četrtek, 26. januar 2017

Podeljenih 6 posebnih statusov davčnim zavezancem

Finančna uprava RS je v letu 2016 podelila poseben status šestim davčnim zavezancem, ki so izpolnjevali predpisane pogoje. V oddaji vloge za ta status pa želi spodbuditi še več zavezancev. 
 
S podelitvijo posebnega statusa se med Finančno upravo RS in zavezancem vzpostavi sodelovanje, ki temelji na preglednosti, razumevanju in medsebojnem zaupanju. Finančna uprava RS pri izvajanju programa zavezancem za davek zagotavlja hitro in odzivno reševanje težav pri izpolnjevanju davčnih obveznosti s pripravljenostjo za sodelovanje. Enkrat letno Finančna uprava RS in zavezanec za davek ocenita izvajanje programa, ki ga uresničujeta preko kontaktnih oseb.

Od zavezancev, ki se vključijo v program, se pričakuje, da imajo že vzpostavljen učinkovit sistem upravljanja davčnih tveganj oziroma ga želijo vzpostaviti v bližnji prihodnosti. To pomeni, da sproti zaznavajo davčna tveganja, z njimi učinkovito upravljajo ter imajo v sistem notranjih kontrol vgrajene bistvene elemente davčnih kontrol. Postopke internega nadzora izvajajo tudi na področjih, ki so ključna za pravilno in pravočasno obračunavanje in plačevanje davčnih obveznosti.
Posledično lahko Finančna uprava RS izvaja novo, manj represivno obliko nadzora, v smislu preventivnega delovanja s ciljem zmanjševanja davčnih tveganj. Za podelitev statusa ni nujen pogoj, da so notranje davčne kontrole že v celoti vzpostavljene, temveč jih lahko zavezanci vzpostavijo tudi po podelitvi statusa, vendar najkasneje v roku dveh let od podelitve. 
 
Povabilo k oddaji vloge


K oddaji vloge za dodelitev posebnega statusa želi Finančna uprava RS vzpodbuditi še več davčnih zavezancev, zlasti tiste velike gospodarske družbe, ki že imajo vzpostavljene notranje davčne kontrole oziroma jih želijo vzpostaviti v bližnji prihodnosti. Poseben status se podeli za obdobje treh let od datuma izdaje odločbe. Enkrat letno Finančna uprava RS in zavezanec za davek ocenita izvajanje programa, ki ga uresničujeta preko kontaktnih oseb. Podelitev posebnega statusa pa ne omejuje pravic Finančne uprave RS pri izvrševanju njenih pooblastil.

Več informacij na: http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/poslovanje_z_nami/podelitev_statusa_zaradi_spodbujanja_prostovoljnega_izpolnjevanja_obveznosti/.
 
VIR: https://www.gzs.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar