torek, 20. junij 2017

Zakon o urejanju trga dela – kakšne novosti se obetajo?

Zakon o urejanju trga dela po novem prinaša:
  • obveznost prijave delavca v evidenco iskalcev zaposlitve že v času teka odpovednega roka
Dolžnost delavca po novem bo, da se v evidenco iskalcev zaposlitve prijavi najkasneje v roku treh delovnih dni po vročitvi odpovedi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti. Na podlagi trenutno veljavnega zakona ima delavec v odpovednem roku zgolj možnost takšne prijave. Delavci bodo tako takoj začeli z aktivnostmi za iskanje nove zaposlitve, saj je verjetnost nove zaposlitve precej višja v prvih mesecih po izgubi dela.
  •  strožje sankcije za nespoštovanje obveznosti iz prejšnje točke
Hkrati Zakon o urejanju trga dela zaostruje sankcijo za nespoštovanje te obveznosti prijave v evidenco iskalcev zaposlitve. Namesto sedaj veljavnega skrajšanja pravice do denarnega nadomestila, se za prve tri mesece upravičenosti predlaga znižanje odmernega odstotka iz 80 na 60 odstotkov od osnove, kar pomeni nižje denarno nadomestilo.
  • spodbude za zaposlovanje nižje in srednje izobraženih prejemnikov denarnega nadomestila
S spodbudo za zaposlovanje nižje in srednje izobraženih prejemnikov denarnega nadomestila želijo na ministrstvu doseči čim prejšnjo aktivacijo nižje in srednje izobraženih upravičencev do denarnega nadomestila, ki sicer možnosti za zaposlitev imajo, vendar se zanjo zaradi upravičenosti do denarnega nadomestila ne odločajo. Osebe z nizko stopnjo izobrazbe bodo tako imele možnost, da v primeru zaposlitve za polni delovni čas največ  12 mesecev prejemajo 20 odstotkov denarnega nadomestila.
  •  postopno sankcioniranje kršitev obveznosti iz naslova aktivnega iskanja zaposlitve
Zakon o urejanju trga dela po novem prinaša tudi postopno sankcioniranje kršitev obveznosti iz naslova aktivnega iskanja zaposlitve. Na pristojnem ministrstvu namreč opažajo, da je sedanja ureditev prestroga. Brezposelno osebo se namreč preneha voditi v evidenci brezposelnih že ob prvi kršitvi obveznosti iz naslova aktivnega iskanja zaposlitve. Če pa takšna oseba prejema še denarno nadomestilo, izgubi tudi pravico do le-tega. Spremenjen Zakon o urejanju trga dela zdaj predlaga, da se osebe ne vodi v evidenci iskalcev zaposlitve ob drugi kršitvi obveznosti.
Spremenjen Zakon o urejanju trga dela predvideva še, da bi se denarno nadomestilo posamezniku najprej »zgolj« znižalo za 30 odstotkov. A ne pod minimum (350 evrov bruto), prenehalo pa šele ob drugi kršitvi, so pojasnili na Ministrstvu za delo.

VIR: www.data.si

Ni komentarjev:

Objava komentarja