ponedeljek, 21. avgust 2017

Krajša napotitev na delo bo izenačena s službeno potjo

Predlog sprememb Zakona o dohodnini (ZDoh-2) predvideva, da bo krajša napotitev na delo v tujino davčno izenačena s službeno potjo. To pomeni, da se povračila stroškov, povezanih z napotitvijo, ne bodo vštevala v davčno osnovo, če napotitev traja največ 30 dni. 


Zakaj bo napotitev na delo izenačena s službeno potjo?


Za tovrsten predlog oziroma spremembo zakonodaje so se na finančnem ministrstvu odločili zaradi že sprejetega zakona o čezmejnem izvajanju storitev. Veljati bo začel s prvim januarjem prihodnje leto. Zakon odpravlja časovno razmejitev med napotitvijo na delo in službeno potjo. Po novem se bo to presojalo na podlagi vsebine, pri tem pa se bo upoštevala registrirana dejavnost podjetja.

Do sedaj se je to presojalo po pravilniku obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ta določa, da je službena pot krajša od treh mesecev. Daljša pot zaposlenega v tujino pa se obravnavana kot napotitev na delo v tujino.

Kot so zapisali v predlogu zakona, je cilj predlaganih sprememb preprečiti zlorabe, ki so se in se še dogajajo. V praksi so bile namreč zaznane zlorabe sistema napotitev na delo v tujino.

Delodajalci so delavce napotili na delo v tujino v okviru službenega potovanja, čeprav bi po vsebini opravljenega dela lahko šteli, da je bil delavec napoten na začasno delo v tujino. Razlog za takšne zlorabe je v različni davčni obravnavi povračil stroškov prehrane, prevoza in prenočišča.
Trenutno namreč velja (44. člen ZDoh-2), da če je delavec na službeni poti v tujini, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne vštevajo povračila stroškov v zvezi s službenim potovanjem. Kot so dnevnica, povračilo stroškov prevoza vključno s povračilom stroškov za uporabo osebnega vozila delavca za službene namene (kilometrina) in povračilo stroškov za prenočišče. Če pa je delavec napoten na začasno delo v tujino, se povračila omenjenih stroškov delavcu vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

V katerem primeru bo napotitev na delo enaka službeni poti?

Glede na predlagane spremembe zakona o dohodnini se napotitev na delo v tujino v neprekinjenem trajanju do največ 30 dni šteje za službeno potovanje. To pomeni, da se povračila stroškov v zvezi s tovrstnimi napotitvami ne vštevajo v davčno osnovo do višin, kot so določene za povračila stroškov v zvezi s službeno potjo (2. člen predloga zakona).
VIR: www.data.si

Ni komentarjev:

Objavite komentar