torek, 11. julij 2017

Podružnica in poslovna enota

Podružnica je del družbe, ki je krajevno ločen od sedeža družbe. Podružnica se vpiše v sodni register, o vpisu pa odloča sodišče. Registrira se na točki VEM.

Podružnico lahko ustanovi domača ali tuja pravna oseba, pri tem pa ni zahtevan vložek osnovnega kapitala. Podružnica ni pravna oseba, lahko pa opravlja vse posle, ki jih sicer lahko opravlja matična družba.

Kako se podružnica vpiše v sodni register?

Pravne osebe s sedežem v Sloveniji lahko postopek vpisa podružnice izvedejo na kateri koli točki VEM ali pri notarju. Postopek na VEM točki je brezplačen, medtem je storitev pri notarju plačljiva. Na VEM točki se mora oglasiti direktor oziroma zastopnik pravne osebe, ki želi registrirati podružnico. S seboj mora imeti:
  • osebni dokument,
  • overjeno izjavo lastnika poslovnega prostora, da  dovoljuje opravljanje  dejavnosti na tem naslovu (izjava se overi na katerikoli upravni enoti ali pri notarju),
  • izpolnjeno vlogo za vpis podružnice, ki jo na točki VEM pošljejo na pristojno sodišče, to pa v nekaj dnevih odloči glede vpisa podružnice v sodni register.

Postopek registracije podružnice tuje pravne osebe

Tuje podjetje lahko v Sloveniji opravlja pridobitno dejavnost, če ustanovi povsem novo podjetja (pravno osebo) ali pa registrira podružnico. Ustanovitev podjetja v Sloveniji torej ni pogoj, tuje podjetje lahko samo registrira podružnico, kar je v praksi najpogosteje.
Podružnica nastopa v imenu in za račun tujega podjetja, pri čemer mora uporabljati  ime matičnega podjetja, njegov sedež in svojo firmo. Za vse obveznosti, ki nastanejo s poslovanjem podružnice, je odgovorno tuje podjetje z vsem svojim premoženjem.
Prijavo za vpis podružnice tujega podjetja v sodni register lahko vloži zastopnik tujega podjetja samo pri notarju. Postopek registracije podružnice je podoben ustanovitvi podjetja. Tuja oseba se mora vpisati v davčni register in pridobiti davčno številko ter se identificirati za namene DDV. Po vpisu v sodni register lahko podružnica začne opravljati gospodarsko dejavnost. Če so zahtevani posebni pogoji za opravljanje dejavnost, mora najprej izpolniti le-te.

Tuje podjetje iz države, ki ni članica EU,  lahko v Sloveniji ustanovi podružnico, če je v državi, kjer ima sedež, registrirano najmanj dve leti.

Podružnica ali poslovna enota?

Poslovna enota je del podjetja, ki na drugem naslovu opravlja isto ali drugo dejavnost kot družba. Medtem ko se podružnica vpiše v sodni register,  se poslovna enota vpiše v poslovni register, ki ga vodi AJPES.
Poslovna enota ne sme samostojno opravljati poslov. Nima uradnega statusa, niti svojega uradnega imena in zastopnika. Kljub temu, pa je poslovno enoto treba vpisati v poslovni register, kar se lahko opravi na točki VEM.

VIR: www.data.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar