četrtek, 14. februar 2019

Kako opraviti spremembo popoldanskega s.p. v redni s.p.?

V primeru, da ste samostojni podjetnik, ki opravljate dopolnilno dejavnost, in se vam izteče pogodba o zaposlitvi z delodajalcem, se morate z naslednjim dnem prijaviti v zavarovanja na vaš s.p. in popoldanski s.p. s to prijavo (M1 obrazec) postane redni s.p.. Povečajo se prispevki za socialno zavarovanje. Iz pavšalnih prispevkov (cca 70 EUR), plačuje samozaposleni podjetnik socialne prispevke v minimalni višini 372,91 EUR na mesec. 
 

Od 1.1.2016 je možna le elektronska oddaja obrazcev za prijavo, odjavo in spremembo podatkov na zavarovanjih. Popoldanski s.p. se zglasi na VEM točki z osebnim dokumentom. Poznati mora datum s katerim ga je delodajalec odjavil iz zavarovanja, saj bo naslednji dan tisti datum, s katerim se bo prijavil v zavarovanje na svoj s.p.. Skupaj z referentom VEM točke, bosta pripravila M1 obrazec – prijava v zavarovanja na s.p. in odjavo iz zavarovanja iz popoldanskega s.p. (M12 obrazec). Podjetnik bo podpisal oba obrazca in v nekaj dneh po pošti prejel potrdilo o odjavi iz zavarovanja na popoldanskem s.p. in potrdilo o prijavi v zavarovanje na redni s.p.. Obe potrdili shrani pri sebi, oziroma jih dostavi svojemu računovodji, da bo le-ta znal pravilno obračunati prispevke za socialno zavarovanje. Prehod iz popoldanskega s.p. v redni s.p., kar se zavarovanja tiče, torej ni avtomatski.

Če ste popoldanski s.p. odprli v istem letu in je bil to prvi vpis v register, potem boste ob samozaposlitvi (torej prijavi v zavarovanje na redni s.p.) lahko uveljavljali ugodnost Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in plačevali to prvo leto poslovanja 50% nižje prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Drugo leto poslovanja, bodo ti prispevki nižji za 30%.


In še za mlade starše:
Ko ste samozaposleni in torej plačujete prispevke za zavarovanje iz vašega s.p. in imate otroke mlajše od treh let, lahko po prijavi v zavarovanje (M1 obrazec) uveljavljate krajši delovni čas zaradi starševstva na Centru za socialno delo. Po prejemu odločbe CSD, se morate vrniti na VEM točko in spremeniti ure zavarovanja na vašem s.p.. Ta sprememba bo pomenila, da vam država plačuje razliko prispevkov za socialno zavarovanje do polnega delovnega časa.

Povzeto po: www.data.si

četrtek, 07. februar 2019

Kitajsko novo leto vpliva na posel v Evropi

Kitajsko novo leto se letos prične s 5. februarjem in bo letos v znamenju prašiča. Kitajsko novo leto je tudi pričetek spomladanskega festivala in lunarnega novega leta. Kitajski zodiak se uporablja podobno kot horoskop in po njem se ponaša velika večina prebivalcev Kitajske in sosednjih držav. Tako je koristno upoštevati njegove napotke v kolikor boste poslovali z državami, kjer ga praznujejo.

 
 
Kitajsko novo leto – kakšna je napoved za podjetnike? 
 
Kitajsko novo leto v letu prašiča, tradicionalno velja za srečno na določenih področjih, med tem ko druga področja zahtevajo veliko trdega dela za izogibanje nevšečnostim. Letošnje kitajsko novo leto ni opisano kot tranzicijsko in to pomeni, da je najbolje izstopati iz množice in je najbolj ključen čas nastopa. Tipično je leto, ki letu prašiča sledi, leto v katerem se pobira sadove vašega dela. Tako je tudi dober nasvet, da se primerno podučite in planirate vaše poslovne podvige. V splošnem se leto prašiča smatra za pozitivno, optimistično in plodno.

V kolikor poslujete s Kitajsko, bodite pozorni na to, da se kitajsko novo leto tradicionalno praznuje celih 15 dni in da so prvi trije dnevi najpomembnejši. Tako so v tem času na Kitajskem pisarne in tovarne zaprte do tri delovne tedne in praznovanje se navadno prične že teden dni pred dejanskim novim letom. V tem času ljudje pravzaprav »migrirajo« nazaj v domače okolje. V tem času se smatra za idealno obdobje za menjavo delavnega okolja. Nekateri zaposleni se takrat dejansko tudi ne vrnejo na stara delovna mesta. Poslovni cikli se premaknejo nazaj in tako tudi dobavitelji upoštevajo praznike in dobavijo produkte še pred pričetkom kitajskega novega leta.

Kitajsko novo leto je obdobje praznovanj tudi v sorodnih državah in tako je v tem času ohromljeno poslovanje tudi v okoliških državah kot je Vietnam, vendar najverjetneje le za krajši čas. 
 
Povzeto po: www.data.si

ponedeljek, 04. februar 2019

Bi bili radi detektiv?

Detektiv opravlja dejavnost kot je zbiranje, obdelava, posredovanje podatkov in informacij, kot tudi izvaja svetovanje na področju preprečevanje kaznivih dejanj. Nemalokrat detektiv tudi pridobiva informacije in dokaze o zlorabah pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, zlorabah uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, dela pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog ter drugih kršitvah s strani zaposlenih za delodajalca. Detektivska dejavnost je licencirana in zakonsko urejena v Zakonu o detektivski dejavnosti (ZDD-1). Dejavnost, ki jo mora zasebni detektiv registrirati na svojem podjetju je »Poizvedovalne dejavnosti« (SKD 80.300).

Detektiv mora biti vpisan v evidenco detektivov

Detektiv se mora pred opravljanjem dejavnosti vpisati v evidenco, ki jo vodi Detektivska zbornica. Ta mu tudi izda licenco za opravljanje dejavnosti, skupaj z detektivsko izkaznico.

 
 
Posameznik, ki opravlja detektivsko dejavnost mora biti državljan Republike Slovenije ali katere druge članice EU, EGP ali Švice. Imeti mora najmanj visokošolsko izobrazbo 1. stopnje (VI.). Za licenco mora detektiv pri Detektivski zbornici Republike Slovenije opraviti tudi izpit za detektiva, na katerega lahko pristopi šele po opravljenem strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju.

Poleg omenjenega mora detektiv tudi priložiti dokazilo o opravljanju poklica v zadnjih dveh letih, iz katerega je razvidno, da oseba v tem obdobju ni opravljal nalog policista ali pooblaščene uradne osebe v Slovenski obveščevalno – varnostni agenciji (SOVA) ali Obveščevalno varnostni službi (OVS) ministrstva za obrambo.
 
Detektiv lahko dejavnost opravlja na več načinov

Tako je iz pravno-gospodarskega vidika detektiv lahko fizična oseba, ki opravlja to dejavnost, ali deluje kot samostojni podjetnik posameznika (s.p.) ali pa kot družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). 
 
Detektiv mora tudi opraviti varnostno preverjanje

Za izpolnitev zahtev za licenco mora oseba, ki želi biti detektiv opraviti varnostno preverjanje, ki ga izvede Ministrstvo za notranje zadeve, kjer se ugotovijo morebitni varnostni zadržki, kot so npr. pravnomočna obsodba za naklepno kaznivo dejanje, za katero se preganja storilec po uradni dolžnosti.
 
Detektiv mora imeti obvezno članstvo v detektivski zbornici

Tako mora kot član te zbornice, detektiv plačevati letno članarino. Zbornica pa izvaja strokovni nadzor nad delom detektivov, predlaga program in izvaja obdobna strokovna usposabljanja. 
 
Detektiv deluje le na podlagi pisnega pooblastila stranke

Detektiv lahko za stranko opravlja dejavnost le na podlagi pisnega pooblastila stranke, ki ima naravo pogodbe o naročilu.

Detektivu ne uide niti zavarovanje odgovornosti

Preden detektiv začne z opravljanjem dejavnosti in za tem ves čas, mora imeti tako pravna ali fizična oseba zavarovano odgovornost za škodo in ta ne sme biti nižja od 42.000 EUR za posamezen oz. 84.000 za vse zavarovane primere v zavarovalnem letu. S tem je zavarovana škoda, ki bi utegnila nastati stranki ali tretjim osebam iz opravljanja dejavnosti detektiva.

Povzeto po: www.data.si