četrtek, 14. november 2019

Neizkoriščen dopust – kdaj ste upravičeni do nadomestila?

Neizkoriščen dopust je dejstvo, s katerim se ob koncu koledarskega leta sooča veliko zaposlenih.
Letni dopust je pravica delavca, ki se ji ta ne more odpovedati in ki mu je delodajalec ne sme kratiti. Kakršna koli izjava ali sporazum, s katerim bi se delavec odpovedal pravici do dopusta ali se dogovoril za odškodnino, je neveljavna, razen v primeru prenehanja delovnega razmerja, ko imata delavec in delodajalec možnost, da se dogovorita o odškodnini za neizrabljen dopust. 


Vsak delavec ima ne glede na to, ali dela za polni ali krajši delovni čas, pravico do najmanj štirih tednov letnega dopusta, na primer:
 • 4-dnevni delovnik: 16 dni
 • 5-dnevni delovnik: 20 dni
 • 5-dnevni delovnik in vsaka druga sobota: 22 dni
 • 6-dnevni delovnik: 24 dni

Dopust je lahko tudi daljši od štirih tednov. O tem določajo morebitni interni akti podjetja, kolektivne pogodbe, ki zavezujejo delodajalca, in zakon o delovnih razmerjih.

Pri določanju trajanja letnega dopusta posameznemu delavcu se upošteva več dejavnikov. Med njimi so delovna doba, delovni pogoji, zahtevnost dela, zdravstveno stanje delavca, njegove socialne razmere (število in starost otrok), starost idr. Koliko dni dopusta pripada delavcu glede na posamezno merilo, določajo panožne kolektivne pogodbe.

Neizkoriščen dopust – se mu lahko odpoveste?

Neizkoriščen dopust ni nekaj, čemur se lahko delavec odpove. Tudi morebitna izjava, s katero bi se delavec pravici do dopusta odpovedal, bi bila neveljavna. Se pa lahko delavec in delodajalec dogovorita za denarno nadomestilo za neizkoriščen dopust, a le ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi.

Slovenska zakonodaja (Zakon o delovnih razmerjih, ZDR-1) delavcu in delodajalcu omogoča, da se lahko ob prenehanju delovnega razmerja sporazumeta o nadomestilu za neizkoriščen dopust. ZDR-1 ne predvideva podrobnejših meril. Glede na sodno prakso pa je delavec do denarnega nadomestila za neizkoriščen dopust upravičen ko:
 • v času trajanja delovnega razmerja poda vlogo za letni dopust in jo delodajalec zavrne,
 • ko delavec zaradi objektivnih razlogov (npr. bolniški stalež, smrt…) ne more izrabiti dopusta do izteka pogodbe.
V vseh drugih primerih delavcu ugasneta tako pravica do plačanega dopusta, kot tudi pravica do denarnega izplačila za neizkoriščen dopust.

Stališča sodne prakse slovenskih sodišč pa se bodo v bodoče prav gotovo spremenila oz. dopolnila. Sodišče EU, čigar sodna praksa je za slovenska sodišča obvezujoča, je namreč že v lanskem letu v nekaj primerih odločilo, da morajo delodajalci v primeru prenehanja delovnega razmerja izplačati denarno nadomestilo. Sodišče je odločilo, da delavec pridobljene pravice do plačanega letnega dopusta ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi ne more samodejno izgubiti samo zato, ker ni podal prošnje za koriščenje dopusta. Delavec izgubi pravico do plačanega letnega dopusta (neizkoriščen dopust) in denarnega nadomestila le:
 • če je letni dopust dejansko imel možnost uveljaviti in
 • če ga je delodajalec pred tem poučil in mu dejansko omogočil pravočasno izrabiti dopust.
Dokazno breme, da je to res storil nosi delodajalec. Neizkoriščen dopust bo po novejši sodni praksi potrebno plačati tudi v primeru smrti. V skladu s pravom EU pravica delavca do plačanega letnega dopusta z njegovo smrtjo ne ugasne, kar pomeni, da lahko za neizkoriščen dopust pokojnika dediči zahtevajo denarno nadomestilo. Tudi če nacionalno pravo tako možnost izključuje se bodo lahko dediči v razmerju do delodajalcev sklicevali neposredno na pravo Evropske unije. 

Neizkoriščen dopust – možnost prenosa

Delavec ima pravico izrabiti ves letni dopust, ki ni bil izrabljen v tekočem koledarskem letu zaradi odsotnosti, bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka do 30. junija naslednjega koledarskega leta.
 
Vir: www.data.si

ponedeljek, 11. november 2019

Kako se pripraviti na ohlajanje gospodarstva?

Nihče ne ve, če in kdaj bo prišla naslednja recesija, vendar pa nekatere napovedi že kažejo ohlajanje gospodarske rasti. Dobro je, da se podjetja na to pripravite. Ukrepajte že danes, ko so gospodarske razmere še ugodne, in boste lažje naredili potrebne spremembe v poslovanju.1. Pripravite si scenarij upada naročil za 20 odstotkov

Ne glede na gospodarske okoliščine je dobro, da imate pripravljene različne scenarije za prihodnje poslovanje. Preverite, kako bi na vaše poslovanje vplivala večja sprememba gospodarske aktivnosti, in pripravite seznam ukrepov, ki jih lahko ob spremembah hitro uvedete. V času, ko vse kaže na ohlajanje aktivnosti, se vprašajte, kaj bi se zgodilo, če vam naročila padejo za 20 odstotkov. 

2. Poskrbite za prilagodljivost stroškov

Bodite pozorni na strukturo stroškov. Če pride do upada gospodarske aktivnosti, je dobro, da ste se sposobni hitro prilagoditi in vas ne bremeni preveč fiksnih stroškov. Skušajte jih nadomestiti z variabilnimi. Tam, kjer je to mogoče (oprema, službena vozila), namesto lastništva uporabite lizing, povežite se s kadrovskimi agencijami in podobno.

3. Zagotovite si denar za ustrezno strukturo pasive

Strukturo pasive (odplačila finančnih obveznosti) prilagodite predvidenemu denarnemu toku. Bistveno je, da ves čas ustvarjate dovolj prostega denarnega toka (za izračun lahko uporabite naše interaktivno orodje kalkulator denarnega toka). Prosti denarni tok naj zadošča vsaj za 150 odstotkov letnih obveznosti do bank. Če ugotovite, da boste glede na predvideni denarni tok v bližnji prihodnosti potrebovali denar, ga zagotovite danes, čeprav ga v tem trenutku še ne potrebujete. Bolje je, če o denarju razmišljajte prej in ne šele takrat, ko vas v to prisilijo razmere. 

4. Nadzorujte obratni kapital

Potrebo po obratnem kapitalu v poslovanju je treba ves čas spremljati in nadzorovati. Podjetja, ki to potrebo učinkovito upravljajo, imajo veliko prednost pred konkurenco. Razmislite o upravljanju likvidnosti tudi s prodajo vaših terjatev. 

5. Zagotovite si najmanj dvomesečno realizacijo v likvidnih sredstvih

Likvidna sredstva, ki jih potrebujete za dvomesečno realizacijo, naj bodo v obliki denarja na računu ali bančnega likvidnostnega kredita ter prilagojena dejavnosti vašega podjetja. Ročnost likvidnostnega kredita naj bo dve do tri leta. Ustrezno likvidnostno varovalo bo prispevalo tudi k dobri bonitetni oceni, saj ta kazalnik pri oceni finančne moči podjetja med drugim upoštevajo tudi tri največje bonitetne agencije – Fitch, Moody's, S&P. 

6. Zagotovite si zadostno »zalogo« ročnosti pri odplačevanju kreditov

Likvidnostno varovalo si lahko zagotovite tudi tako, da glede na svojo dejansko sposobnost odplačevanja kreditov podaljšate njihovo ročnost na daljše obdobje. Varovalo naj obsega približno 30 odstotkov podaljšane ročnosti. Tako si zagotovite časovno in finančno zalogo. Ključno je, da s podaljšano ročnostjo kredita (ali več kreditov) zmanjšujete letno bremenitev prostega denarnega toka. 

7. Poskrbite za zavarovanja poslov

Obvladovanje poslovnih tveganj je pomembno v vseh gospodarskih razmerah, še bolj v času krize, ko so tveganja večja. Zmanjšate jih lahko z instrumenti trgovinskega bančništva in izvedenimi finančnimi instrumenti za zavarovanje valutnih ali obrestnih tveganj. Poskrbite za to, da bodo posli, ki jih sklepate, tudi ustrezno zavarovani. 

8. Poskrbite za razpršenost trgov

Gospodarska kriza redko udari na vseh trgih hkrati ali enako močno. Dobre gospodarske razmere izkoristite za prodor na trge, kjer vidite priložnost. Z internacionalizacijo in razpršenostjo poslovanja boste upad gospodarske aktivnosti na enem od trgov manj občutili, saj boste vire lažje preusmerili tja, kjer je rast (še) pozitivna. 

9. Utrdite odnose s strateškimi partnerji

Ves čas vzdržujte dobre odnose s poslovnimi partnerji, kar je lažje v obdobjih, ko vam gre dobro. Še zlasti bodite pozorni na strateške partnerje, s katerimi boste lahko dolgoročno sodelovali in jih obdržali tudi v manj ugodnih časih. Zanesljivi partnerji bodo pripomogli k ohranjanju stabilnosti in predvidljivosti vašega poslovanja.

Z upoštevanjem priporočil boste podjetja bolje pripravljena na morebitno gospodarsko krizo. Tudi če do upada gospodarske aktivnosti ne bo prišlo, boste v prednosti, saj gre za dobre prakse, ki prispevajo k stabilnemu poslovanju kadar koli, ne glede na gospodarske razmere.
 
Vir: www.nlb.si
Avtor: Andrej Lasič, pomočnik uprave NLB za korporativno in investicijsko bančništvo 

četrtek, 07. november 2019

Ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem

Kako uravnotežiti zasebno življenje s kariernim, je za vsakogar težavno, sploh če je v igri lastno podjetje. Oba vidika življenja sta pomembna za nas, prav tako pa vsak občasno zahteva več časa. To pomeni, da drugi vidik lahko trpi. Če imate svoje podjetje, je usklajevanje družinskega s poklicnim življenjem velikega pomena.


Preberite 7 korakov za doseganje pravega ravnovesja.

1. Ustvarite in upoštevajte nekaj osnovnih pravil
Začrtajte meje na poslovnem področju, saj boste le tako ustvarili občutek ravnovesja za vse v vašem zasebnem življenju. Ustvarjanje nekaj osnovnih pravil za družinske člane (tako odrasle kot otroke) vam lahko pomaga pri določitvi realnih pričakovanj o tem, kaj lahko postorite v delovnem dnevu.

Če imate lastno podjetje, boste osnovna pravila morali določiti tudi zase, da zagotovite, da ne delate preveč ali premalo. Te smernice vam lahko pomagajo obvladati morebitne moteče dejavnike. Ne pozabite, da za motnje niso vedno krivi drugi ljudje, temveč se lahko pojavijo v obliki gospodinjskih opravil, TV-ja ali družabnih omrežij.

2. Zastavite si cilje

Ne glede na cilje, ki jih določite, jih lahko dosežete le tako, da trdo delate in jih imate vsak dan v mislih.

Da bi delali kar se da uspešno, jih razdelite v nize manjših ciljev. Začnite s svojo splošno vizijo in ugotovite, kakšni morajo biti vaši dnevni cilji, da dosežete svojo vizijo. Nastavite opomnike v telefonu, redno preverjajte in ovrednotite svoj napredek.

3. Organizirajte se

Ustvarite svoj sistem in rutino, da boste organizirani tako doma kot na delovnem mestu. Za organizacijo si je potrebno vzeti čas in se malce potruditi. Če vaša prva taktika ne deluje, ne obupajte. Ponovno razmislite in poiščite način, ki deluje za vas.

Najtežji del je lahko upoštevanje in izvajanje novega sistema. Ne čakajte, da vam celoten sistem propade, mesečno preglejte stanje. Ali stvari delate, kot ste načrtovali? Če ne, stanje popravite in si prizadevajte za boljšo prakso.

4. Sprejmite spremembe

Vedite, da se bo učinkovitost sistema organizacije sčasoma spremenila. Otroci rastejo, pridobivajo nove veščine in imajo različne potrebe. Kot starš je pomembno, da prepoznate, kdaj lahko otroci prevzamejo več odgovornosti in privilegijev.

Tudi vaše poklicno življenje se razvija. Podjetje ne bo enako leto za letom. Biti morate spretni, iskati nove priložnosti in podjetje spretno usmerjati preko novih izzivov.

Ko imate svoje podjetje, se ti dve vrsti sprememb lahko medsebojno zapletate, ali pa skupaj uspešno rasteta. Odvisno je od tega, kako dobro se načrtujete spremembe, ki so neizogibne.

5. Delajte »ravno prav« časa

Na žalost, »ravno prav« časa ni nujno količina, ki vam je najbolj po godu. To je obseg dela, ki zagotavlja finančno, strokovno in osebno ravnovesje, ki ga iščete. Včasih je težko vedeti, koliko časa je to.

Obdržite svoje splošne življenjske in poklicne cilje v mislih, ko zastavljate urnik dela. Poiščite načine za opravljanje več opravkov hkrati ali pa učinkovitejše možnosti pri ustvarjanju dobička.

6. Ostanite v stiku in nadaljujte z učenjem

Ne dovolite, da bi izgubili stik z novimi strokovnimi dosežki ali pa bi se nehali mrežiti. Potrebnega je nekaj dodatnega napora, vendar je zelo pomembno, da se ne izolirate.

Naročite se na strokovne revije ali pa redno preverjajte novice in spletne strani, povezane z vašim poklicem. Uporabite družabne medije za mreženje znotraj vaše industrije.


7. Poskrbite zase

Ko imate svoje podjetje, se lahko zasebno in poklicno življenje tako prepletata, da nimate časa zase. Pomembno je, da si vzamete čas, saj tako poskrbite za vaše duševno in telesno zdravje. Vadba, ustvarjanje, druženje s prijatelji in podobno so tiste stvari, na katere lahko hitro pozabite. Ne dovolite, da se to zgodi, saj s tem izgubljate ravnovesje v svojem življenju

Prepričajte se, da je čas, ki si ga vzamete, kakovostno preživet z ljudmi, ki jih imate radi.

Vir: www.lon.si

ponedeljek, 04. november 2019

Družinske finance: 7 nasvetov

Ko se odločimo, da bomo ustvarili družino, skupaj z domom in življenjem z ljubljenimi osebami delimo tudi finance in takrat moramo poleg osebnega začeti voditi tudi družinski proračun. Pri tem so nam v pomoč veščine upravljanja osebnih financ, ki jih že imamo, skupno upravljanje družinskih financ pa zahteva nekatere nove razmisleke.

Upravljanje družinskih financ je v marsičem podobno upravljanju osebnih financ, sledi enakim načelom in ciljem, le da je v družini več oseb, s katerimi moramo svoje želje in poglede uskladiti. Družinsko življenje je za posameznika finančno ugodnejše od samskega življenja, saj se zaradi skupnega življenja nekateri stroški razdelijo, zahteva pa še več finančnega načrtovanja. 


Pogovorimo se o skupnih stroških družine

Skupno življenje pomeni, da nekateri stroški življenja postanejo skupni. Prav je, da se finančno breme skupnega življenja razdeli med vse družinske člane, ki služijo prihodke. Bivanje v skupnem domu, skupni obroki doma ali v restavracijah, skupne počitnice in izleti ipd. povzročajo stroške, ki enako bremenijo oba partnerja. Tudi finančna skrb za otroke je odgovornost obeh partnerjev.

Ko se začnemo pogovarjati o skupnih stroških, najprej naredimo seznam vseh izdatkov, mesečnih in tudi letnih, saj so nekateri izdatki sezonski (npr. zavarovanje vozila, nakup kurilnega olja pred začetkom kurilne sezone). Bodimo temeljiti in skušajmo zajeti res vse.

Pogovorimo se, kateri stroški so skupni in kateri ostanejo skrb posameznika. Verjetno je smiselno, da se izdatki za hrano v družini razdelijo enakovredno, po drugi strani pa izdatke za oblačila morda raje zadržimo zase. Ko je seznam narejen, skupne izdatke seštejmo ter naredimo mesečni in letni družinski proračun.

Dogovorimo se, kdo in kako prispeva v družinski proračun ter kdo bo odgovoren za plačevanje

Prihodki med partnerjema se pogosto razlikujejo, prav tako so lahko različni nefinančni prispevki v skupno gospodinjstvo, zato se dogovorimo, kako bomo razdelili stroške skupnega življenja. Nekateri se dogovorijo, da v družinski proračun prispevajo sorazmerno s prihodki, tako da partner z višjimi prihodki prispeva več. Drugi si breme razdelijo enakomerno ali pa vsak prevzame skrb za določeno vrsto stroškov – eden za stanovanje, drugi za hrano in otroke. Morda se s partnerjem tudi dogovorita, da eden v celoti prevzame nefinančno skrb za dom (npr. za čiščenje, prehrano), drugi pa zato v proračun prispeva več. Možnosti je veliko in vsaka je lahko primerna za vašo družino.
Pametno je tudi, da en družinski član prevzame plačevanje skupnih položnic, sicer se lahko zgodi, da v dobri veri »saj je plačal partner« račun ostane neplačan. Tako se lahko prihrani tudi pri stroških plačil.

Ni redko, da v skupnem domu s starši živijo finančno osamosvojeni otroci, in prav je, da tudi oni prispevajo v družinski proračun. Le tako se bodo učili odgovornega ravnanja z denarjem in razumeli, kaj prinaša samostojno življenje.

Izberimo najprimernejše bančne račune znotraj družine

Za upravljanje družinskih financ ne potrebujemo posebnega bančnega računa. Osebni računi so povsem dovolj tudi za družinsko življenje, razmislimo pa o tem, da si navzkrižno dodelimo pooblastila. Kot pooblaščena oseba bomo lahko dostopali do sredstev z računa, tudi če imetnik zaradi kakršnega koli razloga ne bi mogel.

Z vidika družine razmislimo tudi o drugih računih. Morda vsak družinski član ne potrebuje vseh različnih plačilnih kartic, morda je dovolj, da ima žena kartico Mastercard, mož pa kartico Visa. Tako se lahko dopolnjujeta pri plačevanju na plačilnih mestih, ki omogočajo plačilo le z eno od teh.

Naredimo pregled dolgov in premoženja članov družine ter poskrbimo za ustrezna pooblastila in zavarovanja
Poleg skupnih ne pozabimo v pregled vključiti tudi osebnih dolgov in premoženja družinskih članov. Čeprav gre za osebne dolgove, dediči v primeru smrti dolžnika od njega namreč podedujejo tudi njegove dolgove, zato je dobro biti na to pripravljen. Če imate najet kredit, preverite, ali imate sklenjeno tudi zavarovanje za primer smrti, in če tega nimate, ga čim prej sklenite. Sploh v primeru stanovanjskih kreditov, saj je ob smrti dolžnika lahko ogroženo bivališče družine.

Vedno pomislite na družinske člane tudi, ko boste najemali nove kredite. Sklenite ustrezna zavarovanja, dobro pa je vedeti tudi, da lahko s partnerjem najameta kredit ali skleneta življenjsko zavarovanje tudi skupaj in zato ugodneje.
Preverimo in poskrbimo, da bo imel tudi partner dostop do našega osebnega premoženja. Povejmo mu, kje imamo zavarovalne police, pogodbe o sklenitvi varčevalnih računov, borzne račune, ključe sefov in podobno ter mu dodelimo pooblastila, kjer je to mogoče. Pogovorimo se tudi, kako razdeliti premoženje v primeru smrti, in dogovorjeno zapišimo v oporoko.

Poskrbimo za finančne rezerve družine

Tako skrbno, kot smo poskrbeli za osebne finančne rezerve, oblikujmo tudi družinske finančne rezerve. Pametno je, da ima tudi družina nekaj rezerve, s katero lahko pokrijemo morebitne nepričakovane stroške popravil v skupnem stanovanju ali na skupnem vozilu.

V finančno rezervo družine spadajo tudi življenjska in nezgodna zavarovanja družinskih članov, ki družinskim članom zagotavljajo finančno varnost v primeru smrti ali nezgode zavarovalca, ko en del prihodkov družine usahne. V okviru družine razmislimo tudi o oblikovanju finančne rezerve za otroke, da jim zagotovimo socialno varnost, finančno pomoč ob osamosvajanju ali dobro izobrazbo.

Preverimo davčni vidik

Davčni vidik upravljanja družinskih financ je sicer obsežnejše poglavje, ki zahteva samostojno obravnavo, vprašanje, o katerem se s partnerji najpogosteje sprašujemo, pa je uveljavljanje vzdrževanih družinskih članov. Smiselno je, da dohodninsko olajšavo za vse družinske člane uveljavlja le eden od staršev, in sicer tisti z višjimi prihodki, saj je lestvica olajšav progresivna – za vsakega nadaljnjega družinskega člana je odstotek olajšave višji. Če si želimo s partnerjem olajšavo razdeliti, je bolje, kot da eden uveljavlja enega, drugi drugega otroka skozi vse leto, to, da vsak po pol leta uveljavljata oba otroka.

Svoj odnos do denarja prenesimo na otroke

Otroke že zgodaj začnimo učiti ravnanja z denarjem. Poleg tega, da jim dajemo žepnino, lahko otroke, seveda glede na doseženo starost in zrelost, vključimo v pogovore o družinskih financah. Tudi če še ne prispevajo v družinski proračun, bodo tako spoznavali, kje vse nastajajo stroški, kaj pomeni kredit, kako načrtovati počitnice ipd. 

Vir: www.nlb.si

ponedeljek, 28. oktober 2019

Sistematizacija delovnih mest - je obvezna?

Sistemizacija delovnih mest pomeni natančno opredelitev pogojev za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za posamezno vrsto delo. V praksi delodajalci to naredijo v internem splošnem aktu, ki ga imenujejo sistemizacija delovnih mest. 

Sistemizacija delovnih mest ni obvezna za vse delodajalce. Obvezna je le  za delodajalce, ki imajo več kot 10 zaposlenih. Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1) namreč določa, da je delodajalec dolžan s splošnim aktom določiti pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za vrsto dela, vendar pa ta obveznost ne velja za manjše delodajalce. Manjši delodajalec je delodajalec, ki zaposluje deset ali manj delavcev. 

Sistemizacija delovnih mest in njena objava
Sistemizacija delovnih mest mora biti pri delodajalcu objavljena na način, da lahko do nje dostopajo vsi zaposleni in da jo lahko nemoteno pregledujejo. Delodajalec mora tako vse zaposlene obvestiti o sprejeti sistemizaciji delovnih mest ter vsem zaposlenim omogočiti nemoten dostop do nje.
 
Vsebina sistemizacije delovnih mest

Pri sistemizaciji delovnih mest morajo biti delodajalci zelo natančni. Že vnaprej morajo dobro razmisliti, katera delovna mesta bodo imeli v podjetju, kakšne pogoje bodo postavili za njihovo zapolnitev, kakšne so delovne naloge posameznega delovnega mesta ter kakšne prejemke bo imel delavec, zaposlen na posameznem delovnem mestu. Opozoriti je treba tudi na možnost, ki jo daje ZDR-1, da se pogoji za zaposlitev ne določajo za posamezno delovno mesto, temveč lahko tudi za posamezno vrsto del.

Sistemizacija delovnih mest je nato vodilo pri zaposlovanju novih kadrov in pri prerazporejanju že obstoječih delavcev na druga delovna mesta. Seveda se lahko tudi sistemizacija delovnih mest spreminja in prilagaja delovnemu procesu delodajalca. Vendar je treba o vsaki spremembi obvestiti vse zaposlene in vsako spremembo akta objaviti na način kot prvi akt.
 
Vir: www.data.si

četrtek, 24. oktober 2019

Odlog plačila: kdaj lahko podjetnik zaprosi zanj?

Podjetnik oziroma oseba z dejavnostjo lahko zaprosi za obročno plačilo ali za odlog plačila davka, ki se nanaša na opravljanje dejavnosti, če ga zaradi hujše gospodarske škode ne zmore plačati.

Obročno odplačevanje ali odlog plačila davka sta možnosti, do katere so upravičene tako pravne osebe kot tudi samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost.

Davčni organ dovoli odlog plačila davka za čas do dveh let ali plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih, če:
 • osebam z dejavnostjo grozi hujša gospodarska škoda in
 • bi odlog oziroma obročno plačilo davka omogočilo preprečitev hujše gospodarske škode. 
 

Definicija hujše gospodarske škode

Osebam z dejavnostjo grozi hujša gospodarska škoda, če so trajneje nelikvidne ali so izgubile sposobnost pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere niso mogle vplivati. Osebe z dejavnostjo so trajneje nelikvidne, če niso sposobne pravočasno izpolnjevati zapadlih obveznosti, vendar še ne izpolnjujejo pogojev za začetek enega izmed insolvenčnih postopkov. Odlog ali obročno plačilo davka se jim lahko dovoli tudi, če še niso trajneje nelikvidne, pa bi tako stanje nastopilo, če bi davek, za katerega želijo odlog ali obročno plačilo, že zapadel v plačilo. 

Izguba sposobnosti pridobivanja prihodkov

Šteje se, da so osebe z dejavnostjo izgubile sposobnost pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere niso mogle vplivati, kadar je izguba sposobnosti pridobivanja prihodkov nastala zaradi naslednjih primerov:
 • začetih stečajnih postopkov ali postopkov prisilne poravnave pri njihovih ključnih poslovnih partnerjih,
 • ukrepov tuje države, na trgu katere osebe z dejavnostjo ustvarjajo prihodke, zaradi katerih bi prišlo do trajnejše nelikvidnosti,
 • dlje časa trajajoče nezmožnosti opravljanja dejavnosti zaradi bolezni,
 • neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti oziroma odpovedi pogodbe ključnih pogodbenih partnerjev, če izkažejo, da po sodni poti uveljavljajo terjatve do pogodbenih partnerjev, oziroma če so taka dejanja posledica domnevnih kaznivih dejanj pogodbenih partnerjev, za katere je podan obtožni predlog v kazenskem postopku,
 • izrednih in nepredvidenih dogodkov na trgih, kjer ustvarjajo večino prihodkov,
 • naravnih in drugih nepredvidenih nesreč.

Obrazec, s katerim podjetnik zaprosi za obročno plačilo ali za odlog plačila davka, je objavljen na spletni strani Finančne uprave RS. Osebe z dejavnostjo morajo vlogi priložiti listine, s katerimi dokazujejo kriterije za dovolitev odloga oziroma obročnega plačila davka. To so naslednje listine:
 • bilanca stanja,
 • izkaz poslovnega izida,
 • izpiske o prometu in stanju na transakcijskih računih ter o morebitnih privarčevanih ali vezanih sredstvih pri bankah v tujini za obdobje šestih mesecev pred vložitvijo vloge,
 • izpisek vseh zapadlih neporavnanih obveznosti z zneski in datumom zapadlosti,
 • predlog za sodno izvršbo zoper poslovnega partnerja, če se v vlogi sklicujejo na plačilno nedisciplino poslovnih partnerjev,
 • potrdilo o zdravstvenem stanju, kadar je finančna stiska posledica zdravstvenih težav.
Kdaj odlog plačila ni dovoljen?

Davčni organ ne more odobriti odloga oz. obročnega plačila za naslednje obveznosti:
 • akontacije davka,
 • davčni odtegljaj,
 • prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • prispevke za zdravstveno zavarovanje;
 • obveznosti, za katere davčni organ opravlja samo izvršbo in ne vodi knjigovodskih evidenc o odmeri teh obveznosti (terjatve sodišč, upravnih enot, občin itd.),
 • globe in stroške postopka o prekršku,
 • obveznosti, na katere učinkuje postopek zaradi insolventnosti.
Vir: www.data.si

ponedeljek, 21. oktober 2019

Odpravnine delavcem - kdaj jih moramo izplačati?

Odpravnine delavcem – pogosto razlog spora ob prenehanju delovnega razmerja. Razlog za spore je v največji meri v slabem poznavanju zakonodaje na strani delavcev, pa tudi na strani delodajalcev. Tako so pričakovanja delavcev glede odpravnin pogosto v neskladju z njihovimi dejanskimi pravicami. 
 
 
Odpravnine delavcem – koliko različnih vrst obstaja?

Odpravnine delavcem se izplačujejo ob različnih načinih prenehanja delovnega razmerja. Tako poznamo odpravnino ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi delavcu iz razloga nesposobnosti ali poslovnega razloga. Odpravnina pripada delavcu tudi ob poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas, razen za določene izjeme, kot je npr. iztek pogodbe o zaposlitvi zaradi nadomeščanja začasno odsotnega delavca ali za opravljanje javnih del. Do odpravnine so upravičeni tudi delavci, ki jim je odpovedana pogodba o zaposlitvi v stečajnem postopku, postopku prisilne likvidacije ali v primeru potrjene prisilne poravnave. Odpravnina pripada tudi delavcu, ki svojemu delodajalcu poda veljavno izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Pozabiti pa seveda ne smemo tudi na odpravnino ob upokojitvi.
Vse naštete vrste odpravnin so opredeljene v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). 

Odpravnine delavcem – kdaj morajo biti izplačane?

Pogosto vprašanje in tudi kamen spotike med delavci in delodajalci, je vprašanje, kdaj morajo biti odpravnine delavcem izplačane. ZDR-1 v šestem odstavku 108. člena določa, da mora biti odpravnina izplačana delavcu ob prenehanju delovnega razmerja, če ni s kolektivno pogodbo določeno drugače. Navedeno določilo glede odpravnine delavcem se nanaša na odpravnino ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu iz razloga nesposobnosti ali poslovnega razloga. Glede izplačila odpravnine delavcem ob izteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas pa ZDR-1 ne vsebuje posebne določbe. Enako velja tudi za izplačilo odpravnine ob izredni odpovedi delavca in izplačilo odpravnine ob upokojitvi. Sodna praksa pa je že zavzela stališče, da gre pri odpravnini za terjatev delavca do delodajalca, ki je vezana na delovno razmerje. Zato je odpravnino potrebno izplačati ob prenehanju delovnega razmerja. Zamuda delodajalca tako nastopi že prvi naslednji dan po prenehanju delovnega razmerja.
 
Vir: www.datalab.si

četrtek, 17. oktober 2019

Zavarovanje odgovornosti v podjetju

Zavarovanje odgovornosti v podjetju je namenjeno kritju škode zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov tretjih oseb. Gre za škodo, ki nastane zaradi nepričakovanih in nenadnih dogodkov pri izvrševanju dejavnosti podjetja, za katero je odgovorno podjetje. Škodo lahko utrpijo tretje osebe (telesne poškodbe, okvara zdravja ali smrt), lahko pa tudi nastane na premoženju tretjih oseb (uničenje, poškodba).
 
 
Predvsem podjetja, ki se na trgu na novo ustanavljajo in so najbolj ranljiva v primeru škodnih dogodkov, si morajo zagotoviti svoj obstoj z zavarovanjem splošne odškodninske odgovornosti. Vsaka odškodnina za podjetje predstavlja veliko finančno obremenitev. V kolikor podjetje ni zavarovano, so odškodninski zahtevki npr. za telesne poškodbe lahko zelo visoki. Glede na to, da je kar nekaj domačih in tujih zavarovalnic, ki nudijo na tem področju zavarovanje, se je dobro pozanimati, o zavarovalnih kritjih, ki jih le-te ponujajo.

Obligacijski zakonik določa, da se z zavarovalno pogodbo zavarovanec zavezuje, da bo zavarovalnici plačal zavarovalno premijo. Zavarovalnica pa se zavezuje, da bo, če se zgodi dogodek, ki pomeni zavarovalni primer, izplačala zavarovancu ali nekomu tretjemu odškodnino. Z zavarovalno pogodbo je tako zavarovana škoda, ki jo zavarovanec (podjetje) povzroči tretjim. Zavarovalnica s plačilom odškodnine tretjim vstopi v položaj zavarovanca.

Zavarovalnice ponujajo različne vrste zavarovanj glede odškodninske odgovornosti podjetja. Določene dejavnosti morajo nujno imeti sklenjeno zavarovanje odgovornosti, zato je potrebno ločiti med: 
 
1. zavarovanjem splošne odgovornosti:
namenjeno kritju škode zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov tretjih oseb. 
 
2. zavarovanjem proizvajalčeve odgovornosti: jamči zavarovancu kritje stroškov civilnopravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretja oseba uveljavi proti njemu zaradi nesreče, do katere je prišlo zaradi nepravilnega delovanja ali okvare izdelka. 
 
3. zavarovanjem poklicne odgovornosti:
kadar gre za napačno ravnanje pri opravljanju poklica, določene poklicne kvalifikacije zahtevajo zavarovanje odgovornosti, kot npr. odvetniki, notarji, zdravniki, revizorji, nadzorniki, nepremičninski posredniki, ipd. gre za zakonsko obvezna zavarovanja, v takih primerih zakon predpisuje višino minimalne zavarovalne vsote in obseg zavarovalnega kritja.

Naj bo zavarovanje odgovornosti v podjetju ena izmed vaših prioritet za odgovorno poslovanje podjetja. Priporočamo vam, če tega še nimate urejenega, da za to čim prej poskrbite.
 
Vir: www.datalab.si

ponedeljek, 14. oktober 2019

Izobraževanje delavcev - ali je potrebno skleniti pogodbo?

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 170. členu opredeljuje izobraževanje delavcev. Zakon določa, da ima delavec pravico in dolžnost do stalnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu s potrebami delovnega procesa. Namen izobraževanja je v:
 • ohranitvi sposobnosti za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi,
 • širitvi sposobnosti za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi,
 • ohranitvi zaposlitve delavca pri delodajalcu ter
 • povečanja delavčeve zaposljivosti.
Dolžnost delodajalca je, da zagotovi izobraževanje delavcu če:
 • tako zahtevajo potrebe delovnega procesa ali
 • če se je možno izogniti odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti ali poslovnega razloga.
 
 
Zakon predvideva, da delavec in delodajalec medsebojna razmerja iz naslova izobraževanja dogovorita s posebno pogodbo o izobraževanju oziroma s kolektivno pogodbo. Zakon ne določa sestavin pogodbe o izobraževanju, je pa bistveno, da vsebuje sestavine glede: obsega delovnega časa, nadomestila plače, dopusta za izobraževanje, šolnine. Prav tako tudi ne določa obličnosti pogodbe, tako da se lahko pogodbeni stranki ustno dogovorita glede medsebojnih razmerij. Priporočljivo pa je, da skleneta pogodbo o izobraževanju, ter si prihranita marsikatero neprijetnost v zvezi z razlaganjem tega, kaj sta se v resnici dogovorila. Predvsem je bistveno, da se delavec in delodajalec dogovorita v pogodbi o izobraževanju glede:
 • trajanja izobraževanja,
 • poteka izobraževanja,
 • o pravicah pogodbenih strank med izobraževanjem in po njem.
Vsekakor pa je pomembno, da se s pogodbo o izobraževanju poleg bistvenih sestavin dogovorita tudi glede:
 • tega, v čigavem interesu je izobraževanje (delodajalca, delavca ali obeh strank),
 • pravice do odsotnosti z dela zaradi študija,
 • število plačanih in neplačanih odsotnosti z dela zaradi opravljanja izpitnih in drugih obveznosti iz izobraževanja (npr. plačilo je potrebno v primeru, če se izobražuje delavec v interesu delodajalca),
 • plačilo stroškov izobraževanja (prevoz, šolnina, stroški prehrane, literature,…),
 • roka, do katerega mora delavec končati izobraževanje,
 • povračilo stroškov izobraževanja, če delavec uspešno ne zaključi izobraževanja,
 • ali ima delavec do delodajalca kakšne obveznosti po končanju izobraževanja (na primer ali mora pri istem delodajalcu ostati še določen čas v delovnem razmerju),
 • odstopa delodajalca od pogodbe o izobraževanju, ipd.
Ne glede na to, ali znanja pridobiva delavec v lastnem interesu ali v interesu delodajalca, prinaša koristi za obe strani. Lahko rečemo, da prinaša izobraževanje dodano vrednost tako za delodajalca kot za delavca.
 
Vir: www.datalab.si

četrtek, 10. oktober 2019

6 nasvetov za uspeh malih podjetij s pomočjo socialnih medijev

Družabne medije morda uporabljate samo za osebne namene, vendar če tega ne uporabljate za svoje majhno podjetje, morda zamujate veliko priložnost. Obstaja nešteto razlogov za sprejemanje socialnih medijev kot orodja, ki vam bo pomagalo doseči poslovne cilje.
 
Zastavite si cilje in poiščite pravo platformo
Socialni mediji potrebujejo čas in trud, zato je pomembno, da ne poskušate vsega naenkrat. Bolje je, da za začetek izberete eno ali dve socialni platformi in jih dodobra uredite.

Bodite svoj (poslovni) jaz
Ko uvajate svoj nov ali osvežen načrt socialnih medijev, ne pozabite, da imate nadzor nad nastavitvijo tona svojih profilov in kako predstavljajo vaše podjetje. Socialna omrežja ponujajo priložnost, da predstavite osebnost in glas vašega podjetja na svetovni platformi. Ne pozabite, da komunicirate na način, kot bi ga vodili osebno z obstoječimi in potencialnimi strankami: bodite odzivni, angažirani in zvesti svojemu podjetju!

Kakovost nad količino
Glede na različne raziskave, preko 70% ljudi pravi, da objave podjetij, ki jim sledijo, vplivajo na njihove odločitve. Pomembno je ostati aktiven, vendar se zaradi tega ne zatekajte v brezmejno objavljanje. Vsebina, ki jo delite, mora svojim sledilcem na neki način dodati vrednost, biti informativna, koristna ali zabavna.
Meritve so najboljši način za oceno, kako privlačna je vaša vsebina. Če ne uporabljate zunanjega orodja za upravljanje družbenih medijev, ne skrbite, vse družbene platforme prikazujejo statistiko uspešnosti vsebine s pomočjo analitičnih nadzornih plošč za podjetja. S pomočjo teh nadzornih plošč lahko ocenite, katere objave so uspešne in vidite, kaj deluje in kaj ne. Od tam lahko optimizirate svoje taktike družbenih medijev.

Bodite vizualno privlačni

Uporabniki družabnih medijev so vsakodnevno preplavljeni z informacijami in vsebino, zato je pomembno, da delite vizualno privlačno vsebino kadar koli lahko, saj tako pritegne pozornost uporabnikov. Na primer, število ogledov videoposnetkov na Facebooku se konstantno povečuje, prav tako so Instagram vsebine prešle na Instagram stories in Instagram TV.

Sledite trendov
Ne glede na to, ali ste šele začeli, ali je vaš načrt družbenih medijev v polnem razmahu, spremljajte, kaj vaši konkurenti – predvsem vrhunski izvajalci – počnejo na družbenih medijih. Ali delijo videoposnetke, objave na blogu, fotografije ali vsebino tretjih oseb? Ali obstajajo določeni slogi objav, ki spodbujajo večji angažma kot drugi? Nato lahko določite priložnosti in preizkusite, kako jih lahko uporabite v svojem podjetju.

Ključno je biti dosleden in angažiran
Razmislite o tem, da vsak delovni dan določite 10 minut, da se prijavite v svoje profile, se odzovete na kakršne koli komentarje in vidite, kaj se dogaja na vašem profilu in v širšem svetu. Če želite videti pozitivne rezultate, morate biti predani, dosledni in potrpežljivi.

Razširite besedo (zlasti v živo)
Najpomembnejši izziv je pridobiti sledilce, zato je za spodbujanje rasti vredno narediti vse, kar lahko. Razmislite o dodajanju povezanih logotipov v glavo ali spodnjo stran vašega spletnega mesta in vključitev gumbov za skupno rabo družabnih omrežij za katero koli vsebino spletnega mesta. Še en hiter nasvet je, da svoje stranke in sodelavce seznanite z novimi družbenimi profili in jih spodbudite, da vam sledijo.
 
Vir: unijaxs.com

ponedeljek, 07. oktober 2019

Vsakodnevne navade varčnih ljudi

Varčnost je način življenja in preprosto pomeni finančno odgovornost. Ne gre za to, da bi se ves čas držali nazaj in bili obsedeni s popusti. Gre za osredotočanje na tisto, kar je za vas pomembno in na namerno porabo za te stvari. Na ta način vam varčnost omogoča, da živite življenje, ki ga želite živeti. 


1. Varčni ljudje niso poročeni z znamkami.
Nekateri ljudje zamenjujejo varčne ljudi za skopuhe. Resnica pa je, da obstaja velika razlika med obema. Skopuhi žrtvujejo kakovost na vsakem koraku. Varčni ljudje vedo, kdaj žrtvovati kakovost, in vedo, kdaj je bolje plačati več. 
V trgovini se mnogi kupci najprej obrnejo na blagovno znamko, s katero so seznanjeni. Varčni ljudje po navadi najprej izberejo generično blagovno znamko in jo preizkusijo. Generične blagovne znamke so glede sestavin večinma podobne znanim blagovnim znamkam in tudi cenejše.


2. Izogibajo se nakupovanju v užitek.
To ne pomeni, da se izognejo užitkom, kot je topla skodelica kave zjutraj. To pomeni, da ko iščejo te užitke, najdejo način, kako ujeti tisto, kar je prijetno, za čim manjši strošek.
Varčni ljudje so previdni ljudje. Obnašajo se na način, ki izraža zaskrbljenost, ali bodo imeli čez 10 ali 20 let dovolj denarja ali ne. Nevarčni ljudje se obremenjujejo le s tem, ali bodo imeli dovolj denarja v 10 ali 20 dneh.

3. Velikokrat si rečejo 'ne'.

Ljudje, uspešni pri varčnosti, so se naučili umetnosti discipline. Z drugimi besedami, naučili so se reči »ne«. V današnji družbi takojšnjega zadovoljstva je težko odpraviti navado, zato so se mnogi ljudje navadili, da sledijo svojim željam po takojšnjih nakupih.
Udobnost spletnega nakupovanja pomeni, da ne potrebujemo dodatnega časa, da bi se usedli v avto in se odpeljali do trgovine. Enako velja za restavracijske obroke. Te vam že večina restavracij dostavi na dom.
Varčni ljudje razmislijo, ali jim bo nakup približal njihove finančne cilje ali jih ob od teh le oddaljil. Razmislijo, ali bo nakup zagotovil trajno vrednost ali srečo.

4. Varčni ljudje načrtujejo vnaprej.
Nočejo živeti od plače do plače in imajo pred seboj vedno večjo sliko ko pride do odločanja. Svoje dolgoročne cilje imajo v ospredju, saj če se jih zavedajo, to pomeni, da obstaja manj skušnjav za porabo. Namesto da razmišljajo o tem, kaj potrebujejo ravno danes ali ta teden, varčni ljudje razmislijo o tem, kaj bodo potrebovali v naslednjem mesecu ali letu.
Narejen imajo seznam svojih kratkoročnih in dolgoročnih finančnih ciljev in spreminjajo svoj proračun, da te dosežejo.

5. Ne poskušajo biti v koraku z sosedi.
V današnji družbi je to lahko marsikomu težko. Varčni ljudje se ne primerjajo z drugimi, temveč razumejo, da imamo vsi različne finančne cilje. Poiščejo zadovoljstvo v tem, kar imajo, in ne v tem, kar mislijo, da potrebujejo. Ne kupujejo stvari, s katerimi bi navdušili ljudi.

6. Kupujejo na podlagi uporabnosti in zanesljivosti.
Običajno navdušijo druge s svojo osebnostjo in značajem, saj je to tisto, kar bo na koncu vzpostavilo trajne odnose. Namesto, da kupujejo stvari, ki bodo pritegnile pozornost in nekoga v trenutku navdušila, kupijo uporabne in zanesljive produkte za osebno uporabo.
 
Vir: www.lon.si

četrtek, 03. oktober 2019

Vas zanimajo nepovratna sredstva?

V letu 2019 za investicije podjetij javni razpisi, ki nudijo nepovratna sredstva in subvencije, namenjajo nekaj čez 300 mio EUR. Večina javnih razpisov in povabil je že odprtih, ostali pa nas še čakajo. Vas zanima za kakšne projekte je še letos možno dobiti nepovratna sredstva in subvencije? 


Nepovratna sredstva in subvencije do konca leta

Do konca leta 2019 pričakujemo poleg že objavljenih javnih razpisov še nov sveženj. Nudili bodo nepovratna sredstva oziroma subvencije v skupni vrednosti več kot 50 mio EUR. Nepovratna sredstva in subvencije bodo večinoma namenjena za MSP-je na področju spodbujanja konkurenčnosti podjetij, krepitev izvoza ter turizma. 

Nepovratna sredstva in subvencije, ki so že na voljo:


V marcu je bil odprt javni razpis Slovenskega podjetniškega sklada (SPS) - P1 PLUS, ki MSP-jem glede na starost, dejavnost in razvojno usmerjenost nudi bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Obrestna mere se giblje od 0,65 do 1,15% (6-mesečni EURIBOR). Garancija Sklada znaša od 60-80%. Ročnost kredita je od 1,5 do 5 let za obratna sredstva oziroma 1,5 do 10 let za investicije. V letošnjem letu so bili sicer predvideni še 3 prijavni roki, vendar so bila sredstva predčasno porabljena.

SPS razpisuje tudi Mikrokredite na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih- P7R. Kredit v višini od 5.000 do 25.000 EUR, s fiksno obrestno mero 1,1% in ročnostjo do 60 mesecev je mogoče pridobiti tako za osnovna kakor tudi za obratna sredstva.

Pri SID banki so na voljo različni razvojno-spodbujevalni programi (posojilni skladi). Namenjeni so financiranju naložb (osnovna sredstva) in obratnih sredstev (material, trgovsko blago, stroški plač ipd.) tako za MSP kakor tudi za velika podjetja. Posebni posojilni skladi so namenjeni izključno investicijam na področju turizma, lesarstva ter raziskav in razvoja. Obrestna mera, ročnost ter moratorij se določi na podlagi bonitetne ocene in zavarovanja, ki ga ponudi prijavitelj. Na katerega koli izmed produktov SID banke se lahko prijavite kadarkoli, do zaprtja javnega razpisa.

Za investicije v lesarstvu je odprt razpis P4L 2019 – Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0. Nepovratna sredstva so na voljo za upravičene stroške nakupa osnovnih sredstev (nova strojna oprema in stroji), storitev zunanjih izvajalcev (prevoz in montaža) in dela (plače). Razpis je namenjen izključno podjetjem s sedežem v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Nepovratna sredstva se dodelijo v višini do 45% upravičenih stroškov investicije oziroma od 250.000 do največ 2.500.000 EUR.
 
Vavčerski sistem

SPS je v letu 2019 uvedel nov produkt – vavčerski sistem. Slednji omogoča MSP-jem bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih krepijo svojo konkurenčnost in kompetence. MSP-ji lahko preko vavčerjev hitro in enostavno pridobijo nepovratna sredstva v višini 60% upravičenih stroškov oziroma najmanj 500 in največ 9.999 EUR za posamezni vavčer. Skupna višina vavčerjev (nepovratna sredstva), ki jih podjetje lahko koristi v enem letu je 30.000 EUR.

Eko sklad ima odprte različne pozive za ugodno financiranje investicij, ki zadevajo energetske sanacije. Slednji vključujejo različne ukrepe, ki omogočijo prihranke energije, kot na primer: izolacija sten, tal in stropa, zamenjava oken, vrat, načina ogrevanja, elektromotorjev, sistemov odpadne toplote ipd. Za investicije so namenjena nepovratna sredstva v višini do 20% upravičenih stroškov in subvencije obrestne mere (krediti) do 80% upravičenih stroškov.

Nepovratna sredstva za raziskave in razvoj

Na področju raziskav in razvoja je trenutno še vedno odprt javni razpis RRI 2. Podjetjem omogoča, da samostojno ali v konzorciju prejmejo nepovratna sredstva v višini od 100.000 do 300.000 EUR. Glavni namen je financiranje razvojnih projektov v fazi prototipov, katerih razvoj bo z razpisom hitreje zaključen. Končni rezultat je nov produkt, proces ali storitev. Nepovratna sredstva predstavljajo do 45% upravičenih stroškov projektov v trajanju do 2 let.

Kakor vsako leto je odprt tudi javni razpis EUREKA. Podjetja za razvoj novih produktov, storitev, procesov pridobijo nepovratna sredstva v višini do 100.000 EUR letno oziroma do 300.000 EUR v treh letih. Podjetja se morajo povezati vsaj z enim tujim partnerjem, ki se enako prijavi v svoji državi s skupnim projektom. Prijavitelja morata tako najkasneje po zaključku projekta rezultat le-tega spraviti na trg.

Javni razpis Spodbujanje procesnih izboljšav omogoča sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih. Za upravičene stroške (stroški zunanjih izvajalcev) je mogoče pridobiti nepovratna sredstva v višini do največ 20.000 EUR oz. 50% sofinanciranje. 


Do 2022 je možno oddati prijavo na javne razpise in pozive SPIRIT Slovenija in pridobiti:

 • nepovratna sredstva v višini do 30.000 EUR (oziroma 70% sofinanciranje) za vzpostavitev in nadgradnjo elektronskega poslovanja s tujimi trgi. Upravičeni stroški obsegajo elektronsko izmenjavo med partnerji, digitalizacijo nastopov na sejmih, spletne strani za tuje trge, spletne trgovine, produktno-prodajne videe, krepitev kompetenc – usposabljanja, slednja je tudi obvezna aktivnost.
 • nepovratna sredstva v višini do 13.137 EUR za sofinanciranje individualnih nastopov na mednarodnih sejmih v tujini.
 • nepovratna sredstva v višini do 250.000 EUR (oziroma 50% sofinanciranje) za vzpostavitev partnerstva med 3 MSP-ji. Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih« podpira podjetja, ki želijo svoje poslovanje razširiti na tuje trge ali želijo širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.
 • nepovratna sredstva v višini od 30.000 do 100.000 EUR oziroma do 75% sofinanciranje upravičenih stroškov po javnem razpisu Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek Showroomov.

Napovedana nepovratna sredstva in subvencije
 

Za mlada podjetja (MSP mlajša od 18 mesecev), ki imajo sedež na problemskem območju Pokolpja, občin Hrastnik, Radeče, Trbovlje ter obmejnih problemskih območjih, se jeseni 2019 pričakuje odprtje posebnega javnega razpisa. Za sofinanciranje zagona poslovanja bo mogoče pridobiti nepovratna sredstva oziroma subvencije v višini od 20.000 do 40.000 EUR.

Tudi za energetske sanacije v turizmu je napovedan javni razpis. Namen slednjega bo spodbujanje ukrepov za rabo obnovljivih virov energije ter zmanjšanje rabe energije in snovno učinkovitost. V kolikor ste MSP s področja turizma, s sedežem oziroma poslovno enoto na upravičenem območju Kohezijske regije Vzhodna Slovenija ter obmejnem problemskem območju Kohezijske regije Zahodna Slovenija, lahko pridobite do 70% sofinanciranje (nepovratna sredstva), vendar največ do 200.000 EUR.


Ponovno se napoveduje razpis Integralni turistični produkti. Nepovratna sredstva v višini do 200.000 EUR (70% sofinanciranje) bodo namenjena za spodbujanje marketinške aktivnosti za promocijo inovativnih integralnih turističnih produktov. S tem bodo izboljšani pogoji za lažji prodor na tuje trge ter s tem povečanje število nočitev tujih turistov v Slovenijo.


Namen javnega razpisa Digitalna transformacija podjetij bo spodbuditi podjetja k celostni digitalni transformaciji poslovnih procesov, izdelkov in storitev. Razpis prinaša novost, in sicer uvedbo funkcije informacijskega managerja. Upravičeni bodo stroški v strojno in programsko računalniško opremo. Nepovratna sredstva so predvidena v višini do 100.000 EUR na podjetje.


Vir: www.data.si

ponedeljek, 30. september 2019

Vodenje pisarne

Vodenje pisarne je delo, ki zahteva strokovno, organizirano in izkušeno osebo, saj mora ta urejati tako administrativne zahteve podjetja kot tudi psihologijo ljudi. Zahteva tudi raznovrstna znanja in izkušnje – od pravnih, računalniških znanj, slovnice in jezika, računovodstva do poznavanje ekonomike. 
 
Vodenje pisarne zahteva odlične komunikacijske veščine

Natančnost in doslednost se pokaže v komunikacijskih veščinah dobre in zanesljive vodje pisarne. Pomembno je, da spodbudite zaupanje v nekomu, ki skuša rešiti svoj problem, in to je lahko s strani Vašega nadrejenega ali s strani strank.

Vodenje pisarne je v svoji osnovi upravljanje s časom…

Vodenje pisarne pomeni ne samo upravljanje lastnega časa ampak tudi upravljanje časa nekoga drugega. Pomemben element tega je tudi poznavanje strategij delegiranja del in opravil. Verjamete ali ne to je dejansko znanost in veliko je bilo že napisanega o tem. Dobro se je podučiti o različnih strategijah upravljanja s časom. 

Vodenje pisarne in poznavanje podjetja za katerega delate

Poznavanje lastnega podjetja in trga na katerem podjetje posluje je izjemnega pomena za vodenje pisarne. Kot vodja pisarne je ključno, da sprašujete kaj se dogaja in da se hitro učite. Pomembno je, da čimprej prav Vi postanete vir teh informacij za kogarkoli v podjetju. 

Dodatne karakteristike, ki vas odlikujejo če ste vodja pisarne…


Vsekakor Vas bo delodajalec ali stranka seznanil z zahtevami in pričakovanji, ki jih bi imel od Vas, vendar so klub temu karakteristike, ki jih lahko pričakuje v primeru opravljanja takšnega dela. Med drugim – bodite zaupanja vredni, kultivirajte dobro sposobnost odločanja, zelo pomembno je delovanje znotraj tima.
 
Vir: www.data.si

četrtek, 26. september 2019

Kazni za tiste, ki niso vpisani v Register dejanskih lastnikov

Finančna uprava Republike Slovenije je pričela izrakat kazni, ki jih prejemajo podjetje zaradi nevpisa podatkov v Register dejanskih lastnikov.

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) določa obveznost vpisa v Register dejanskih lastnikov. Če ne boste vpisali podatkov v register, vas lahko doletijo visoke kazni. Kazni so lahko izrečene tudi v višini nekaj tisoč evrov. 

 
Kaj je register dejanskih lastnikov?

Register dejanskih lastnikov je register, v katerem se zbirajo natančni in posodobljeni podatki o dejanskih lastnikih. Register se vzpostavi z namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in s tem onemogočanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma.

Register dejanskih lastnikov vzdržuje in upravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Kdo se šteje za dejanskega lastnika?

Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik poslovnega subjekta ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija.

Dejanske lastnike morajo v RDL vpisati pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije, razen spodaj navedenih izjem, ter tuji skladi, tuje ustanove ali podobni subjekti tujega prava, ki sprejemajo in upravljajo ali razdeljujejo premoženjska sredstva za določen namen in iz njihovega poslovanja nastanejo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji.
Podatkov o dejanskih lastnikih v RDL ne vpišejo:
 • samostojni podjetniki (s.p.),
 • enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), kjer je ista fizična oseba lastnik in edini direktor te družbe (če je direktorjev več ali če je edini družbenik pravna oseba, ta izjema ne velja!),
 • posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost (zasebni športni delavci, zasebni zdravstveni delavci, zasebni zdravniki, odvetniki, notarji, samostojni novinarji, samozaposleni v kulturi, ribiči itd.),
 • neposredni in posredni proračunski uporabniki. 
 
Kazni, ki vas lahko doletijo!

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) je v letošnjem letu pospešeno začela pošiljati opozorila. Sprva vas o dolžnosti vpisa v Register dejanskih lastnikov le obvestijo. V primeru, da obvestilo spregledate ali vpisa v register ne opravite, vam bo izrečena kazen.
 
Vir:www.data.si

ponedeljek, 23. september 2019

Brezpapirnato poslovanje?

Gore papirja so realnost poslovanja računovodskih servisov. Razlogov je več, med njimi tudi dejstvo, da danes večina dokumentov med podjetji še vedno potuje v papirnati obliki. Ne pomaga niti to, da računovodstva ponavadi hranijo dokumentacijo še za svoje stranke. 

 
Posledično se težave in slabe prakse, s katerimi se soočajo podjetja, prenašajo tudi na računovodske servise. Gre za:
 • slabšo sledljivost dokumentov,
 • zamudno iskanje dokumentacije,
 • usklajevanje internih oznak,
 • prelaganje odgovornosti,
 • slabo varnost,
 • dolge roke za izvedbo likvidacijskega postopka,
 • obvezno prisotnost na delovnem mestu,
 • ipd.
Večina računovodskih servisov in podjetji še vedno tradicionalno uporablja registratorje oz. fascikle. Nakup in arhiviranje fasciklov pa je nezanemarljiv strošek in kljub skrbnemu načrtovanju lahko zmanjka prostora na policah.

A ker je hranjenje dokumentacije v originalni obliki in prenos v elektronsko obliko v določeni meri tudi zakonsko opredeljen, okorel in neprilagojen majhnim podjetjem, se boj za spremembe zdi izgubljen.

Z brezpapirnim poslovanjem se izognemo kopičenju dokumentacije, pretiranem tiskanju in ponovnem skeniranju, zagotovimo pa tudi jasno sledljivost nad kreiranjem, vpogledi in popravki dokumentov.

Digitalizacija torej pomeni izboljšanje delovnih procesov, hkrati pa tudi spremljanje dokumenta skozi njegov celoten življenjski cikel, od nastanka in zajema, pa do potrjevanja in (dolgoročne) hrambe. 

Čas je da začnemo razmišljati o tem, da fascikle pospravimo enkrat za vselej.

Vir: accbox.si

četrtek, 19. september 2019

Programi za izdajanje računov


Popularni Microsoft Office orodji Word in Excell sta še vedno velikokrat prva in edina izbira podjetnika za izstavljanje računov. Mnogi pravijo, da sta darilo in prekletstvo podjetništvu. Nedvomno gre za eni najbolj razširjenih programskih oprem in prav njuna razširjenost je vir marsikaterih tegob, s katerimi se podjetniki srečujejo.

Word in Excel vsi poznamo in vsem sta nam domača – in ravno to je najpogostejši razlog, da sta tudi avtomatična odločitev za večino podjetnikov, ki želijo izdati račun, poslati dopis, voditi bazo svojih strank in beležiti dogovore z njimi.

A ker to omogočata, to še ne pomeni, da sta za ta namen tudi najprimernejši orodji. Pogosto velja prav nasprotno. Obe orodji bi namreč lahko povzeli z opisom “z njima je mogoče narediti vse, ampak nič odlično”.

V svoji navdušenosti nad tem “kaj vse se lahko z njima naredi”, pogosto ne opazimo, koliko časa nam za to delo porabita. Kar je nenazadnje logično, saj orodji nista optimizirani za vse naloge, ki jim jih naprtimo. Švicarski nož je super, a strinjamo se, da za podiranje dreves, operacije slepiča in popolno narezan pršut pač ni najboljše orodje. 
 

Največje pomanjkljivosti pri uporabi orodij Word in Excel za izdajo računov

 
Pošljete račun z napako

Kako izgleda proces izdaje računa v Wordu? Na računalniku poiščete zadnji račun, mu popravite nekaj detajlov, kliknete “Shrani kot…” in izberete kam bi ga želeli shraniti, nato pa ga pošljete stranki. Kaj pa se zgodi, če ste določen podatek pozabili popraviti? Datum, številko računa, dimenzijo izdelka, naziv stranke, morda celo ceno? Vsako napako se da popraviti, a to je čas, ki ga dobesedno vržete stran. Do tega namreč ne bi prišlo, če bi uporabljali primernejšo rešitev za izdajo računov.

Izguba dokumetov

Izguba dokumenta v primeru dela z Word in Excel datotekami ni vprašanje “če”, ampak “kdaj”. Vsi smo prepričani, da je naš sistem poimenovanja datotek in shranjevanja na skupni disk odporen za vse vrste napak. Dokler do njih ne pride in dokument se (z napako v imenu) izgubi v neznani mapi. Ali pa odpove kar celoten disk.

Več ljudi, kot je v stiku z dokumenti, hitreje bo do tega prišlo. Morda ste ga že poslali stranki, in ga lahko najdete med poslanimi sporočili v elektronski pošti? Mogoče, ampak na ta način boste težko kogarkoli prepričali, da imate “dokumentacijo pod kontrolo”.

Nezanesljiva poročila


Excel najpogosteje ni povezan z drugimi podpornimi sistemi in tako zahteva ročen vnos podatkov. Kadarkoli jih vpisujete ročno, je to priložnost, da pride do napak. In do njih bo sigurno prišlo.

V primeru, da do napake pride, je pomembno, da jo lahko hitro in učinkovito odpravite. To pomeni, da se popravi zgolj na enem mestu, sprememba pa je takoj vidna v vseh poročilih. To v primeru večih Excel datotek ni mogoče.
 
Izdaja računov vzame preveč časa

Proces izdaje računov ne bi smelo biti opravilo, ki vzame toliko časa, da ga morate posebej planirati in najti čas zanj. Če to dovolimo, se oblikuje še ostrejša ločnica med opravljanjem bistvenega poslanstva podjetja (reševanje težav strank) in vodenjem organizacije (administracija, kadrovanje, ipd.).

Uporaba namenske rešitve za izdajo računov

Na srečo obstajajo rešitve v izogib številnim pastem, ki jih prinaša “zloraba” neprimernih orodij. S strukturiranimi obrazci, kontrolami vrednosti, šifranti, ipd. zagotavljajo, da do napak pri izdaji računov ne prihaja.

Vir: www.accbox.net

ponedeljek, 16. september 2019

Subvencije za zaposlitev mladih

Delodajalcem so na razpolago subvencije za zaposlitev mladih. Gre torej za zaposlitev brezposelnih, mlajših od 30 let, prijavljeni v evidenco brezposelnih, ki so uspešno zaključili usposabljanje v okviru inovativnih projektov za zaposlovanje po izboru ministrstva za delo. 
Za obdobje 2019-2021 je v okviru javnega povabila na voljo dobrih 1,415 milijona EUR. Financiran pa je s strani EU (80%) in RS (20%). Subvencije za zaposlitev mladih se bodo podeljevale v razmerju 47% osebam s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija in 53% za tiste iz zahodne Slovenije.

S kandidati je potrebno skleniti delovno razmerje za najmanj 12 mesecev. Z namenom, da tudi ohranijo zaposlitev po izteku subvencije za zaposlitev mladih. Zaposlitev mora biti za polni delovni čas (40 ur/teden). V primeru zaposlitve invalida pa tudi za krajši delovni čas, ki ne sme biti krajši od 20 ur/teden.

Preden delodajalec odda ponudbo na javno povabilo za subvencije za zaposlitev mladih mora predložiti t.i. »Sporočilo o prostem delovnem mestu« (obrazec PDM-1).

Kakšni pogoje mora izpolnjevati delodajalec za koriščenje subvencije za zaposlitev mladih?

Delodajalec je lahko pravna ali fizična oseba, ki je že vsaj 12 mesecev vpisana v poslovni register. Imeti mora vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali gre za samozaposlenega delodajalca. Od izbrane osebe morate tudi pridobiti potrdilo o udeležbi na usposabljanju, ki ni starejše od 60 dni. Delodajalci, ki želijo pridobiti subvencije za zaposlitev mladih ne smejo imeti ne-poravnanih obveznosti do FURS-a.

Poleg omenjenega mora delodajalec za pridobitev subvencije za zaposlitev mladih izpolnjevati tudi spodnje pogoje:
 • imeti v RS odprt transakcijski račun
 • je zaposlitev predvidel v okviru registrirane ali s predpisom oziroma z aktom o ustanoviti določene dejavnosti, za katero ima tudi vse z zakonom predpisane listine o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti in možnost zaposlovanja v teh dejavnostih
 • ni zmanjševal števila zaposlenih, razen iz dopustnih razlogov, oziroma je zaposlene osebe, ki jim je prenehalo delovno razmerje iz drugih razlogov, nadomestil z novimi zaposlitvami
 • z brezposelno osebo, ki jo namerava zaposliti, v zadnjih 12 mesecih pred oddajo ponudbe ni imel sklenjene pogodbe o zaposlitvi
 • ni z Zavodom za zaposlovanje RS povezana oseba
 • zadnjih 12 mesecih pred oddajo ponudbe ni kršil pogodbenih obveznosti pri izvajanju programov aktivne politike zaposlovanja, ki se nanašajo na vsebino programa ali nenamensko porabo sredstev
 • ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije
 • ima poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji vključno do zadnjega dne meseca pred datumom oddaje ponudbe
 • je v zadnjih 6 mesecih pred mesecem oddaje ponudbe zaposlenim redno mesečno izplačeval plače in prispevke za obvezna socialna zavarovanja
 • po pravilu »de minimis« v enotnem podjetju ne bo presegel skupaj 200.000,00 EUR prejetih javnih sredstev (oziroma 100.000,00 EUR za podjetja v komercialnem cestnem tovornem prevozu) v obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči
 • sledi postopku izbire kandidata na prosto delovno mesto pred oddajo ponudbe na javno povabilo
 • mu po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ni bila pravnomočno izrečena globa za prekršek iz pete alineje prvega odstavka 23. člena tega zakona
 • sledil dodatnim pogojem za delodajalce z že oddano ponudbo in finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, za tiste ki so upravičeni do dodelitve subvencij za zaposlitev več oseb v višini 30.000,00 EUR ali več
Vir: www.data.si