četrtek, 04. januar 2018

Koliko bodo plačevali popoldanski s.p.-jevci v 2018?

Obveznost plačevanja pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje je določena z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zneski so določeni v odstotku od povprečne plače za oktober preteklega koledarskega leta. Pri njihovem izračunu se upošteva podatek Statističnega urada RS – povprečna bruto plača za oktober 2017 znaša 1.621,46 EUR (= PP).

Finančna uprava RS (Furs) je objavila zneske pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje v prihodnjem letu. Vsi tisti, ki imate popoldanski s.p., ste doslej plačevali 33,24 evra (8,31 evra + 24,93 evra), z novim letom pa se bo vaš prispevek za zdravstveno zavarovanje mesečno zvišal za en evro.

Popoldanski s.p.-jevci boste tako za zdravstveno zavarovanje prihodnje leto mesečno plačevali 34,37 evra. Sobodajalci, ki dejavnost opravljate kot postranski poklic, pa boste namesto 13,85 evra, za zdravstveno zavarovanje odšteli 14,32 evra na mesec.

Znesek prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za sedaj ostaja nespremenjen, in sicer 33,01. Skupni strošek prispevkov za popoldasnki s.p. bo torej znašal 67,38 EUR.

VIR: data.si, FURS

Ni komentarjev:

Objavite komentar