četrtek, 20. julij 2017

Sedmih ključnih lastnosti za uspeh sodobnega podjetnika

Dober podjetnik s kombinacijo znanj, zmožnosti, veščin in sposobnosti uspešno opravlja določene aktivnosti oziroma rešuje in obvladuje profesionalne probleme v realnem delovnem okolju.
 
Medtem ko bodo tehnične in etične kompetence ostale temelj strokovnosti vsakega podjetnika, jih je potrebno kombinirati z dodatnimi lastnostmi. Ta kombinacija bo omogočila uspeh in dodano vrednost za svoje stranke v prihodnjih letih:

  • Tehnične in etične (TEQ)
Spretnosti in sposobnosti za opravljanje dejavnosti po standardih, pri čemer ohranjajo najvišje standarde integritete, neodvisnosti in skepso.
  • Inteligenca (IQ)
Sposobnost pridobivanja in uporabe znanja: mišljenje, sklepanje, reševanje problemov in sposobnost razumevanja in analiziranja situacije, ki so kompleksne in dvoumne.
  • Kreativnost (CQ)
Možnost uporabe obstoječega znanja v novih situacijah, povezovanje, raziskovanje možnih rezultatov in ustvarjanje novih idej.
  • Digitalne (DQ)
Zavedanje in uporaba obstoječe in nove digitalne tehnologije, zmogljivosti, postopkov, strategije in kulture.
  • Čustvena inteligenca (EQ)
Sposobnost prepoznati svoje občutke in drugih, jih uporabljati za naloge, ter jih urejati in upravljati z njimi.
  • Vizija (VQ)
Sposobnost predvideti prihodnje trende razvoja natančno z ekstrapolacijo sedanjih trendov in zapolnjevanje vrzeli z inovativnim razmišljanjem.
  • Izkušnje (XQ)
Sposobnost in znanje za razumevanje pričakovanj kupcev, da bi dosegli želene rezultate ter za ustvarjanje dodane vrednosti.

VIR: ZRS

Ni komentarjev:

Objavite komentar