ponedeljek, 20. marec 2017

Kje bo letos dejaven Inšpektorat za delo?


V zadnjih letih so na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo zaznali večje število kršitev na področju plačila za delo. Od tega se več kot tretjina kršitev nanaša na izplačilo regresa, slaba tretjina pa na izplačilo plače (na zamude pri plačilu ali na neizplačilo). To, po mnenju inšpektorata, pomeni, da v Sloveniji še vedno nimamo zadostne kulture izpolnjevanja obveznosti do delavcev. Zato ne preseneča, da bo prav nadzor nad plačili za delo prednjačil v vseh operacijah, ki jih bo v letošnjem koledarskem letu opravil inšpektorat za delo.

Delavci še vedno preobremenjeni

Na inšpektoratu opažajo, da se kljub izboljšani gospodarski klimi v državi, delodajalci ne odločajo za zaposlovanje novih delavcev. Četudi se je obseg dela povečal, kadrovskih sprememb ne izvedejo. To pomeni, da se povečuje obremenjevanje že zaposlenih delavcev. Posledično prihaja do nespoštovanja določb o delovnem času, počitkih in odmoru.

Zato delodajalci ne bodite presenečeni, če vas bo inšpektor preveril na področju delovnega časa, počitkov in odmorov vaših zaposlenih.

Nadzorovali pa bodo, kot že nekaj zadnjih let, tudi opravljanje dela delavcev v različnih oblikah zunaj delovnega razmerja. Zakon o delovnih razmerjih (13. člen) namreč določa, da se delo ne sme opravljati na podlagi pogodb civilnega prava (kamor sodita na primer podjemna in avtorska pogodba), če obstajajo elementi delovnega razmerja.

T. i. prekarno delo je v Sloveniji izjemno razširjeno, zato ne preseneča, da bo inšpekcijski nadzor na tem področju intenzivnejši. Na obsežnost te problematike kaže tudi predvidena nadgradnja veljavne zakonodaje. Ta naj bi med drugim prinesla dodatne pristojnosti inšpektorata za delo v primeru ugotovljenih kršitev, in nove globe.

Kje bodo še dejavni delovni inšpektorji?
Inšpektorji bodo pozorni tudi na kakovost opravljanja strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu. Vendar ne le pri delodajalcih, ampak tudi pri zunanjih strokovnih organizacijah z dovoljenji za delo.

Glede na dejstvo, da se v Sloveniji starost aktivne delovne populacije zvišuje, bo inšpektorat za delo večjo pozornost v letu 2017 namenil tudi prilagajanju delovnih mest v delovnih procesih za delavce vseh starostnih kategorij.

Inšpektorji bodo pregledovali tudi zagotavljanje dostojnega delovnega okolja in varstvo pred vplivom psihosocialnih dejavnikov na zdravje zaposlenih, spoštovanje pravic napotenih delavcev in izvajanje socialnovarstvenih storitev in nalog.

V letošnjem letu bo začel inšpektorat za delo izvajati tudi projekt Odpravimo konflikte na delovnem mestu. Gre za ozaveščanje o možnosti posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem ter svetovanje delodajalcem. Projekt bo trajal 6 let, podrobneje pa smo ga predstavili v prispevku Evropska sredstva za odpravo konfliktov na delovnem mestu.

VIR: www.data.si

Ni komentarjev:

Objava komentarja