petek, 03. februar 2017

Zagnali sistem izmenjave podatkov o zadolženosti poslovnih subjektov


Januarja je začel delovati elektronski sistem za izmenjavo podatkov in informacij o zadolženosti fizičnih oseb in poslovnih subjektov. Sistem je del centralnega kreditnega registra, v katerem so na nacionalni ravni zbrani podatki o zadolženosti tako fizičnih oseb kot poslovnih subjektov.

Novi elektronski sistem poleg informacijskega sistema izmenjave podatkov o zadolženosti fizičnih oseb SISBON, ki je bil vzpostavljen z začetkom lanskega leta, vključuje še informacijski sistem izmenjave podatkov o zadolženosti poslovnih subjektov SISBIZ. Sistem je dostopen prek spletne strani Banke Slovenije.


Vzpostavitev centralnega kreditnega registra predvideva zakon o centralnem kreditnem registru, ki je začel veljati 10. decembra, Banka Slovenije pa mora register vzpostaviti v dveh mesecih od uveljavitve zakona.

Register vzpostavljajo z namenom izboljšanja procesov ocenjevanja in obvladovanja kreditnih tveganj kreditodajalcev, spodbujanja odgovornega kreditiranja in vzdržnega zadolževanja ter preprečevanja prezadolževanja tako fizičnih oseb kot poslovnih subjektov.

Banka Slovenije bo te podatke uporabljala tudi za izvajanje svojih nalog, zlasti na področju vodenja denarne politike, zagotavljanja finančne stabilnosti ter makrobonitetnega nadzora in upravljanja tveganj.

VIR: http://www.findinfo.si

Ni komentarjev:

Objava komentarja