četrtek, 25. april 2019

Hramba dokumentov

Ko je obdobje bilanc za preteklo poslovno leto mimo, se nam ponavadi poraja vprašanje, koliko časa se hrani določena dokumentacija. To določajo različni predpisi (ZGD, SRS, ZDavP, DDV).

Spodaj navajamo roke hrambe. 
 
 
Trajna hramba:
  • letna poročila (bilance),
  • plačilne liste in vse kar je povezano z obračunom plač,
  • knjiga sklepov,
  • glavna knjiga in dnevnik.

Za dobo 20 let se hranijo:
  • pogodbe in računi za nakup in prodajo nepremičnin,
  • register osnovnih sredstev.

Za dobo 10 let se hrani:

Vsa dokumentacija, ki ni v sklopu trajne hrambe in dobi 20 let in je bila med letom dostavljena v računovodstvo. Sem torej spada celotna dokumentacija za knjiženje poslovnih dogodkov, kot so izdani računi, prejeti računi, pogodbe o nakupih in prodaji kratkoročnih finančnih naložb in najemu kratkoročnih posojil, obračuni, transakcijski računi.
 
Vir: www.accbox.net

Ni komentarjev:

Objava komentarja