ponedeljek, 15. maj 2017

Lastnosti žensk podjetnic

Želja biti sam svoj gospodar je tisto, kar vodi podjetnike in podjetnice po vsem svetu, da sprejmejo družbena, psihološka in finančna tveganja ter trdo delajo za zagon in razvoj novega podjetja. V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj tipičnih lastnosti ženskih podjetnic in kako se le-te razlikujejo od moških podjetnikov.

Nekaj lastnosti žensk podjetnic:
 • podjetnice so bolj racionalne od podjetnikov,
 • niso do tolikšne mere nagnjene k tveganju,
 • o podjetništvu začnejo razmišljati kasneje kot moški,
 • so zelo odgovorne,
 • stvari delajo premišljeno,
 • nimajo potrebe po razkazovanju,
 • podpora in varnost sta visoko na lestvici prioritet,
 • zadovoljstvo podjetnice najdejo že v tem, da jim stvari delujejo.

Osebnostne značilnosti

Vsekakor se ženske razlikujejo od moških po osebnostnih značilnostih in nič drugače ni pri podjetnicah in podjetnikih. Takšne razlike lahko opazimo že pri dejavnosti podjetja. Največ podjetnic najdemo v terciarnem sektorju – v trgovini in storitvah. Večina poslov, ki jih začnejo podjetnice, vključujejo nižje začetne naložbe kot podjetja, ki jih vodijo podjetniki, kar pomeni, da imajo ženske konservativnejši odnos do posla kot moški in nerade tvegajo. Ženska podjetja so tako v svetu, kot pri nas na splošno manjša in cenejša za upravljanje.

Izobrazba
Na področju izobrazbe so za ženske značilne visokošolske umetnostne in družboslovne usmeritve. Pri podjetnikih pa podjetništvo, strojništvo in tehnični predmeti. Največkrat imajo podjetnice predhodne izkušnje kot učiteljice, v delu v trgovini na drobno in kot administrativne delavke.

Podjetniški cilji in stil vodenja
Pri postavljanju podjetniških ciljev, podjetnice niso usmerjene zgolj k enemu samemu cilju, temveč kombinirajo družbene cilje z ekonomskimi cilji (npr. zadovoljstvo strank z dobičkom). Podjetnice imajo največkrat stil vodenja, ki je usmerjen v človeške vire in delo z ljudmi postavljajo na prvo mesto. Tudi dobri medsebojni odnosi v podjetju so prioriteta mnogih podjetnic.

10 lastnosti uspešnih podjetnic
V okviru raziskave Women Entrepreneurs in the Global Economy so preučili vedenje in lastnosti uspešnih podjetnic, ki jih zajemamo v naslednjih točkah. Uspešna podjetnica je:
 1. visoko- motivirana in samo-ustvarjalna,
 2. nagnjena k tveganju (to je ena izmed lastnosti, ki je povprečna podjetnica ne poseduje),
 3. dobro organizirana,
 4. z veliko energije,
 5. osebno motivirana,
 6. prvorojenka,
 7. poročena,
 8. oče je ali je bil samostojni podjetnik,
 9. ima splošne ”podjetniške” lastnosti,
 10. ima družbene spretnosti in kompetence pri financiranju ter ključne spretnosti in veščine vodje.
Študija odločanja za podjetništvo
Diaz v študiji pri odločanju za podjetništvo ugotavlja naslednje lastnosti ženkih podjetnic:
 • Podjetnice so bolj dojemljive za podporo družine, prijateljev in drugih pomembnejših oseb v svojem življenju.
 • Podjetnice se slabše odzovejo pri reševanju izzivov, ki so povezani z večjim tveganjem, v delovanju pod pritiskom in v konfliktnih situacijah ter pri preračunljivem tveganju.
 • Podjetnice lažje določajo in dosegajo cilje.
 • Podjetnice, ki uspešnim podjetnikom pripisujejo več stereotipnih ženskih lastnosti (neodvisnost, toplina v odnosih, razumevanje, zavedanje ustev drugih, prijaznost, pomoč drugim, ustrežljivost, žrtvovanje za druge, čustvenost), imajo visoke predispozicije za ustanovitev lastnega podjetja.
Vir: podjetnistvo.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar