četrtek, 28. marec 2019

Rok za poročanje podatkov v zvezi z embalažo se izteka

Obveznost poročanja o dajanju embalaže v promet zavezuje subjekte, ki dajejo embalažo v promet. To so:
  • embalerji,
  • pridobitelji blaga ter
  • proizvajalci in pridobitelji servisne embalaže,
  • distributerji zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečk. 
 
V kolikor plačujete okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, te obveznosti nimate, ker ste že registrirani pri FURS.

Poročanje je enkrat letno za preteklo koledarsko leto, do 31. marca. Zahteva po poročanju se je uveljavila s sprejetjem novele Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, ki se je začela uporabljati s 1.1.2018. V letu 2019 poteka tako na ta način prvo poročanje za leto 2018.

V praksi je veliko podjetij, ki dajejo v promet embalažo. Ta podjetja so zavezana za vpis v evidenco (opravi se registracija podjetja) pri ARSO ter oddajo poročila za preteklo leto.

Poročanje že poteka, in sicer traja od 1.1.2019 do 31.3.2019. Ker se rok za poročanje izteka, vam svetujemo, da to čim prej uredite, da se izognite morebitnim kaznim. Z globo v višini 4.000,00 EUR se kaznuje zavezanec za prekršek, če se ne vpiše v evidenco, vzpostavljeno pri ARSO ter ne poroča o podatkih.
 
Vir: www.data.si

Ni komentarjev:

Objava komentarja