posege v ureditev in se bo zagotavljalo ohranjanje realne vrednosti višine pokojnin.
  • Na področju invalidskega zavarovanja mora poklicna rehabilitacija postati temeljna pravica iz invalidskega zavarovanja. Pri čemer bo potrebno vzporedno prilagajati tudi sistem zdravstvenega zavarovanja ter varnosti in zdravja pri delu ter drugih sistemov, povezanih z invalidskim zavarovanjem.
  • Dodatno pokojninsko zavarovanje bi določili v smislu nadgradnje višine dohodka v času upokojitve, a ne na račun zmanjševanja pomena I. stebra pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
  • Učinkovit nadzor nad plačevanjem prispevkov in zagotavljanje ustrezne varnosti zavarovancev, za katere niso bili ustrezno poravnani prispevki.

Kako je potekala razprava?

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v začetku leta 2016 pripravilo Belo knjigo o pokojninah. Ta obravnava temeljna načela pokojninskega in invalidskega zavarovanja kot tudi nabor možnih ukrepov.

Med vlado in socialnimi partnerji je razprava potekala od lanskega poletja do konca marca letos. Na njeni podlagi so bila pripravljena zgoraj predstavljena izhodišča, na katerih bo temeljila pokojninska reforma.

Kot so sporočili z ministrstva za delo, se vlada in socialni partnerji strinjajo, da zadnja pokojninska reforma še kaže pozitivne učinke glede vzdržnosti pokojninskega sistema. “Kljub temu pa je potrebno pravočasno sprejeti zakonske podlage, ki bodo z namenom zagotavljanja dolgoročne vzdržnosti pokojninskega sistema in ustreznih pokojnin omogočile implementacijo novih ukrepov po izteku prehodnih obdobij,” so še zapisali na ministrstvu.
VIR: www.data.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar