četrtek, 6. julij 2017

Zakaj je denarni tok ključen za obstoj podjetja?

Za poslovanje podjetja ni najpomembnejši dobiček, ampak denarni tok. Pomeni njegov krvni obtok. Če je denarni tok premajhen ali presahne, podjetje zaide v težave.
To prej ko slej spoznajo tako nadobudni podjetniki, ki se poskušajo z inovativno idejo ali produktom uveljaviti na trgu, kot tudi uspešni podjetniki, ki so se že dokazali v poslu in je njihov glavni cilj pridobivanje novih kupcev in širjenje poslovanja.
Njihovo podjetje lahko povečuje obseg prihodkov od prodaje in celo posluje z dobičkom, vendar se nenadoma znajdejo brez denarja. Kaj je šlo narobe?
Kaj razkriva pomanjkanje denarja? 
Pomanjkanje sredstev na računu navadno kaže na slabo upravljanje denarja in premoženja podjetja, ali pa razkriva globlje težave v poslovanju.
Negativni denarni tok lahko kaže:
  • da ima podjetje prenizke marže oziroma s prodajo blaga ali storitev po trenutnih cenah ne more pokriti vseh stroškov,
  • da se je v napačnem času odločilo za nakup proizvodne linije in zdaj s tekočim poslovanjem ni sposobno odplačevati najetega posojila,
  • da bi se moralo z upniki dogovoriti za reprogram oziroma odlog plačila obveznosti.
Ne glede na vzrok se mora podjetnik prednostno lotiti reševanja problematike denarnega toka, saj v nasprotnem primeru njegovo podjetje na dolgi rok ne bo preživelo.  
Kaj je denarni tok?
Denarni tok je tok denarja v podjetje in iz njega. Pove vam, koliko denarnih sredstev ste prejeli v določenem obdobju in koliko ste jih porabili za plačilo obveznosti.
Na račun se steka vse od plačila kupcev za blago ali storitve in najetega posojila do injekcije svežega kapitala in ustvarjenih dobičkov od finančnih naložb. S tem denarjem je treba na drugi strani plačati material, plače zaposlenih, najemnino in druge stroške.
V primeru zagonskih podjetjih je običajno, da v začetnem obdobju svojega delovanja porabijo več denarja, kot ga zaslužijo. Vlagajo ga v razvoj izdelkov ali oglaševanje, s čimer pridobivajo položaj na trgu. Potrebna sredstva jim zagotovijo vlagatelji.
Drugače je s podjetji, ki morajo sama financirati svoje poslovanje. Več denarja bodo ustvarjala, več ga bo na voljo za širitev poslovanja, torej nove zaposlitve, odprtje novih poslovalnic, nakup proizvodne opreme… In obratno. Če bo začelo zmanjkovati denarja, bodo potrebna odpuščanja in zapiranje nedonosnih obratov.
Številna podjetja so bila prisiljena ustaviti širitvene načrte, saj niso imela dovolj denarnih sredstev, s katerimi bi financirala nove investicije.
Kaj je rešitev?
Najprej se mora podjetnik naučiti načrtovanja in obvladovanja denarnega toka.
Pri majhnem podjetju, ki na mesec izda in prejme do deset računov, je mogoče finančno poslovanje za naslednjih 12 mesecev spremljati že z enostavno excelovo preglednico.
Na eni strani so načrtovani mesečni prilivi od prodaje blaga ali storitev, ki temeljijo na že dogovorjenih pogodbah ali na preteklih prodajnih rezultatih. Na drugi strani so odlivi za plačilo najemnine, telefona in interneta, plače zaposlenih, obratnega kapitala, davkov,…
Pri izdelavi projekcij denarnih tokov je priporočljiva konzervativnost, saj nesreča nikoli ne počiva in se hitro lahko zgodi kak nepredvidljiv dogodek, ki pokvari finančno sliko. Če so stroški poslovanja (pre)visoki glede na pričakovano prodajo, se ocene prihodkov nikakor ne sme »popraviti« navzgor, ampak je treba poiskati rezerve.
Morda se je smiselno preseliti v manjše in cenejše poslovne prostore, kupovati manj materiala in raje pospešiti njegovo obračanje v proizvodnem procesu, ali se s financerji dogovoriti za ugodnejše plačilne pogoje. 
Kako od kupcev in dobaviteljev iztisniti več?
Obstaja veliko ukrepov za izboljšanje denarnega toka:
  • redno izdajte račune in nato spremljajte plačila kupcev; če ne plačajo v roku, jih na to nemudoma opomnite,
  • ponudite jim manjši popust, če plačajo takoj po dobavi; to je smiselno predvsem pri bolj tveganih poslovnih partnerjih,
  • sami računov ne plačujte predčasno ali celo isti dan, ko jih prejmete, temveč šele na dan njihove zapadlosti,
  • preverite, ali morda dobavitelji ponujajo popust za predčasno plačilo računa; s tem boste prihranili,
  • z dobavitelji se poskušajte dogovoriti za podaljšanje plačilnega roka, s kupci pa za njihovo skrajšanje,
  • znižajte stroške in porabljajte denar le za tisto, kar je nujno potrebno za delovanje podjetja in njegovo rast.
Podjetje mora najti tudi najprimernejšo pot za unovčenje terjatve.
Koliko denarne rezerve? 
Kot rečeno, pa zadeve velikokrat ne potekajo po načrtih.
Navadno se zaplete, ko kupci ne plačajo dobavljenega blaga v roku in v podjetju ni dovolj denarne rezerve. Še huje je, če v težave zaide poslovni partner, s katerim podjetje ustvari velik del prihodkov. Čez noč lahko zmanjka denarja in temu sledijo blokacije računov.
Smiselno je, da ima podjetje na računu dovolj denarja za pokritje vseh stroškov poslovanja v naslednjih dveh mesecih.
Nekaj dodatne rezerve ali možnost hitre posojilne linije pri banki seveda ne more škoditi. Že vedenje, koliko denarja potrebuje podjetje za to, da brez prihodkov preživi šest mesecev ali celo leto dni, vam olajša sprejemanje težkih odločitev.

VIR: http://bankazapodjetnike.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar