sreda, 19. julij 2017

Obračun plače: Kaj mora vsebovati in kdaj ga mora delavec prejeti?

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da je pisni obračun plače verodostojna listina, na podlagi katere lahko delavec poda sodno izvršbo. Kdaj mora delavec obračun plače prejeti in katere podatke mora ta vsebovati?

Delodajalec je dolžan izdati delavcu pisni obračun plače ob vsakem izplačilu za posamezno plačilno obdobje. Obračun plače mora vsebovati podatke o plači in nadomestilu plače, o povračilih stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkih, o obračunu in plačilu davkov in prispevkov ter plačilni dan. Iz pisnega obračuna pa morajo biti razvidni tudi podatki o delavcu in delodajalcu, pojasnjujejo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

Poleg tega mora delodajalec delavcu izdati tudi pisni obračun plače in nadomestila plače za preteklo koledarsko leto. Iz tega obračuna, ki mora biti izdan najkasneje do 31. januarja, je razviden obračun in plačilo davkov in prispevkov.
  
Obračun plače v rokah delavca najkasneje na plačilni dan

Pri tem je seveda potrebno izpostaviti še, da ZDR-1 v prvem odstavku 135. člena določa, da mora biti plača delavcu na razpolago na določen plačilni dan. Plačilni dan je praviloma določen v sami pogodbi o zaposlitvi ali v kolektivni pogodbi. Če ga ti ne določata, pa je potrebno upoštevati drugi odstavek 134. člena ZDR-1. Le-ta določa, da je zadnji možni plačilni dan 18. v mesecu in tega tudi s pogodbo ni mogoče določiti pozneje. 

Obveznost delodajalca je, da delavcu izroči obračun plače oziroma plačilno listo najkasneje do konca plačilnega dneva. Če delodajalec krši to svojo obveznost, mu lahko Inšpektorat RS za delo za takšno kršitev izreče tudi globo. Tako je izročitev plačilne liste na eni strani pravica delavca, na drugi strani pa zagotovo obveznost delodajalca, katere kršitev lahko privede tudi do izvedbe postopka inšpekcijskega nadzora pri delodajalcu.
Pisni obračun plače, ki vsebuje vse zgoraj navedene podatke, je po ZDR-1 verodostojna listina, na podlagi katere lahko delavec predlaga sodno izvršbo. To pomeni, da lahko na podlagi pisnega obračuna plače za posamezno plačilno obdobje zahteva izplačilo obračunane, pa še ne izplačane plače.

VIR: www.data.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar