ponedeljek, 23. januar 2017

Evropska sredstva za krepitev kompetenc starejših zaposlenih in spodbujanje podaljševanja delovne aktivnosti

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za program »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile 2016–2020«, ki je namenjen krepitvi kompetenc starejših zaposlenih in spodbujanju podaljševanja delovne aktivnosti. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo programa, znaša slabih 30 milijonov evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 80 odstotkov oziroma skoraj 24 milijonov evrov.

Program, ki se bo izvajal do leta 2022, prinaša vrsto aktivnosti, ki bodo prispevale h krepitvi kompetenc starejših zaposlenih, ozaveščale o negativnih demografskih trendih in potrebnih prilagoditvah nanje ter zagotavljale podporo delodajalcem za učinkovito upravljanje s starajočo se delovno silo.

V okviru programa bo vzpostavljena informacijska točka, kjer bodo delodajalcem na voljo vse informacije v zvezi s programom in učinkovitim upravljanjem s starejšo delovno silo, in organizirane številne tematske delavnice. Objavljeni bodo trije javni razpisi, kjer bodo podjetja lahko pridobila sofinanciranje usposabljanj za krepitev kompetenc starejših (cilj je vključiti 12.500 starejših zaposlenih). Objavljena pa bosta tudi pilotna projekta (vključenih 50 podjetij), v okviru katerih bodo izvedeni ukrepi za zmanjšanje odsotnosti z dela. 

Več informacij: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije.

VIR: http://www.eu-skladi.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar