sreda, 18. april 2018

Pravica do vrnitve na isto delovno mesto po izteku materinskega dopusta

Delodajalec mora delavki ob vrnitvi s porodniškega dopusta omogočiti, da zasede isto delovno mesto in pod istimi pogoji kot prej. Če so se med odsotnostjo pravice, ki delavki pripadajo, izboljšale, jih ji mora delodajalec omogočiti takoj, ko se vrne s porodniškega dopusta.

Pravica do vrnitve na isto delovno mesto

Delodajalec mora delavcu po prenehanju materinskega, očetovskega ali starševskega omogočiti, da začne opravljati delo pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi. Oseba ima pravico do vrnitve nazaj na isto delovno mesto, kot ga je opravljala pred nastopom dopusta. Pogodba o zaposlitvi zaradi izrabe omenjenih dopustov ni prenehala ali se spremenila, torej velja in učinkuje še naprej, enako kot pred izrabo dopustov, povezanih s starševstvom, pojasnjujejo na Ministrstvu za delo.
 
Delavka mora imeti enake ali boljše pravice kot prej

Delovnopravni položaj osebe, ki je izrabila materinski dopust, se po vrnitvi nazaj na delo ne sme spremeniti oziroma poslabšati glede na njen položaj in pravice v delovnem razmerju, ki jih je imela pred nastopom tega dopusta.

Prav tako mora biti oseba po vrnitvi nazaj na delo deležna vseh izboljšav glede pravic, do katerih je prišlo v času, ko je bila odsotna. Na primer, če bi pridobila višjo plačo, več dopusta, napredovanje … Oseba torej zaradi izrabe omenjenih dopustov ne sme biti na slabšem glede pravic in položaja v delovnem razmerju.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) namreč izrecno določa, da pravice, ki jih je delavec pridobil ali so se izboljšale med odsotnostjo z dela zaradi materinskega, očetovskega, starševskega dopusta, lahko uveljavi takoj, ko se vrne nazaj na isto delovno mesto. Delodajalec mu mora to omogočiti.
VIR: www.data.si

Ni komentarjev:

Objava komentarja