četrtek, 18. maj 2017

Sobodajalci, pozor: dobite goste prek portalov za nastanitev?

Vse več gostov sobodajalci pridobivajo prek svetovnih turističnih portalov, denimo Booking.com, Airbnb.com, Tripadvisor. Če portal obračuna provizijo (modeli obračuna so različni, od fiksnih zneskov do odstotka transakcije ali kombinacija obojega), je treba na ta znesek - tudi če gre za pet evrov - obračunati in plačati 22% DDV. Odbitek davka ni mogoč.

FURS pojasnjuje, da sobodajalci, ki neodvisno opravljajo ekonomsko dejavnost (v tem primeru oddajanje sob), so davčni zavezanci, ki bi se morali kot prejemniki storitev Booking.com (ta za njih opravlja storitev ponujanja oglasnega prostora oziroma posredovanja pri oddajanju nastanitvenih zmogljivosti) identificirati za namene DDV v skladu s četrtim odstavkom 78. člena ZDDV-1. Na podlagi prvega odstavka 25. člena ZDDV-1 je namreč kraj opravljanja storitev, ki jih prejme davčni zavezanec, ki deluje kot tak, kraj, kjer ima ta davčni zavezanec sedež svoje dejavnosti. Tak način določanja kraja opravljanja storitev in opredelitve davčnega zavezanca za namene uporabe pravil o kraju opravljanja storitev je v uporabi že od 1. januarja 2010.
 
Gre morda za dvojno obdavčitev?
V tem primeru ne gre za dvojno obdavčitev, saj Booking.com od opravljene storitve ne obračuna DDV, če mu davčni zavezanec, prejemnik storitve (v konkretnih primerih sobodajalec), sporoči veljavno identifikacijsko številko za DDV, pojasnjuje Furs.

Ali to velja za fizično osebo, ki oddaja prek portala za nastanitev?
Ob pregledu portalov ugotovimo, da sobe, apartmaje ali hiše pogosto oddajo fizične osebe. Kako je z DDV v tem primeru? »Če fizična oseba redno oddaja sobe, se v skladu s petim členom ZDDV-1 šteje za davčnega zavezanca. Za davčnega zavezanca se namreč na podlagi tega člena ZDDV-1 šteje vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno opravlja katerokoli ekonomsko dejavnost, ne glede na namen ali rezultat opravljanja dejavnosti. Ekonomska dejavnost obsega vsako proizvodno, predelovalno, trgovsko in storitveno dejavnost, vključno z rudarsko, kmetijsko in poklicno dejavnostjo. Ekonomska dejavnost obsega tudi izkoriščanje premoženja in premoženjskih pravic, če je namenjeno trajnemu doseganju dohodka. Če tak davčni zavezanec prejme storitev, katere kraj opravljanja je Slovenija, mora od prejete storitve obračunati DDV,« pojasnjuje Furs.
Ali to velja za registrirane sobodajalce? Ali to velja za s. p.? Ali to velja za d. o. o.? 
Sobe lahko oddajajo kot sobodajalci ali prek kakšne druge formalnopravne oblike. Najpogostejša je registracija kot sobodajalec, ni pa to edina možna zakonita pot oddajanja. Nekateri imajo recimo status samostojnega podjetnika z normiranimi stroški. »To velja za vse osebe, ki se po ZDDV-1 štejejo za davčne zavezance. Torej to velja tako za fizične osebe, ki se štejejo za davčne zavezance na podlagi prej navedenih zakonskih določb in ki prejmejo storitev (v konkretnem primeru od Booking.com za posredovanje pri nastanitvi), katere kraj opravljanja je Slovenija, kot tudi za s. p. (normirance) in d. o. o. pod istimi pogoji in predpostavkami, kot velja za fizične osebe,« razloži Furs.

VIR: finance.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar