torek, 13. marec 2018

Plačevanje obveznosti do države brez stroškov plačilnih storitev

Od 1. marca 2018 je več kot petsto različnih obveznosti do države in občin mogoče plačati s plačilnimi karticami brez stroškov plačilnih storitev. Negotovinska plačilna mesta UJPlačam so dostopna na enajstih lokacijah po vsej Sloveniji, glede na povpraševanje pa se bo mreža lokacij lahko tudi prilagodila.  

Ministrstvo za finance z organi v sestavi si tudi z ukrepi, povezanimi s plačevanjem dajatev, prizadeva za izboljšanje poslovnega okolja. Od konca lanskega leta je na primer na plačilnih nalogih, ki jih kot prilogo k odločbi ali obračunu za odmero dajatev zavezanci prejmejo od Finančne uprave RS, uvedena QR koda. QR koda vsebuje vse podatke, ki so potrebni za plačilo (znesek, račun v dobro, referenco za plačilo) in močno poenostavi plačevanje zavezancem, ki pri plačevanju uporabljajo aplikacije bank za mobilno bančništvo, ki omogočajo foto plačilo. Trenutno še v razvojni fazi je tudi rešitev poenostavitve spletnega plačevanja obveznosti (združevanje različnih vrst obveznosti v en plačilni nalog), ki bo za zavezance enostavnejša in cenejša, pripravljajo pa jo v Finančni upravi RS in Upravi RS za javna plačila. Slednja bo podrobneje predstavljena predvidoma do konca letošnjega leta.

Z vidika cenejšega načina plačevanja davčnih obveznosti za zavezance pa so bile v okviru zadnjih sprememb zakona o davčnem postopku zagotovljene pravne podlage, ki so med drugim podlaga za uvedbo storitve kartičnega plačevanja obveznih dajatev brez stroškov plačilnih storitev za zavezance, ki jo bo zagotavljala Uprava RS za javna plačila. Uprava RS za javna plačila je tako od 1. marca 2018 omogočila plačevanje obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam, in sicer s plačilnimi karticami (Mastercard, Maestro, Visa in Karanta) in brez stroškov plačilnih storitev za zavezance. Gre za stroške, ki jih sicer imajo plačniki v primeru plačevanja prek spletnih bank, na poštnih in bančnih okencih.

Na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam je mogoče plačati vse obvezne dajatve posameznikov, podjetnikov in podjetij. Torej od dohodnine, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, različnih taks in glob do davka na dodano vrednost in prispevkov za socialno varnost. 

Plačevanje bo na območnih enotah Uprave RS za javna plačila možno v ponedeljek, torek, četrtek in petek med 8.00 in 15.00 in v sredo med 8.00 in 17.00:
• Koper, Pristaniška ulica 10, 6000 Koper,
• Kranj, Slovenski trg 2, 4000 Kranj,
• Ljubljana, Dunajska cesta 25, 1000 Ljubljana,
• Murska sobota, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
• Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto,
• Postojna, Ljubljanska cesta 5, 6230 Postojna,
• Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta 11, 2310 Slovenska Bistrica,
• Žalec, Šlandrov trg 22, 3310 Žalec.

VIR: FURS

Ni komentarjev:

Objavite komentar