ponedeljek, 29. maj 2017

Kako je po slovenski zakonodaji obdavčena oddaja počitniške kapacitete na Hrvaškem?Veliko slovenskih državljanov in podjetij ima na Hrvaškem nepremičnine oziroma počitniške kapacitete, ki jih oddajajo v najem. Na kaj morate v tem primeru paziti v zvezi z obdavčitvijo, pojasnjujemo v nadaljevanju.

Če se najemodajalec (fizična oseba) šteje za rezidenta Republike Slovenije zadavčne namene in opravlja dejavnost oddajanja počitniških kapacitet na Hrvaškem, je po načelu svetovnega dohodka dolžan dohodek, ustvarjen iz naslova oddajanja nepremičnine v najem na Hrvaškem, prijaviti tudi Sloveniji.


Načeloma gre za trajno in ponavljajočo se aktivnost, zato se oddajanje nepremičnin na Hrvaškem za namene ZDoh-2 obravnava kot dohodek iz dejavnosti. Tako morajo tisti najemodajalci, ki v Sloveniji ne opravljajo dejavnosti, davčnemu organu prijaviti opravljanje dejavnosti, in sicer na obrazcu DR-03. V kolikor najemodajalec že opravlja dejavnost v Sloveniji, lahko dejavnost oddaje nepremičnin na Hrvaškem registrira v okviru obstoječega s.p.

Ker gre za registracijo opravljanja dejavnosti v Sloveniji, ima takšna oseba enake obveznosti do davčnega organa kot vsaka druga oseba, ki v Sloveniji opravlja dejavnost. Med drugim je enkrat letno, to je do 31.3. tekočega leta za predhodno leto, potrebno pripraviti in davčnemu organu posredovati obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Na podlagi slednjega obračuna je najemodajalec dolžan plačevati akontacijo dohodnine.

Višina obdavčitve najemodajalce na podlagi ZDoh-2 je odvisna od načina obračunavanja davčne osnove za obračun davka od dohodka iz dejavnosti. V kolikor zavezanec davčno osnovo izračunava na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov, je višina davčne obveznosti iz naslova dohodnine odvisna tudi od siceršnjih dohodkov najemodajalca v zadevnem davčnem obdobju (koledarsko leto). V kolikor je najemodajalec na primer zaposlen, in predstavlja oddajanje nepremičnine v najem na Hrvaškem njegovo dopolnilno dejavnost, bo njegova obveznost iz naslova dohodnine seštevek obveznosti iz naslova dohodnine od dohodka iz zaposlitve in dohodka iz oddajanja premoženja v najem. 

V kolikor pa najemodajalec izračunava davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, pa velja, da je efektivna davčna stopnja obdavčitve 4 %. To pomeni, da najemodajalec plača 4 % dohodnine od celotnih prihodkov iz naslova oddajanja nepremičnine v najem na Hrvaškem. Skladno z ZDoh-2 namreč velja, da je davčna osnova v tem primeru 20 % prihodkov, ki so obdavčeni za 20 % davka. Gre za celularen oziroma dokončen davek. V kolikor bi najemodajalec opravljal dejavnost oddajanja nepremičnine v najem na Hrvaškem kot dopolnilno dejavnost (popoldanski s.p.) in bi bil hkrati tudi zaposlen, bi dohodnino na podlagi informativnega izračuna dohodnine plačal samo iz naslova dohodkov iz zaposlitve. Dohodek iz opravljanja dejavnosti, pa bi bil obdavčen v okviru popoldanskega s.p., v okviru katerega najemodajalec ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

Oddajanje nepremičnine v najem na Hrvaškem je obdavčeno tudi na Hrvaškem. Predlagamo, da se v zvezi z obdavčitvijo na Hrvaškem pozanimate pri hrvaških davčnih svetovalcih ali pri davčnem uradu na Hrvaškem. Načeloma pa velja, da mora najemodajalec na Hrvaškem pridobiti davčno številko (PIB), se v večini primerov registrirati za namene DDV ter imeti davčno blagajno. V sled zgoraj navedenega lahko zaključimo, da so, pri oddajanju nepremičnine oziroma počitniških kapacitet na Hrvaškem, davki pomembdn faktor. Z vidika Slovenije je potrebno predvsem razmisliti ali boste izračunavali davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih ali normiranih odhodkov. V kolikor želite delovati skladno z zakonodajo, je nujno preveriti tudi Hrvaško davčno zakonodajo.

VIR: www.findinfo.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar