ponedeljek, 06. maj 2019

Posredovanje delovne sile je dejavnost, ki zahteva koncesijo! Kako do nje?

Dejavnost iskanja ustreznega ali primernega delavca za delodajalca oziroma vse aktivnost povezane z iskanjem primerne ali ustrezne zaposlitve iskalcu zaposlitve lahko izvaja tudi zasebno podjetje – kot posredovanje zaposlitve. Ta dejavnost je regulirana, poglejmo si pogoje za njeno izvajanje.
 
Opravljanje storitev za trg dela, kot je posredovanje zaposlitve, zahteva pridobitev koncesije od ministrstva pristojnega za delo. Koncesijo lahko pridobi pravni subjekt, ki izpolnjuje pogoje glede ustreznosti zaposlenih kadrov, poslovnih prostorov, opreme in drugih pogojev.

Poleg omenjenega mora pravni subjekt za pridobitev koncesije izkazati finančno in poslovno sposobnost, v zadnjih dveh letih poslovati pozitivno, kot tudi imeti poravnane vse zapadle obveznosti iz področja davkov in prispevkov. V primeru delovanja manj kot dve leti, mora pogoje izkazovati za obdobje ko je poslovalo, med tem ko novoustanovljenim pravnim subjektom tega ni potrebno dokazovati.

Priloga prijave na razpis za posredovanje zaposlitve mora vključevati tudi podroben program dela storitev, ki jih bo subjekt izvajal. Po ustanovitvi pa mora kot koncesionar kvartalno poročati ministrstvu o svojem delu.

Subjekt, ki izvaja posredovanje zaposlitve, mora zaposlovati strokovne delavce z najmanj VII. stopnjo izobrazbe, ki imajo najmanj dve leti delovnih izkušenj in so opravile strokovni izpit.

Koncesija je podeljena za obdobje do treh let ali kakor je določeno v »Pravilniku o koncesijah za opravljanje storitev za trg dela«. Ministrstvo pristojno za delo vodi tudi register o podeljenih koncesijah za posredovanje zaposlitve.

Posredovanje zaposlitve v drugo državo članico EU, EGP ali Švicarsko konfederacijo je podvrženo tudi lokalni zakonodaji in zahtevam v teh državah, tako da je potrebno spoštovati tudi njihove pogoje.

Pravna podlaga:
  • Pravilniku o koncesijah za opravljanje storitev za trg dela
  • Zakon o urejanju trga dela (ZUTD)
  • Pravilnik o koncesijah za opravljanje storitev za trg dela
 Vir: www.data.si

Ni komentarjev:

Objava komentarja