četrtek, 04. maj 2017

Preverite kako je poslovala vaša konkurenca v letu 2016

Vas zanima, kako so v preteklem letu poslovala slovenska podjetja? Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) je 3.5.2017 objavila letna poročila gospodarskih družb in s.p.-jev za preteklo leto. Javna objava letnih poročil omogoča brezplačen vpogled v letna poročila prek spletne strani AJPES.

Javna objava letnih poročil omogoča vpogled v poročila, ki so jih AJPES predložili:
  • gospodarske družbe (vključno z bankami, zavarovalnicami, investicijskimi skladi in zadrugami) in samostojni podjetniki v skladu z 58. členom Zakona o gospodarskih družbah,
  • pravne osebe javnega prava,
  • društva v skladu z 29. členom Zakona o društvih in
  • nepridobitne organizacije – politične stranke v skladu z 24. členom Zakona o političnih strankah.
Izpise letnih poročil za prejšnja leta lahko pridobite na izpostavah AJPES, saj je vpogled mogoč za zadnja štiri leta.

Za poslovno leto 2016 je bilo sicer objavljenih:
  • 64.324 letnih poročil gospodarskih družb,
  • 58.486 letnih poročil samostojnih podjetnikov,
  • 2.957 letnih poročil pravnih oseb javnega prava,
  • 8 letnih poročil društev (od tega 3 revidiranih letnih poročil) in
  • 80 letnih poročil nepridobitnih organizacij – političnih strank
VIR: www.data.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar