ponedeljek, 25. marec 2019

Odmor za kavo med delovnim časom - je to res pravica delavca?

Odmor za kavo ali kajenje med delovnim časom ni pravica delavcev. Zakon o delovnih razmerjih določa pravico do odmora za malico in njeno trajanje. To pa je tudi edini odmor, ki med delovnikom pripada delavcu po zakonu. Odmor za malico se delavcem seveda všteva tudi v redni delovni čas in zanj dobijo tudi plačilo.

Ker odmor za kavo ali kajenje ni uzakonjena pravica delavca, je torej delavec ne more izsiliti. Če delodajalec torej ne dopušča izhodov na odmore za kavo ali kajenje, morajo delavci to spoštovati

Delodajalec lahko s pravilnikom o delovnih razmerjih uredijo tudi take izhode na odmore. Če pravilnik odmore, razen odmora za malico, prepoveduje, se morajo tega držati vsi delavci. Če pa delodajalec določeno mero odmorov dopušča, je v pravilniku dobro opredeliti število trajanje teh odmorov ter dejstvo, ali se štejejo v delovni čas delavca ali ne.

Se pa pri vprašanju odmora za kavo ali kajenje lahko izpostavi tudi vprašanje diskriminacije. Kadilci se počutijo diskriminirane, če jim delodajalec ne dovoli zapuščati delovnega mesta zaradi kajenja. V resnici pa so diskriminirani delavci, ki ne kadijo in ne pijejo kave in torej ne zapuščajo delovnega mesta, razen za odmor za malico. Pri delodajalcih, kjer odmor za kavo ali kajenje ni prepovedan, se ostali delavci pogosto čutijo diskriminirane. Če na primer delavec, ki kadi, v povprečju odide na dva dodatna odmora, poleg odmora za malico, dejansko dela manj, kot nekadilci. En tak odmor za kajenje zna trajati tudi petnajst minut ali celo pol ure.

Če torej delodajalec dopušča odmore za kajenje ali pitje kave, mora dodatne odmore dovoliti oziroma omogočiti tudi vsem delavcem, ki ne kadijo in ne hodijo na kavo.

Odmori za kajenje tudi ne gredo z roko v roki s promocijo zdravja na delovnem mestu. Vsi delodajalci so zavezani spodbujati zdravje na delovnem mestu in v ta namen tudi sprejeti določene ukrepe. Odmor za kavo ali kajenje je tako lahko tudi v nasprotju s promoviranjem zdravega življenjskega sloga na delovnem mestu. Takšni odmori bi se lahko v teh okvirih nadomestili z odmori za sadno malico ali npr. sprehodom okoli stavbe.

Razmerja med delavci in delodajalci so vselej kompleksna in jih je potrebno sistematično in premišljeno urejati. Ob tem pa potrebujete še odlično poznavanje delovnopravne zakonodaje in sodne prakse delovnega in socialnega sodišča. Že pri navidezno preprostem vprašanju, kot je odmor za kavo ali kajenje med delovnikom, se lahko zaplete.
Vir: www.data.si

Ni komentarjev:

Objava komentarja