ponedeljek, 17. julij 2017

Najem kredita: Na kaj morate biti pozorni?

Na Tržnem inšpektoratu RS potrošnike opozarjajo na pasti, ki se pojavljajo pri najemanju kreditov. Pogodbo za najem kredita je treba pred podpisom natančno prebrati in preveriti, ali je v njej morda naveden višji znesek denarja od prejetega.
Najprej morate preveriti, ali ima dajalec kredita (na vidnem mestu v poslovalnici) nalepko – dovoljenje za opravljanje dejavnosti potrošniškega kreditiranja. Če jo nima, ne sklepajte pogodbe za najem kredita, in o tem obvestite Tržni inšpektorat. Ob tem dodajmo, da inšpektor potrebuje čimbolj natančne informacije o dajalcu kredita (podjetju), pri katerem je bila potrošniška kreditna pogodba sklenjena. Le tako bo lahko preverili konkretne okoliščine, ki kažejo na sum prekrška po Zakonu o potrošniških kreditih (ZPotK-2). In zoper kršitelja ustrezno ukrepal.

Preden sprejmete odločitev za najem kredita po priporočilih inšpektorata skrbno preglejte predhodne informacije, do katerih ste upravičeni in vam jih mora dajalec kredita izročiti v pisni obliki ali drugem trajnem nosilcu podatkov. Pred podpisom pogodbe morate biti pozorni tudi na določila o stroških kredita. Ti zaradi zamude zapadlih obveznosti iz kreditne pogodbe ne smejo biti višji od dejanskih stroškov in od višine zamudnih obresti, določenih v zakonu, ki ureja predpisano obrestno mero zamudnih obresti.
Če pogodbe za najem kredita ne razumete, jo ne podpisujte. Ob sklenitvi pogodbe za najem kredita ne pozabite zahtevati izvod celotne dokumentacije (pogodbo, ponudbo, izračune …) za svoj arhiv.

Vse več pogodb za najem kredita med fizičnimi osebami

Na inšpektoratu v zadnjem obdobju opažajo, da vse več fizičnih oseb med seboj sklepa posojilne pogodba za najem kredita oziroma posojila. V primeru sklenitve posojilne pogodbe v obliki notarskega zapisa (verodostojna listina), je takšna pogodba neposredno izvršljiva. Potrošnike opozarjajo še, da v primeru posojilnih pogodb, ki jih sklepajo fizične osebe med seboj njihove pravice niso varovane po Zakonu o potrošniških kreditih (ZpotK-2). Zato morebitne spore iz naslova takšnih pogodb lahko rešujejo le sodišča.

VIR: www.data.si  

Ni komentarjev:

Objavite komentar